Terapeut - hypnos övervinner social fobi, ångest, depression flygrädsla | Facebook

Facebooksida för Inre Hälsa, här kan du läsa om mera information kring hypnos

 

Vanliga frågorna om Hypnos som tas upp i Facebookgruppen är:

Vad är hypnos?
Myter och missuppfattningar om hypnos?
Är alla mottagliga för hypnos?
Är hypnos sömn?
Kommer jag att vara medvetslös under hypnosen?
Finns det någon risk att jag fastnar i hypnosen?
Kan jag bli styrd eller kontrollerad under hypnos?
Kan jag under hypnos förmås att säga eller göra något mot min vilja?

I Facebookgruppen tar vi också upp olika områden som hypnosterapi hjälper dig med som t.ex.

Hypnos mot prestationsångest
Hypnos för att förändra beteenden
Hypnos för sömnbesvär
Hypnos mot ångest och depression
Hypnos mot rädslor och fobier
Hypnos mot social fobi
Hypnos mot flygrädsla
Hypnos för smärtlindring
Hypnos sorgbearbetning
Hypnos tidigare liv regression