Hypnos & NLP Salo övervinna ångestproblematik, prestationsångest, depression, stress, fobier, mental träning, utbildning, online terapi

Hypnos i Salo

Välkommen till Hypnos i Salo

Hos Inre Hälsa i Salo arbetar vi med personlig utveckling och förändringsarbete.

Arbetet sker individuellt, inom grupper och organisationer. Alla som på något sätt arbetar med människor och vill ha kvalitet i kommunikationen, öka sin förmåga att hantera förändringar och skapa ny mening, har nytta av en hypnosterapeut. Både i arbetslivet, privat och som idrottare gör hypnosterapi skillnad.

Hypnotisörens uppgift

Den främsta uppgift är att vägleda och göra klienten framgångsrik i sin egen förändringsprocesser.

Hypnosterapeuten hjälper

Vi hjälper och stöttar dig för att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling i det undermedvetna

Maximera effektivitet

Hypnos kan med fördel användas för att behandla ångest, depression, fobier, nå mål och skapa stor livsförändring på kort tid.

Effektiv Hypnosterapi i Salo

Hypnos är ett viktigt redskap för att skapa djupa förändringar både individuellt och i grupp, för att förbättra resultat. För dig som vill nå effektiva resultat på kort tid och är fokuserad och redo att uppnå dina mål, är det bra med en hypnotisör som vägleder, lyssnar och är fokuserad på dig! Vårt mål är att locka fram den du vill vara. Vi inom Inre Hälsa vill hjälpa våra klienter att nå mål som de inte trodde var möjliga – vi vet hur man gör för att lyckas!

Hypnosutbildning & NLP utbildning

Är du en person som vill skapa snabba förändringar hos människor och vill jobba som hypnotisör eller NLP practitioner? Här hittar du flera hypnosutbildningar och NLP Utbildningar
Andra områden Hypnos & Hypnosterapi kan hjälpa till med i Salo:

Wikipedia information om Salo

Salo Salo (finska: Salo) är en stad och kommun i landskapet Egentliga Finland i Finland. Staden är belägen 52 kilometer öster om Åbo och 112 kilometer väster om Helsingfors. Den genomflyts av Salo å som kallas Uskela å strax utanför själva orten. Salo har cirka &&&&&&&&&&052984.&&&&&052 984 invånare och en yta på &&&&&&&&&&&02168.3100002 168,31 km². Salo blev köping 1887 och stad 1960. Den äldsta skriftliga noteringen om Salo härstammar från den så kallade ”Svarta boken” i Åbo domkyrka år 1325. Salo stads språkliga status är numer enspråkigt finsk men kommunen hade även svenska som förvaltningsspråk fram till år 1950. Det finns dock fortfarande en svenskspråkig minoritet i staden om cirka 600 personer. Den lilla svenskspråkiga befolkningen bor, av hävd, huvudsakligen närmast kusten i söder. Salo har också en stor andel invånare av utländsk härkomst, vilket gör den till en av de invandrartätaste orterna i Finland. Mobiltelefontillverkaren Nokias huvudfabrik låg fram till september månads utgång 2012 i Salo, då den lade ner produktionsenheten för gott i staden. Själva tillverkningen upphörde redan några månader dessförinnan, närmare bestämt under juli månad.I staden ges ut två finskspråkiga lokaltidningar: Salon Seudun Sanomat och Perniönseudun Lehti. Den nuvarande kommunen Salo föddes den 1 januari 2009 när de tidigare kommunerna och städerna Bjärnå, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, S:t Bertils, Salo, Suomusjärvi och Finby sammanslogs. Tidigare hade Uskela kommun inkorporerats med Salo. Några byar som tidigare hörde till Uskela är Breidilä (fi. Preitilä) och Ullenböle (fi. Ullenpyöli). I kommunen finns också viken Halikkoviken (fi. Halikonlahti).

Salo, Finland

Salo, Finland

Hypnosterapi i Salo

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att anlita en hypnotisör i Salo eller om du söker en hypnosutbildning.

Hypnosterapi förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners