Hvad er NLP? - Hvordan kan du drage fordel af NLP? - Moderne psykologi

Hvad er NLP

Hvad er NLP?

NLP er afhængig af sprogbehandling, men bør ikke forveksles med naturlig sprogbehandling, der deler den samme forkortelse.

NLP bruger perseptuelle, adfærds- og kommunikationsteknikker for at gøre det lettere for mennesker at ændre deres tanker og handlinger.

NLP kan bruges til personlig udvikling, fobier og angst.

Hvem udviklede NLP?

NLP blev udviklet af Richard Bandler og John Grinder, som mente, at det var muligt at identificere mønstre af tanker og opførsel hos succesrige individer og lære dem til andre.

På trods af manglen på empirisk dokumentation til støtte for det, udgav Bandler og Grinder to bøger, The Structure of Magic I og II, og NLP fik fart. Dens popularitet skyldtes delvis dens alsidighed i håndteringen af ​​de mange forskellige problemer, som mennesker står overfor.

Hvordan fungerer NLP?

De forskellige fortolkninger af NLP gør det vanskeligt at definere. Det er baseret på ideen om, at mennesker arbejder gennem interne "kort" over verden, som de lærer gennem sanseoplevelser.

NLP søger at opdage og ændre underbevidste fordomme eller begrænsninger på et individs kort over verden.

NLP er ikke hypnoterapi. I stedet fungerer det gennem bevidst brug af sprog for at skabe ændringer i nogens tanker og adfærd.

For eksempel er et centralt træk ved NLP ideen om, at en person er partisk mod et sensorisk system, kendt som det foretrukne repræsentationssystem eller PRS.

Terapeuter kan opdage denne præference gennem sprog. Sætninger som "Jeg ser dit punkt" kan signalere en visuel PRS. Eller "Jeg hører din score" kan signalere en hørende PRS.

En NLP-udøver vil identificere en persons PRS og basere deres terapeutiske rammer omkring den. Rammerne kan omfatte rapportopbygning, informationsindsamling og målsætninger med dem.

Tekniker

NLP er et bredt felt, og NLP-Trainers bruger mange forskellige teknikker, der inkluderer følgende:

En af NLPs teknikker er at forsøge at fjerne negative tanker og følelser forbundet med en tidligere begivenhed.

Forankring: Omdannelse af sensoriske oplevelser til triggere til visse følelsesmæssige tilstande.

Rapport: Lægeren tilpasser sig personen ved at matche deres fysiske adfærd for at forbedre kommunikationen og responsen gennem empati.

Swish mønster: Skift adfærdsmønster eller tanke for at komme til det ønskede i stedet for et uønsket resultat.

Visuel / kinestetisk dissociation (VKD): Forsøg på at fjerne negative tanker og følelser forbundet med en tidligere begivenhed.

Eksempel:

NLP bruges som en metode til personlig udvikling ved at fremme færdigheder som selvreflektion, selvtillid og kommunikation.

Praktikere har anvendt NLP kommercielt for at nå arbejdsorienterede mål, såsom forbedret produktivitet eller jobudvikling.

Mere almindeligt er det blevet brugt som en terapi for psykologiske lidelser, herunder fobier, depression, generaliseret angstlidelse eller GAD, og ​​posttraumatisk stresslidelse eller PTSD.

Virker NLP?

Indtil videre er der ikke foretaget nogen grundig undersøgelse for at bevise effektiviteten af ​​NLP.

At bestemme effektiviteten af ​​NLP er udfordrende af flere grunde.

NLP har ikke været underlagt den samme videnskabelige standard som mere etablerede terapier, såsom kognitiv adfærdsterapi eller CBT.

Manglen på formel regulering og NLP's kommercielle værdi betyder, at påstande om dens effektivitet kan være anekdotisk eller leveret af en NLP-virksomhed. NLP-virksomheder vil have en økonomisk interesse i NLP's succes, så deres bevis er vanskelige at bruge.

Desuden har videnskabelig forskning på NLP givet blandede resultater.

Nogle undersøgelser har fundet fordele forbundet med NLP. For eksempel fandt en undersøgelse, der blev offentliggjort i tidsskriftet Counselling and Psychotherapy Research, at psykoterapipatienter havde forbedret psykologiske symptomer og livskvalitet efter at have fået NLP sammenlignet med en kontrolgruppe.

Imidlertid var en gennemgang offentliggjort i British Journal of General Practice af 10 tilgængelige studier om NLP mindre gunstig.

Den konkluderede, at der var ringe bevis for effektiviteten af ​​NLP i behandlingen af ​​sundhedsrelaterede tilstande, herunder angstlidelser, vægtkontrol og stofmisbrug. Dette skyldtes den begrænsede mængde og kvalitet af de tilgængelige forskningsundersøgelser snarere end bevis, der viser, at NLP ikke virkede.

I 2014 fandt en rapport fra det canadiske agentur for medicin og teknologi inden for sundhed ingen kliniske bevis for effektiviteten af ​​NLP i behandlingen af ​​PTSD, GAD eller depression.

Imidlertid fandt en yderligere forskningsanmeldelse, der blev offentliggjort i 2015, ud, at NLP-terapi havde en positiv indflydelse på personer med sociale eller psykologiske problemer, selvom forfatterne sagde, at der var behov for mere undersøgelse.

Det teoretiske grundlag for NLP har også vakt kritik på grund af manglen på evidensbaseret støtte.

En artikel offentliggjort i 2009 konkluderede, at teorierne bag NLP efter tre årtier stadig ikke var troværdige og klare