<![CDATA[

Saga Gardevärns familj har aldrig varit några storkonsumenter av alkohol. Trots det var det nära att det gick illa för några år sedan. Vid den tiden festade hon mycket. Och när en släkting, vars livsstil inte var så sund när det kom till alkohol, gick bort, fick hon sig en tankeställare.

– Det var inte jättedåligt, men inte hälsosamt heller. Jag festade massor och hade kul upplevelser, men det var också mycket ångest, säger hon.

Dödsfallet i familjen fick Saga att börja fundera över sitt eget drickande. Hon bestämde sig för att sluta.

Och trots att hon studerar på Lunds universitet och är omgärdad av studentkultur och allt som följer med det i form av festande, så umgås hon knappt med folk som dricker längre.

Tydlig trend

Saga följer en allt tydligare trend av unga personer som väljer bort alkoholen.

Anders Hammarberg är alkoholforskare vid Karolinska institutet i Stockholm.

– Det finns en trend att det är mer okej att avstå från att dricka alkohol, speciellt bland yngre personer, säger han.

Bland gymnasieelever minskar också intresset för alkohol, med en halverad konsumtion sedan 2004, enligt CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

En alkoholfri jul

Snart är det jul, men Saga Gardevärn kommer inte att dricka något starkare än julmust.

– För mig är alkohol ett störningsmoment. Det är överflödigt. Det tar tid från familjen i mina ögon.

Hur känns ditt nya liv?

– Det känns bra. Det är inte huvudsysslan på helgerna längre, utan något symboliskt man delar med vänner när det verkligen är värt det.

Hon tillägger:

– Det är fräscht att vara utan alkohol.

Originalartikel: Saga Gardevärn, 22: ”Det var för mycket ångest”]]>

<![CDATA[

Var fjärde anställd kvinna, 26 procent, har problem med att sova. Det är betydligt fler än bland männen, där 16 procent lider av sömnbesvär. Det visar företagshälsan Avonovas kartläggning av nära 30 000 anställda på arbetsplatser i hela landet.

– Att sova för lite påverkar prestationsförmågan och kan i förlängningen leda till utmattning. Därför måste både medarbetaren och arbetsgivaren skapa utrymme för återhämtning för att förebygga allvarliga problem, säger Sofia Åström Paulsson, chefsläkare på Avonova.

På uppdrag av arbetsgivare runt om i Sverige har Avonova ställt frågor till medarbetare om deras hälsa. Nästan var femte anställd, 18 procent, svarar att de ofta eller mycket ofta lider av sömnbesvär. Bara 31 procent uppger att de aldrig har besvär att sova.

– När gränserna mellan jobb och fritid blir otydliga har många svårt att få till den där viktiga balansen i livet. Arbetsgivare tjänar på att uppmuntra sina medarbetare att gå hem i tid och så långt som möjligt undvika att kontakta dem utanför arbetstid, säger Sofia Åström Paulsson.

Kartläggningen visar på stora skillnader mellan könen. Bland kvinnorna svarar 26 procent att de ofta eller mycket ofta har sömnbesvär, jämfört med 16 procent av männen. Omvänt uppger 35 procent av männen att de aldrig har svårt att sova, jämfört med 22 procent av kvinnorna.

– Allt tyder på att yrkesverksamma kvinnor är extra utsatta för sömnproblem, eftersom de ofta drar ett tungt lass även utanför jobbet. När vardagen är stressig blir återhämtning i form av vila, motion och socialt umgänge ännu viktigare, säger Sofia Åström Paulsson.

För mer information, kontakta:

Sofia Åström Paulsson, läkare och medicinskt ansvarig på Avonova, sofia.paulsson@avonova.se, 072-721 26 80

Stefan Persson, marknads- och affärsutvecklingschef, stefan.persson@avonova.se, 070-423 96 44

Så klarar du av arbetsdagen när du har sovit för lite

1. Tillåt dig att vara trött. Fastna inte i negativa tankar på hur dåligt du sovit – och slå inte knut på dig själv för att verka piggare än vad du är. Genom att acceptera sömnbristen och berätta för kollegorna hur du känner dig undviker du ytterligare mental press.

2. Prioritera om. Om möjligt, välj bort arbetsuppgifter som kräver skarpt fokus och ägna dig istället åt sådant som känns lite enklare. Bättre att låta svåra saker vänta till dagen efter än att pressa fram ett resultat som du kanske ändå inte blir nöjd med.

3. Bunkra energi. Ta en promenad, ät något gott till lunch eller gå hem lite tidigare än du brukar. När du rör på dig och fyller på med syre, näring och vila känner du dig i regel starkare.

Så minskar du dina sömnbesvär

1. Hitta bakomliggande orsaker. Fundera över om det är något särskilt som får dig att sova dåligt; till exempel en negativ arbetsmiljö, en knackig relation eller en sårbar ekonomisk situation. Om du gör något åt grundproblemet kommer förhoppningsvis bättre sömn på köpet.

2. Följ expertråden noga. Kompromissa inte med ”vanliga” rekommendationer som regelbundna sovtider, nedvarvning och skärm-detox före sänggående, samt en tyst, mörk och sval sovrumsmiljö. Dessa åtgärder har verkligen en positiv effekt på sömnen.

3. Ta hjälp. Kontakta din vårdcentral eller företagshälsa för sömnbehandling via psykolog eller nätet. I behandling med kognitiv beteendeterapi får man hjälp att bli av med långvariga sömnproblem genom att lära sig slappna av och hantera malande tankar.

Så kan du som arbetsgivare hjälpa den med sömnbesvär

1. Var omtänksam. Var lyhörd mot medarbetare som har sömnbesvär och fråga hur du kan stötta. Hör efter om orsakerna är jobbrelaterade – i så fall krävs kanske långsiktiga åtgärder som byte av arbetsuppgifter eller stöd av läkare eller psykolog.

2. Bygg en hållbar organisation. Jobba systematiskt för att undvika och komma till rätta med sömnproblem bland personalen, genom att regelbundet fråga om sömn i medarbetarenkäter och stämma av medarbetarnas mående och arbetsbelastning i samtal.

3. Respektera medarbetarnas fritid. Bygg en företagskultur där tid för återhämtning värdesätts som en framgångsfaktor för att göra ett bra jobb. Uppmuntra medarbetare att inte kolla sin mejl efter arbetstid.

Fakta om statistiken

Siffrorna bygger på hälsoundersökningar med 28 700 anställda på arbetsplatser runt om i landet under 2017. Undersökningarna har genomförts av Avonova, Sveriges näst största företagshälsa som finns på cirka 120 orter i 17 län. Bland de arbetsplatser som låtit sina medarbetare delta finns både stora och små företag samt ett 90-tal av landets kommuner.

I samband med undersökningen svarade de anställda på en hälsoenkät. En av frågorna var följande:

Fråga: ”Har du sömnbesvär?

Mycket ofta Ofta Sällan Aldrig
Kvinnor 5% 21% 51% 22%
Män 2% 13% 50% 35%
Totalt 3% 15% 50% 31%
Ålder Mycket ofta Ofta Sällan Aldrig
<30 2% 11% 45% 41%
30-39 3% 13% 48% 36%
40-49 3% 15% 53% 29%
50-60 4% 19% 51% 26%
>60 3% 17% 52% 29%
Totalt 3% 15% 50% 31%

*Avrundningar av decimaler kan göra att summering av olika kolumner i tabellerna inte stämmer överens med statistiken redovisad i texten.

Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarsupport. Vi vill hjälpa våra kunder att öka produktiviteten och minska ohälsan. Med 650 medarbetare och service på 120 orter runtom i Sverige är vi en rikstäckande leverantör av hälsotjänster.

Originalartikel: Var fjärde anställd kvinna har sömnbesvär]]>

<![CDATA[

Skåne16 december 2018 13:00

Den som mår psykiskt dåligt, med ångest eller depression, ska kunna erbjudas kbt-behandling över nätet. Region Skåne satsar fyra miljoner kronor på ett brett införande på alla vårdcentraler.

Ett skånskt pilotprojekt med internetbehandling för psykisk ohälsa visade goda resultat både inom primärvården, vuxenpsykiatrin och bup.

Det har gjort att hälso -och sjukvårdsnämnden beslutat satsa två miljoner kronor per år 2019-20 för att utveckla sådan behandling. Tanken är att den som mår dåligt ska kunna få hjälp var hen än befinner sig och under hela dygnet.

Så kallad i-kbt ska erbjudas på alla vårdcentraler i Skåne.

– Från början ska det nog vara via remiss, i ett senare steg kan det bli rekommendationen redan vid triagering, den första bedömningen, säger regionrådet Gilbert Tribo (L).

Upp till 45 procent av alla kvinnor och 27 procent av alla män drabbas någon gång av depression. Omkring 25 procent får ångestsyndrom. Psykisk ohälsa ökar mest bland barn och unga.Bild: Stina Stjernkvist/TT

Det finns en stor efterfrågan på hjälp för psykisk ohälsa, och det är kö till kognitiv beteendeterapi (kbt) och andra behandlingar för depressions- och ångesttillstånden som har ökat särskilt mycket hos unga personer. Eftersom många av dem är vana vid digitala tjänster, är bedömningen att kbt i mobilen eller datorn kan bli ett bra stöd.

I-kbt kan gå till så att den som söker hjälp har tillgång till en chatfunktion med en kurator eller psykolog. Men det finns också frågeformulär som kan ge stöd och föreslå åtgärder. Systemen kan också innehålla funktioner som ”flaggar” till behandlaren om hälsotillståndet plötsligt försämras.

Några av fördelarna som framhålls är god tillgänglighet, kortare behandlingstider, att alla får en behandling som passar just deras svårigheter.

Originalartikel: Skånsk vård ska erbjuda kbt på nätet]]>

<![CDATA[

Meditation är ett fantastiskt verktyg för att hantera jobbiga tankar, ångest och stress. Men precis som när det kommer till att träna kondition eller läka att brustet hjärta så tar det tid. Och tid är för många betraktat en lyxvara som man inte är beredd att förhandla med, fast att man kanske borde.

Därför listar vi, inspirerade av Women’s Health, sju meditationsknep som snabbt får dig på banan när ångesten står utanför och huffar och puffar.

1. Fokusera på att andas in… och ut

Sätt händerna på magen och fokusera på hur det känns när du andas. Räkna dina andetag. Ett när du drar in luft, två när du andas ut. När du kommit till tio är det dags att börja om igen.

2. Känn dina fötter mot golvet

Hur känns sofftyget mot din bara överarm? Kaffemuggen mot läppen? Fokusera på det du gör i nuet – det som förankrar dig i verkligheten – och reflektera över hur det känns. Om du inte har fötterna mot marken kan det hjälpa att fysiskt se till att du har det.

3. Scanna kroppen

Nej, du ska inte springa in på akuten och kräva en MR-scanning.

Slut ögonen och reflektera över hur kroppen känns, ett område i taget. Börja uppifrån med hjässan och arbeta dig nedåt. Ögonen, näsan, munnen, nacken, axlarna och så vidare. Känns det bra eller dåligt? Gör mentala anteckningar utan att stanna till för länge.

Upprepa tre gånger. Du kommer antagligen må annorlunda den tredje gången jämfört med första.

LÄS MER: Julångest? Fem vanliga stressfällor

4. Känns solens varma strålar

Föreställ dig att solen lyser ner över ditt huvud och värmer dig, som när du sitter vid ett fönster och känner vårsolens första strålar lysa in eller när du befinner dig under gassande sol på stranden.

Föreställ dig hur värmen från solen fyller hela dig, från ansiktet och ut i varenda skrymsle och vrå i din kropp.

5. Låt tankarna flyta i väg

Det här är bland det viktigaste att lära sig: Du kan inte kontrollera dina tankar och därför är det bäst att bara flyta med. Om du lär dig att vänta ut dina tankar utan att försöka styra dem eller lägga för mycket vikt vid dem kommer de att försvinna av sig själva. Japp, även de ångestladdade tankarna.

LÄS MER: Stressfri på tre minuter med mikromeditation

6. Föreställ dig att du andas in en närståendes ångest

Det här låter superkonstigt, men det kan fungera! Tänk på någon du tycker om. Föreställ dig att du, när du andas in, tar på dig hens alla bekymmer för att sedan, när du andas ut, tänker på alla härliga stunder ni haft ihop. Som att andas in det dåliga och andas ut det goda.

7. ”Vad är du tacksam för?”-tricket

En oldie men goldie som du säkert redan har koll på. Fårga dig själv vad i livet du tycker om, och ägna sedan en halv minut åt att verkligen marinera i tacksamhet över att du har detta i ditt liv.

Psst! Stress hänger även ihop med OCD, tvångstankar och tvångssyndrom. Här kan du läsa mer och ta reda på om du lider av det.

Originalartikel: 7 snabba sätt att lindra stress och ångest]]>

<![CDATA[

Han har varit sjukskriven för psykisk ohälsa många gånger under tio av deras elva år tillsammans. Hon har skött försörjningen och en stor del av hemsysslorna.

Förra hösten fick hon hjärtklappningar och andningssvårigheter. Utmattningsdepressionen slog till, med kraft.

Åsa Berg och Staffan Nylund är lyckliga föräldrar till Rasmus, som snart fyller 3 år. De bor i Kronoby och tillbringar gärna tid ute i naturen. Paret träffades på en fest sommaren 2007 och kärleken slog till på en gång.

Idag känner de varandra mycket väl, dels på grund av de utmaningar de går igenom med bådas mentala hälsa.

– Jag fick en panikattack då jag kom in i militären, berättar Staffan.

Både fysiska och psykiska symptom med kallsvettningar, skakningar, hög puls och en rädsla för att dö.

Staffan Nylund och Åsa Berg.

Man känner varandra utan och innan efter år av psykisk ohälsa, konstaterar Staffan Nylund och Åsa Berg.
Staffan Nylund och Åsa Berg.
Bild: Sus Productions
mentala problem,psykiska problem,familj,Yle Vega,psykprat

Det var inledningen på en krokig väg i måendet. Staffan lämnade militären och började jobba, hårt och mycket.

– Som den tävlingsmänniska jag är, ville jag vara lika bra som grannen och lite bättre, berättar Staffan. Jag brände ut mig och blev sjukskriven.

Åsa tog hand om hemmet, medan Staffan pendlade mellan bra och dåliga dagar under flera års tid. Han har diagnosticerats med GAD (generaliserat ångestsyndrom), social fobi och lindrig depression.

– Jag kommer ihåg att han låg i sängen, var deprimerad och orkade ingenting, säger Åsa.

Jag jobbade på som vanligt.

Jag lever varje dag med en skuldkänsla över att jag inte är den där mannen som man ska vara

För Staffan innebar det ett visst lugn då han fick sina diagnoser. Han fick bekräftelse på att något var fel. Åsa och hans föräldrar visste om problemen, men i övrigt höll han tyst om sina sjukdomar.

– Det sitter djupt i vårt DNA att det är tabu att prata om psykisk ohälsa, säger Staffan. Det är svårt att få bort och jag var inget undantag. Jag försökte gång på gång att börja arbeta och vara ute bland folk, men ångesten har alltid tagit över och jag har blivit sjukskriven, säger han.

Staffan har periodvis ätit mediciner och gått i terapi. Han har lärt sig acceptera att det kommer sämre stunder mellan de bra.

– Svårast är att godta att jag inte är en ”riktig man”, säger Staffan. Jag lever varje dag med en skuldkänsla över att jag inte är den där mannen som man ska vara, som drar hem maten till bordet och tar hand om sin familj, säger han.

Det var ändå en självklarhet för Åsa och Staffan att skaffa barn. Sonen har också bidragit till att Staffan nu mår bättre; att ta hand om ett barn tvingar på ett positivt sätt upp en ur den värsta depressionen.

Idag bloggar Staffan om psykisk ohälsa och om hur det är att vara pappa. Tillsammans med fiskestunder har detta lyft hans mående rejält.

Irritationen mot Staffan var stor, även om jag visste att det berodde på sjukdom att han inte kunde jobba

I takt med att Staffan blivit starkare har Åsa fått mera hjälp i hemmet, men vardagen har sina påfrestningar på grund av sjukdomarna.

– Man triggar varandra då man har sämre dagar, förklarar Staffan. Det blir mycket negativa känslor istället för att stötta varandra. Då man själv mår dåligt kan man inte vara stark för någon annan, säger han.

Åsa, som år efter år skött familjens försörjning, blev allt mer trött och på dåligt humör förra sommaren och hösten.

– Jag hade tackat ja till ett jobb jag anade att skulle bli för stressigt, berättar hon. Men jag kände att jag var tvungen att ta emot det på grund av vår ekonomiska situation. Jag fick problem med ångest och jag kände ilska, säger hon.

– Jag var arg på situationen, varför måste jag axla allt ansvar? Irritationen mot Staffan var också stor, även om jag visste att det berodde på sjukdom att han inte kunde jobba, säger hon.

Åsa gnetade på i flera månader, men till slut blev pressen för stor. Hon fick hjärtklappningar, andningssvårigheter, hon darrade och kände sig svimfärdig.

– Jag såg ju tecknen länge på förhand – man lär sig se sånt, säger Staffan. Humöret, hur hon inte orkade göra något hemma, ångesten.

Jag kände på mig att det skulle sluta dåligt och hade hoppats hon skulle tacka nej till jobbet, men hon är envis.

Då jag slappnade av blev jag sämre

Till slut kom dagen då Åsa inte orkade gå till jobbet. Hon blev diagnosticerad med utmattningsdepression och sjukskriven. Den första tiden gick måendet käpprätt neråt.

– Då jag slappande av blev jag sämre, säger Åsa. Det var min tur att ligga i sängen och inte orka göra något, jag märkte tydligt hur deprimerad jag var. Det blev väldigt stökigt och kaotiskt hemma, då båda var sjuka, säger hon.

Åsa har ätit medicin, men de gav inga positiva effekter utan mest biverkningar. Sakta men säkert har energinivån kommit tillbaka, främst med hjälp av vila.

– Jag jobbar deltid igen, men är mera observant på mitt mående nu, berättar Åsa. Jag försöker ha koll på stressnivån och är noga med att ta små korta pauser under dagen.

Ekonomin är fortfarande en utmaning för familjen, men Staffan har fått ordning på sina stöd från FPA och tillsammans får de vardagen att gå runt.

Jag stressar upp dig

Staffan har inga förhoppningar om att bli kvitt sin mentala ohälsa totalt. Han har insett att det är något han måste lära sig leva med och försöker hitta sätt att hantera det.

Åsa tror att hon kan må bra så länge hon kan hantera sin inre mentala stress.

Utmaningen blir att synkronisera varandras energinivåer och hitta rutiner med hushållssysslorna i


hemmet.

Staffan Nylund med sonen Rasmus på promenad på skogsväg. Ryggarna mot kameran. Gröna björkar kantar vägen.

Sonen Rasmus har gett Staffan Nylund ny energi att orka kämpa mot sin psykiska ohälsa.
Staffan Nylund med sonen Rasmus på promenad på skogsväg. Ryggarna mot kameran. Gröna björkar kantar vägen.
Bild: Privat
psykiska problem,familj,Yle Vega,Barn,psykprat

– Jag påverkas jättemycket av hur Staffan mår, säger Åsa. Har han en dålig dag och är låg, smittar det av sig och jag blir likadan. Samtidigt – om han har jättemycket energi så tar det av min energi också, om jag inte är stark då, säger hon.

– Jag stressar upp dig, fyller Staffan i. Det är mitt fel. Då man är inne i ångest eller mani har man ett tunnelseende och tänker inte så långt, man känner bara sina egna känslor och partnern lämnar utanför, säger han.

Självklarheten i att Åsa och Staffan fortfarande är tillsammans efter år av ohälsa stavas KÄRLEK.

– Det är den där varma känslan av att du är min och jag är din och vi vet var vi har varandra, konstaterar Åsa. Man känner längtan då man är ifrån varandra. Jag vill inte vara utan dig, säger hon.

– Och jag skulle inte vara någonting utan dig, svarar Staffan.

I poddserien “Psykprat med närstående” möter vi människor som drabbats av olika mentala utmaningar i livet och diskuterar hur de påverkat förmågan att hantera vardagen. Det är öppenhjärtiga berättelser om hur det är att leva med och nära inpå psykisk ohälsa.

Originalartikel: Åsa insjuknade själv när hon stödde sambon som lider av psykisk ohälsa]]>

<![CDATA[

Unga hbtq-personer löper större risk att drabbas av depression, ångest, sömnsvårigheter, huvudvärk, magbesvär och självmordsbeteende. Allt mer forskning tyder på att detta beror på gruppens större utsatthet för olika stressfaktorer, men det behövs mer forskning baserad på svenska förhållanden.

Unga hbtq-personer löper större risk att drabbas av psykiska och stressrelaterade besvär än unga som inte har en hbtq-identitet och de som inte har erfarenhet av att vara transperson. För dessa personer är det vanligare med depression, ångest, sömnsvårigheter, huvudvärk, magbesvär och självmordsbeteende.

Mer utsatta för diskriminering

Allt mer forskning tyder på att detta beror på en ökad utsatthet för olika stressfaktorer som diskriminering, våld, stress kring att inte kunna vara öppen med sin sexuella identitet eller könsidentitet och förväntningar på att bli avvisad eller socialt isolerad.

Det visar forskningsrapporten ” Hälsa och livsvillkor bland unga HBTQ-personer – Vad vet vi och vilka forskningsbehov finns”, som Richard Bränström, docent vid Karolinska Institutet tagit fram, på uppdrag av Forte. Rapporten visar även att kunskapsluckorna på området är stora och att mer forskning behövs.

Forskning på nordamerikanska förhållanden


– En betydande del av den forskning som finns i dag har genomförts i Nordamerika, vilket gör det svårt att dra slutsatser om situationen bland unga hbtq-personer i Sverige, baserat på dessa studier. Det är därför viktigt att stärka forskningen på området, säger Richard Bränström.

Forte har ett särskilt uppdrag att samordna forskning som fokuserar på barn och ungdomar. Därför vill Forte med rapporten belysa kunskapsläget på området.


– För Forte är det viktigt att finansiera forskning som är samhällsrelevant och inom detta område har det visat sig att det finns ett stort behov av forskningsbaserad kunskap kring denna särskilt utsatta grupp, säger Cecilia Beskow, avdelningschef forskning och utvärdering Forte.

I rapporten föreslår Richard Bränström en rad förbättringar både vad gäller kartläggning av hbtq-personers livsvillkor och områden som särskilt behöver belysas i framtida forskning. Bland annat vill han att frågor kring hbtq-identitet ingår i hälsokartläggningar i skola och arbetsliv, samt att ett hbtq-perspektiv alltid bör ingå i all ungdomsforskning.

Rapport:

Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer – Vad vet vi och vilka forskningsbehov finns?

Kontakt:


Richard Bränström, docent i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Originalartikel: Mer forskning behövs om svenska unga hbtq-personers utsatthet | forskning.se]]>