Hypnos mot ångest/oro - Hypnosterapi är bra mot ångest, panik, vrede, sorg, stress och ältande tankar. Övervinn din ångest - bli av med generell ångest, nervositet och rädsla.

Hypnos mot ångest/oro - Hypnosterapi är bra! – Mot ångest, panik, vrede, sorg, stress och ältande tankar- Övervinn din ångest - bli av med generell ångest, nervositet och rädsla

Hypnos mot ångest och depression

Lär dig att slippa rädsla för ångest

• Är du ofta rädd för att känna ångest eller uppleva panikångest?

• Är du rädd för att uppleva ångest, och undviker de situationer där du löper risk för att uppleva den?

Hypnosterapi hjälper dig att ta bort rädsla för ångest. Hypnosterapi dämpar rädslan för ångest på ett väldigt effektivt sätt. Den ger dig möjlighet att åter känner dig trygg och få tillbaka din självkontroll.

Ångest kan kännas väldigt obehagligt, med alla de symptom som medföljer, t.ex. hjärtklappning, värmesvallningar, muntorrhet, illamående, handskakningar, yrsel och andningsproblem. Det kan nästan kännas som att man får en hjärtattack, är på väg att dö eller på väg att bli tokig. Att känna rädsla för att känna ångest är en ganska normal reaktion – för vi har inte lust att känna några av dessa obehagliga symptom.

Hypnos mot stressproblematik

I en studie vid Yale University delade man in patienter som skulle opereras i tre olika ångestgrupper. En grupp fick hypnos innan operationen, en grupp fick samtal och lite allmän extra support (men ingen hypnos) innan operationen, och en kontrollgrupp fick ett standardbemötande. Gruppen som fick hypnosbehandling var klart lugnare inför operationen än de båda andra grupperna. De andra grupperna blev mer stressade när de kom in i operationssalen. När personerna som hypnotiserats kom in i operationssalen så sjönk istället deras stressnivå med 56%!

Hypnos mot ångest 

I en studie ville man granska och jämföra effekten av hypnos hos personer som hade sökt hjälp för antingen ångest, rädslor,  stressrelaterade symtom eller depression. Alla grupper visade sig må bättre av hypnosterapin men den allra bästa effekten fick de personer som hade lidit av ångest. Författarna till studien drar slutsatsen att hypnos därför är extra effektivt mot reaktioner som handlar om att kroppen hamnar i panikläge, när man känner att man vill fly från en/flera situationer t.ex sådana reaktioner som kan uppstå vid fobier.

Hypnos för att bli starkare mentalt och mer positiv inför en obehaglig situation och oviss framtid

I en studie ville man granska effekten av hypnos på kvinnor som kände oro inför framtiden p g a att deras män skulle genomgå en bypassoperation. Deras livskvalitet var sänkt p g a att de var ledsna och oroliga hur operationen skulle gå för deras män. Hälften av kvinnorna fick hypnos, de andra fick vara i en kontrollgrupp. Då kunde man notera att de kvinnor som hade fått hypnos innan och efter makens operation kände sig psykiskt starkare och hade minskad ångest och depression eftersom de kände ett större lugn samt framtidstro.

Hypnos mot depression
På University of Calgary i Canada så jämförde man under 16 veckor effekten av Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Hypnosterapi på 84 personer med depression. Vid behandlingstidens slut hade båda grupperna börjat må bättre vad det gäller depressionen. Men hypnosgruppen uppnådde ännu bättre resultat än KBT-gruppen vad det gällde att minska depressionen, ångesten och känslan av hopplöshet. Effekterna kvarstod även vid uppföljningen 1 år senare.

Läs mer om mig, hypnosterapeut Niklas Lindvall

Boka tid för ångest & depression-behandling/hypnosterapi