Social fobi Overvinder og bekæmper social angst og fobi med hypnose

social fobi

Hypnose af frygt, social fobi og angst

Social fobi-behandling med hypnose hjælper dig effektivt til et bedre socialt liv. Slip af med social angst og social fobi i dag.

Social fobi er meget forstyrrende og skaber stor usikkerhed. Fobi sikrer effektivt, at du går glip af mange vidunderlige og festlige begivenheder. Det tager tid at ændre vores sociale vaner, men ved hjælp af hypnose kan vi hjælpe dig med at slippe af med din sociale fobi.

Hypnose fungerer ved at ændre negative mønstre / tanker i en positiv retning og kan bruges til stor fordel til at ændre vores sociale mønstre. Det er meget effektivt til at lindre dig af angst og social fobi. Hypnosebehandling af social fobi i hypnosessessioner, du får over din sociale fobi, og her får du muligheden for at omprogrammere dine tankeprocesser og adfærdsmønstre for at blive mere udadvendte og åbne. Dette giver dig mulighed for at frigive al den angst og frygt, der findes i dit sociale liv.

Under behandlingen skal patienten mødes og identificere, hvad der skaber frygt. Det sker i små trin, i takt med forbedringen og fører til oplevelsen, at du takler konfrontationen bedre. Dette kaldes gradvis eksponering. Resultatet er, at patienten udvikler mere virkelighedsbaserede forestillinger om både situationen og om deres egen evne til at håndtere problemet.

Hvordan fungerer hypnose mod social fobi?

Hypnose mod social fobi fungerer ved at lade dig forestille dig positive begivenheder, og når du gør dette får du mindre signaler fra negative tanker og frygt. Det skaber et vendepunkt for din sociale fobi til social åbenhed i stedet. Når dette sker, får du nye chancer og muligheder for at drage fordel af dine sociale oplevelser. Hypnosesessioner fungerer bedst i gentagne møder for at skabe forandring i underbevidstheden.

Hvad er sikkerhedsadfærd?

Sammen med terapeuten finder vi ud af forskellige sikkerhedsadfærd, og hvordan disse kan bevare frygt for sociale situationer. For at overvinde frygt og føle dig mere afslappet i sådanne situationer, skal du eksperimentere med din sikkerhedsadfærd på en sådan måde, at det giver muligheder for at udfordre de negative tanker.

Hvordan overvinder du social fobi og angst?

De fleste mennesker med social fobi drager fordel af visse sikkerhedsadfærd. Dette betyder, at du har forskellige strategier til at håndtere angstfyldte situationer. Strategierne bruges for at gøre det lettere eller mindre vanskeligt. Nogle eksempler på dette kan være, at personen har hovedtelefoner, når han går i byen eller tager en bus. En anden strategi kan være at afstå fra at se andre mennesker i øjet. I nogle tilfælde, når personen er bange for at ryste eller ryste ved måltiderne ud blandt mennesker, holder personen sit glas med begge hænder. På tidspunkter, hvor personen skal på foredrag eller fester, sidder du bagpå. I nogle tilfælde bruger folk, der let rødmes normalt ekstra makeup, så det ikke ser ud til, at du rødmer.

Hvad er social fobi?

Med social fobi menes en frygt for at blive dømt og undersøgt af andre mennesker. En frygt for at blive ydmyget, flov, måske udryddet ved at rødme, stamme eller ryste i stemmen.

Hvordan udvikler social fobi og angst sig?

Det handler om, at personen ved et uheld udfører en eller flere begivenheder, hvor du forbinder en frygt med situationen, som at tale foran en gruppe, spise på en restaurant eller skrive din underskrift, når andre ser på. Det kan også være tilfældet, at alle sociale kontekster og præstationssituationer opfattes som skræmmende, og så er det et spørgsmål om en generaliseret social fobi.

Det kan forklares, at det handler om at være bange for, hvordan du vil blive opfattet af andre mennesker, og at du ikke ønsker at fremstå nervøs, inkompetent eller klodset. Så du er bekymret for, at andre vil bemærke, at du rødmer, ryster på din hånd, sveder, svirrer, svarer forkert, snubler eller spilder.

Hvad er unødvendig sikkerhedsadfærd?

Forebyggende adfærd er en almindelig strategi, hvis du har social fobi. Hvis du ikke helt kan undgå sociale situationer, men tvinges til at være i dem, udvikles adfærd og strategier, der skjuler frygt og får dig til at føle dig mere sikker, såkaldt sikkerhedsadfærd. Denne sikkerhedsadfærd er også en slags undgåelse. Eksempler på sikkerhedsadfærd er: strækning hårdt for at forhindre rystelse, klædning let for at skjule sved, kun drikke når andre har opmærksomhed andetsteds, øve sætninger uden at sige før de siger dem.

Hvordan føles social fobi?

Føler du stærk angst, når du er i centrum af andres opmærksomhed? Er du bange for at blive undersøgt og bedømt? Når social angst bliver en hindring i hverdagen, kan det være social fobi, en af ​​de mest almindelige angstlidelser.

Hvor almindelig er social angst?

Af Sveriges befolkning lider omkring 13% af social fobi på et tidspunkt i deres liv. Dette er det mest almindelige angstproblem og forekommer ofte i ungdomsårene. Det er lidt mere almindeligt hos kvinder. Mange mennesker med social angst er meget bange for tanken om at skulle tale med en fremmed. Halvdelen af ​​de berørte søger hjælp til deres vanskeligheder. De, der lider af social angst, har også andre typer symptomer, og i alt 70-80% lider af psykiske problemer, depression og andre angstproblemer.

Når en person oplever disse problemer, søger de normalt hjælp. Problemerne er livslange uden behandling. Social fobi forsvinder ikke på egen hånd. Der er dog god behandling. CBT-behandling og hypnose til social fobi har omfattende videnskabelig støtte, men psykodynamisk terapi har også vist gode behandlingsresultater.

Forskningsundersøgelse, der sammenligner CBT og hypnose for at reducere social fobi og depression

På University of Calgary i Canada blev der foretaget en sammenligning mellem virkningerne af CBT (kognitiv adfærdsterapi) og hypnoterapi for mennesker med social fobi og depression. Undersøgelsen omfattede 84 personer og varede i 16 uger. Ved afslutningen af ​​behandlingsperioden var begge grupper begyndt at føle sig bedre, men hypnosegruppen opnåede bedre resultater end CBT-gruppen i reduceret social fobi, depression, angst og følelser af håbløshed. Effekten vedvarede både ved 6-måneders og 1-årig opfølgning. Alla din A, Alibhai A. “Kognitiv hypnoterapi mod depression: en empirisk undersøgelse.” Int J ClinExpHypn. 2007 Apr; 55 (2): 147-66. University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada.

Hvad er Agoraphobia?

Agoraphobia er en mere kompliceret lidelse, men selv her har hypnose vist sig at være den mest effektive behandling. En agorafob er bange for offentlige steder, der er svære at flygte fra, og hvor der ikke er nogen hjælp til rådighed, hvis du lider af et panikanfald.

De, der lider af agorafobi, undgår skarer, tunneler, broer, både og busser. Den bedste behandling her også er gradvis eksponering. Hypnoterapeuten hjælper patienten med gradvis at mobilisere modet til at udsætte sig for "faren" og til at holde ud, indtil angsten falder. I nærværelse af hypnoterapeut får klienten en ny tro på sin egen evne til at håndtere situationen for at reducere frygt i sig selv.

Overvinde social fobi

At ønske at overvinde frygt og sociale fobier er meget almindeligt. Det er ikke nødvendigt at leve i frygt, især når der er hjælp til rådighed. At vide, hvorfor du bærer din frygt, betyder ikke, at du selv kan eliminere den.

”Nøglen til at overvinde frygt og fobier er at konfrontere den specifikke situation i hypnose. Hvis du ikke gør det, vil angsten blive værre med tiden, ikke bedre. ”

Kontakt mig, så udvikler vi nye strategier ved hjælp af Hypnoterapi. Dette vil føre til, at du bliver mere konstruktiv og aktivt adresserer problematiske situationer på en rolig måde.

Læs om myter og misforståelser om hypnose

Læs om behandling af paniklidelse

Hvad kan jeg gøre selv?

Konkrete tip baseret på hypnoterapi, der kan hjælpe dig med at overvinde dine problemer:

Kendskab til angstens funktion

Det er vigtigt at få grundlæggende viden om angstfunktionen. Det betyder, at du bliver roligere. Med en ny forståelse af din angst forværres symptomerne ikke, fordi du forstår, hvad der sker i kroppen. Et godt udgangspunkt er at have denne grundlæggende viden, og i nogle tilfælde er det nok, men ofte kræves en dybere viden om de underliggende årsager for at forstå mekanismerne bag angst.

Vi i Hypnoterapi giver dig råd om at læse om, hvad der er angst? og desuden uddybe din viden om social angst. Nedenfor viser vi et panikanfald og en angstproces.

Det kan du også test om du har social fobi - ved at lave 14 hurtige krydsspørgsmål, der giver dig svar på 2 minutter

Forløbet af panikanfald og angst

EN SUDDEN, UVENTET ERFARING

TOLK Tolkning

AKTIVERING AF DET AUTONOMISKE NERVISKE SYSTEM Misfortolkning af FYSISKE SENSORER

FASTERING AF SENSORI OG TAB AF MÅL

DYDENS “GÆLDIGHED” ER BEKRÆFTET

Forhold til dine tanker

Når social angst opstår, er det almindeligt med negative tanker som "det lyder dumt, hvad jeg siger", "Jeg fjerner mig selv" eller "alle synes, jeg er meget underlig". Det er vanskeligt at ændre dine egne tanker, men det vigtigste er, hvordan du forholder dig til dem i forskellige situationer. Et tip er at stille spørgsmålstegn ved dine tanker, hvilket får dig til at undersøge dem.

I hver angstsituation skal du starte med at skrive de tanker, der opstår i de forskellige situationer. Du vælger den begivenhed, der er vanskeligst, eller som bedst afspejler dit problem. Når du begynder at arbejde på denne måde, skal du skrive ned andre perspektiver end dem, du havde lige under begivenheden. Gode ​​spørgsmål til at finde andre perspektiver kan være: Hvordan ved jeg, at det er netop denne måde? Hvad er det værste, der kan ske? Er der bevis for og imod? Forveksler jeg tanker med fakta? Er min tanke den eneste forklaring, eller kan der være andre forklaringer? Trækker jeg forhastede konklusioner? Hvordan ville jeg reagere, hvis situationen var modsat? Denne øvelse er god til at skabe afstand og være i stand til at reflektere over din tankegang. Dette hjælper tankerne med at påvirke dig mindre, og du får øget forståelse.

Øv dig på at acceptere dine følelser

Accept betyder at acceptere alle tanker, følelser og situationer nøjagtigt som de er. Det handler om at være i stand til at bekræfte deres følelser, uanset hvad de er. Du skal gøre det uden at bedømme følelsen eller værdsætte det, du oplever. Når du arbejder på denne måde, bryder du den onde cirkel, der opstår, når du tænker negative tanker om, hvad du oplever.

Accept betyder ikke, at du ikke skal tage fat i dine vanskelige tanker og følelser eller acceptere noget, men at kæmpe fører ofte til en endnu værre oplevelse. Det er et mere langsigtet job at ændre disse tanker og følelser, og derefter kan der være behov for hypnoterapi.

Angst er en stor del af vores liv, men du er værd at leve ud af angst. Ved hjælp af hypnose kan du øve dig på at acceptere dine lidelser og få teknikker til at tackle din sociale angst. Se på det som f.eks. hovedpine, noget du undertiden får, og som giver en kortere periode med ubehag uden at forårsage en katastrofe.

Hvad kan jeg gøre ved social angst?

Start træning i disse trin:

1 Stop

2 Overhold, hvad du tænker eller føler i forskellige situationer. Hvad foregår der lige nu? Bemærk forskellige tanker, følelser og kropslige fænomener.

3 Prøv at acceptere, hvad du oplever, uanset hvad det er. Lad så tankerne passere.

4 Slip tankerne.

Angiv angstprovokerende situationer

I tilfælde af social fobi og angst er det en god ide at liste alle situationer eller ting, der forårsager angst. Formålet med dette er at forberede den kommende træning. Det er også vigtigt, at du estimerer, hvor ubehagelig situationen er ved at estimere angstniveauet mellem 0-100, hvor 100 er det mest ubehag.

Start træning!

Når du begynder at udsætte dig selv for det, der er ængsteligt, kan du overvinde dine problemer. Begynd med at se på listen, og vælg en situation, du vil arbejde med, og som har et angstniveau, der føles udfordrende. Udfordre dig selv trin for trin og føl dig fri til at medbringe en ven i begyndelsen.Den vigtige ting at huske på, når du træner, er at du forbliver i følelsen, indtil angsten er faldet markant. For at oprette en ændring skal du øve regelmæssigt flere gange om ugen i et par måneder.