Sociala fobi övervinn och bekämpa social ångest och fobi med hypnos

sociala fobi

Hypnos mot social fobi

Att vilja övervinna rädslor och social fobi är mycket vanligt. Det finns inget behov av att leva i rädsla, särskilt när hjälp finns tillgänglig. Att veta varför du har din rädsla betyder inte att du kan eliminera den själv.

”Nyckeln till att övervinna rädslor och fobier är att konfrontera den specifika situationen i hypnos. Om du inte gör det så kommer rädslan att bli värre med tiden, inte bättre.”

Vid fobier och rädslor är ångesten knuten till bestämda situationer. Specifika fobier och rädslor är väl avgränsade till en enda typ av föremål eller situationer. Det kan vara ormar, spindlar, blod, platser, en viss situation som t ex höga höjder. Denna form av stark rädsla kan ofta botas med korta och intensiva behandlingsinsatser av hypnos, ibland räcker det med en enda lång session.

Principen för behandlingen är att patienten måste möta och identifiera det som skapar rädslan. Det sker i små steg, i takt med förbättringen, och leder till upplevelsen att man klarar konfrontationen bättre. Detta kallas för gradvis exponering. Resultatet blir att patienten utvecklar mer verklighetsförankrade föreställningar om både situationen och om den egna förmågan att hantera problemet.

Vad är Agorafobi och social fobi?

Agorafobi är en mer komplicerad störning, men även här har hypnos visat sig vara den mest effektiva behandlingen. En agorafobiker är rädd för allmänna platser som är svåra att fly från och där ingen hjälp står att få om man drabbas av en panikattack.

Den som lider av agorafobi undviker folksamlingar, tunnlar, broar, båtar och bussar. Den bästa behandlingen är även här gradvis exponering. Hypnosterapeuten hjälper patienten att stegvis mobilisera modet att utsätta sig för ”faran” och att hålla ut, tills ångesten släpper. I hypnosterapeutens närvaro får patienten en ny tro på sin egen förmåga att hantera situationen som får till följd minskar själva rädslan.

Med social fobi menas en rädsla för att bli bedömd och granskad av andra människor. En rädsla för att bli förödmjukad och generad, kanske göra bort sig genom att rodna, stamma eller darr på rösten. Undvikande är en vanlig strategi om man har social fobi. Om man inte kan undvika sociala situationer helt och hållet utan tvingas att vara i dem, utvecklas beteenden och strategier som döljer rädslan som gör att man känner sig säkrare, s.k. säkerhetsbeteenden. Dessa säkerhetsbeteenden är också ett slags undvikande. Exempel på säkerhetsbeteenden är: att spänna sig hårt för att förhindrar skakningar, att klä sig ljust för att dölja svett, att bara dricka när andra har uppmärksamhet på annat håll, att repetera meningar utantill innan man säger dem, o s v.

Hur du kan bli fri från en fobi med hypnosterapi?

I hypnosterapibehandlingen får man tillsammans med terapeuten ta reda på mer om sina säkerhetsbeteenden och hur dessa kan konservera rädslan för sociala situationer. För att övervinna rädslan och känna sig mer avslappnad i sådana situationer får man göra experiment med sina säkerhetsbeteenden på ett sådant sätt att det ger möjligheter att utmana de negativa tankarna.

Hypnosterapi leder till att patienten utvecklar nya strategier och mer konstruktiva sätt att aktivt ta itu med problemfyllda situationer.

Läs om myter och missuppfattningar om hypnos

Läs om behandling av panikångest

Läs mer om mig, hypnosterapeut Niklas Lindvall

Boka tid för hypnosterapi