Hvad er hypnoterapi? Virker hypnoterapi? Intern sundhed

Hypnose

Hypnose

Gennem hypnoterapi kan vi hurtigt komme i kontakt med vores underbevidsthed og på en kraftfuld måde forbedre vores motivation og kreativitet. Hypnoterapi udføres gennem afslapning, indre visualisering og fokusering på følelser og tanker. Hypnoterapeuten fører klienten ind i afslapning og ved hjælp af forslag ind i en speciel stemning eller situation, hvor kun positive tanker oprettes. Det er vigtigt, at klienten er engageret og positiv til hypnoterapi for at etablere en omprogrammering i underbevidstheden.

Hypnoterapi og bekræftelser

Når en positiv, bevidst valgt instruktion (bekræftelse) gentages i os selv over tid, bliver den til sidst en sandhed. Dette gælder også for negative instruktioner, og derfor er det vigtigt at fokusere på, hvad klienten ønsker, i stedet for hvad han ikke ønsker.

Klienter kan have oplevelser tidligere i livet, der har skabt negative følelser og tanker, hvilket påvirker forskellige situationer negativt. En følelse af ikke at have kontrol over en situation kan skabe fobi, stress og paniklidelse.

Efter hypnoterapi kan ændringen manifestere sig i klientens tænkning og opleve situationer på en ny måde. Beslutninger, der skal træffes, gøres nu enklere og bedre. Ændringen fører til en mere konstruktiv handling, der føles naturlig. Mange mennesker oplever både fysisk og mental afslapning efter behandling med hypnoterapi.

Hvordan fungerer hypnoterapi?

Hypnose er et samspil mellem dig som klient og mig som hypnoterapeut. Gennem mine instruktioner åbner du dit underbevidste sind, hvor din indre kraft og din sandhed er. Du vil være opmærksom og have kontrol under hypnosen, og du vil ikke gøre noget imod din vilje. Vi leder efter roden til dit problem, og du behøver ikke at kende ydelseskrav, men svarene gemmes i din underbevidsthed. Du vil være i stand til at lade oplevelser komme til dig som i en film. Lad filmen rulle og opleve, hvad der kommer med dig med et åbent barnligt sind, og jo mere du springer ind i afslapningen, desto bedre bliver resultatet.