Kirja CBT, kognitiivinen käyttäytymisterapiapsykoterapia ja psykologinen hoitopsykologi, psykoterapeutti

kbt

CBT-kognitiivinen käyttäytymisterapia

CBT on suosittu hoitomuoto esimerkiksi ahdistuksen, masennuksen ja sosiaalisen fobian hoitoon. Tässä on selitys siitä, mistä CBT oikeastaan ​​on, miten hoito voidaan tehdä ja mitä etuja ja haittoja hoitomenetelmällä on.

Nykyään CBT: tä on laajennettu uusilla teorioilla, mikä tarkoittaa, että käsitteen alla yhdistyvät erilaiset hoitomuodot.

Kaikille CBT: n muodoille on yhteistä, että aktiiviterapeutti muotoilee konkreettiset tavoitteet ja että sillä on selkeä rakenne hoitokokousten aikana. Painopiste on siinä, mitä asiakas kokee nykyhetkessä ja mitä voidaan muuttaa. Yksilön ja ympäristön vuorovaikutus tässä ja nyt.

tutkimus

Kokemukseen perustuvan vankan tutkimuksen avulla kognitiivinen käyttäytymisterapia tukee monia eri mielenterveysongelmia. Kotitehtävät ovat yleisiä hoidossa, koska asiakkaalle tärkeä tavoite on pystyä käsittelemään ja selviytymään ongelmistaan ​​tulevaisuudessa.

Käyttäytymisterapia

Käyttäytyminen perustuu Behaviorismiin, erikoistumiseen psykologiaan, joka kehittyi 1900-luvun alussa. Miksi yksilö toimii tietyllä tavalla, riippuu käyttäytymisterapian mukaan tärkeiden eri käyttäytymisten ulkoisesti havaittavista seurauksista. Kiitoksen saaminen tai epämiellyttävän tunteen katoaminen voi olla seurausta, joka ylläpitää käyttäytymistä. Silloin on hyvin todennäköistä, että käyttäytyminen vakiintuu tulevaisuudessa, vaikka se olisikin todella pitkäaikaista ongelmallista käyttäytymistä. Asiakkaan ongelmien katsotaan olevan seurausta kokemuksista oppimisen muodossa. Asiakkaan nykyisten ongelmien kartoittaminen on välttämätöntä onnistuneelle hoidolle.

Muutoksen toteuttamiseksi aloitetaan ongelmallisen käyttäytymisen systemaattinen poistaminen. Jos asiakas ei saa käyttäytymisestä positiivista vahvistusta, se vähenee. Tämän yhteydessä tavoitteena on korvata ongelmallinen käyttäytyminen, joka on asiakkaan asettamien tavoitteiden mukainen.

Käyttäytymisterapian hoitomenetelmiin kuuluvat altistuminen, sosiaalinen harjoittelu, vastenmielihoito ja erilaiset rentoutumismuodot.

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia perustuu olettamukseen, että aktivoituneet ihmisen ajatukset ohjaavat automaattisesti emotionaalisia reaktioita ja ihmisen käyttäytymistä. Masennustila voi johtua esimerkiksi negatiivisista ajatuksista omasta henkilöstä, ympäristöstä ja tulevaisuudesta. Tällaiset ajatukset tulevat usein automaattisesti ilman tietoista valintaa.

Asiakas ja terapeutti asettivat selkeät tavoitteet negatiivisten haitallisten ajatusmallien murtamiseksi. Kartoitetaan ajatuksia ja tulkintoja, jotka analysoidaan keskusteluissa, joissa testataan oikeellisuus, tai ns. Käyttäytymiskokeissa.

Perustaja Aron Beck esitteli kognitiivisen psykoterapian pääasiassa masennuksen vuoksi. Nykyään menetelmää käytetään myös ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöihin sekä suhdeongelmiin.

TOIMIA

ACT-, hyväksymis- ja sitoutumisterapia tarkoittaa, että hoito koskee henkilön läsnäoloa sen sijaan, että tekisi välttelyä eri muodoissa. On tärkeää oppia hyväksymään ei-toivotut ajatukset, tunteet ja reaktiot. Opi olemaan arvostamatta sitä, miten he suhtautuvat itseensä ja ongelmiinsa. ACT: n tavoitteena on, että sallivalla hyväksyvällä näkemyksellä asiakas voi harjoittaa elämässä tärkeää ja elää siten mielekästä elämää.

ACT on onnistunut tapa hoitaa ahdistusta, päihteiden väärinkäyttöä, masennusta ja stressiä. Voi myös parantaa elämänlaatua kroonisista sairauksista, kuten kivusta ja epilepsiasta kärsiville.

DBT

DBT, dialektinen käyttäytymisterapia, on kehitetty rajan persoonallisuushäiriön, emotionaalisesti epävakaan häiriön, IPS: n hoitoon, jossa esiintyy itsemurha-ajatuksia ja itsensä vahingoittavaa käyttäytymistä. Lisäksi DBT: stä on tullut myös masennuksen, syömishäiriöiden, huumeiden väärinkäytön sekä aggressiivisuuden ja väärinkäyttöongelmien hoitomuoto.

Hoidossa kahden vastakkaisen hyväksyntä ja muutos ovat välttämättömiä. Joitakin elämän osia ja taustaa asiakas oppii hyväksymään, kun taas muita osia on mahdollista muuttaa. Eri ammatit työskentelevät tiimin kanssa asiakkaan kanssa hoidossa, joka koostuu yksilöllisestä terapiasta ja viikoittaisesta taitokoulutuksesta ryhmissä.

Yksilöterapiassa keskitytään siihen, mikä on tällä hetkellä suuri ongelma. Ryhmähoitoon kuuluu oppiminen käsittelemään vaikeita tunteita ja pidättäytyminen tuhoisasta käyttäytymisestä. Ryhmähoidossa käytetään erilaisia ​​menetelmiä, kuten sosiaalisten taitojen koulutus, tietoinen läsnäolo ja tunteiden säätely.

Sisäisen emotionaalisen tasapainon oppiminen, työkalujen ja strategioiden löytäminen arjen ja sen mielekkään elämän kokemiseksi on DBT: n pitkän aikavälin tarkoitus.

CBT perustuu tietoisuus

Mindfulness ja hyväksyntä ovat hiljattain kehittäneet kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Ihmisen tulisi työskennellä hyväksyäkseen itsensä, ajatuksensa, tunteensa ja käyttäytymisensä sen sijaan, että järjestelmällisesti muuttaisi ajattelutapaansa ja käyttäytymistään. Mindfulness tarkoittaa, että ihminen voi tarkkailla itseään ja itseään ympäröivää maailmaa tällä hetkellä tarkkaavaisesti tarkoituksellisesti ja vapaa arvoista.Se luo edellytykset etäisyydelle itselleen ja mahdollisuuden lisätä vapautta ja hallintaa sekä itsellesi että itsellesi tärkeiden asioiden tekemisestä ja kokemisesta. heidän ympäristöstään. ACT, DBT, MBSR (mindfulness-pohjainen stressin hallinta) ja MBKT (mindfulness-pohjainen kognitiivinen terapia) ovat eniten puhuttu mindfulness-tekniikkaan perustuvista käytetyistä terapioista.

MBSR keskittyy erilaisten meditaatiotekniikoiden ryhmäharjoitteluun yksinkertaisten joogaliikkeiden muodossa. Esimerkkejä tekniikoista ovat tietoisuusmeditaatio, liikemeditaatio ja kehon skannaus. Saadakseen yksilön vahvistamaan kykyä liittyä ajatuksiinsa uudella ja tietoisella tavalla, osa kognitiivista käyttäytymisterapiaa sisältyy myös MBKT: hen.

Järjestelmähoito

Schema on psykologian käsite, joka kuvaa käsityksiä, ajattelumalleja, jotka muokkaavat sitä, miten tulkitsemme kokemamme, sekä tietoiset että tiedostamattomat. Eri tilanteiden käyttäytymiseen vaikuttaa suuresti se, miten suhtaudumme ympäristöön ja itseemme, sekä kokemus siitä, miten olemme aikaisemmin käsitelleet vastaavia tilanteita.

Esimerkkejä aikatauluista, jotka aiheuttavat kärsimystä ja joita voidaan muuttaa aikatauluterapialla, voivat olla "korkean suorituskyvyn vaatimukset muiden ihmisten hyväksynnän saamiseksi".

Kognitiiviset tekniikat sisältyvät menetelmään ongelman syntymisen analysoimiseksi ja erilaisten toimintatapojen löytämiseksi ja tekniikoiden korvaamiseksi ongelmalliset ja kärsimystä aiheuttavat ajoitetut käyttäytymiset positiivisilla ja terveellisillä käyttäytymismenetelmillä. Menetelmään voidaan sisällyttää kokemukseen perustuvia tekniikoita, kuten visualisointi. Tällä tavoin uudet tavat herättää ja tavata tunteita voivat luoda uusia kokemuksia elämässä.

Aikatauluterapia keskittyy suurelta osin lapsuudesta saatuihin kokemuksiin sekä terapeutin ja asiakkaan väliseen suhteeseen. Syvempiin persoonallisuusongelmiin ja / tai suhdeongelmiin käytetään usein aikatauluterapiaa. Hoitoon on vaikuttanut mm. dynaaminen terapia, kiinnittymisteoria ja geestaltiterapia.

Motivoiva keskustelu

MI (Motivated Conversations) on menetelmä, jonka terapeutti keskustelujen avulla auttaa asiakasta selvittämään ja ymmärtämään ongelmansa, löytämään omat argumenttinsa muutokselle ja tukemaan asiakasta muutoksen toteuttamisessa. William F Miller ja Stephen Rollnick, psykologit, jotka 1980- ja 1990-luvuilla kehittivät MI: n alkoholiin liittyvien ongelmien hoitoon. Menetelmää käytetään nyt myös huumeiden, ruokavalion, pelien ja liikunnan ongelmiin. Motivaation ja käyttäytymisen muutoksen edistämiseksi MI: tä voidaan käyttää sekä lyhyenä neuvonnana että pidempänä hoitomenetelmänä.

CBT: n edut ja haitat

Mitkä ovat CBT: n edut ja haitat? Selkeä ja kohdennettu on etu, joka korostetaan usein. Liian jäsennelty menetelmä mainitaan haittana. Jos käytetään hoitokäsikirjaa, on olemassa vaara, että hoitoa ei mukauteta yksilölle riittävässä määrin.

Onko CBT oikea kaikille?

Viime vuosikymmeninä kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta on tullut yksi yleisimmistä terapioista. CBT on suunnattu sekä mielenterveydestä kärsiville että myös niille, jotka etsivät parempaa itsetuntemusta ja itsetuntemusta. Menetelmä ei kuitenkaan sovi kaikille, mutta toinen hoitomuoto on edullinen.

KOGNITIIVISEN KÄYTTÖTERAPIAN (CBT) YLEISTÄ

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa painopiste on tässä ja nyt lähtökohdassa yhdistettynä yksilön ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen. Psykoterapia perustuu psykologian, kognitiivisen ja sosiaalipsykologian oppimisen tutkimuksiin ja teorioihin.

CBT: ssä termiä "käyttäytyminen" käytetään siinä mielessä, kuinka erilaiset ruumiilliset reaktiot vaikuttavat yksilöön ja ympäristöön omien tulkintojensa ja käsitystensä kautta tapahtumista ja erityistoimista. CBT: ssä tällainen käyttäytyminen voi muuttua. Tähän lähestymistapaan perustuvat psykoterapeuttiset menetelmät ja tekniikat ovat osoittautuneet tehokkaiksi mielenterveysongelmien hoidossa.

Esimerkkejä käyttäytymisestä, omista tapahtumien tulkinnoista ja erityisistä toimista, jotka vaikuttavat sekä yksilöön että hänen ympäristöön. Eri ruumiilliset reaktiot ovat myös esimerkkejä käyttäytymisestä.

Käyttäytymisanalyysi yksilön ja hänen ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta tehdään johdanto-osan CBT: ksi. Se, että jokainen henkilö on ainutlaatuinen, on analyysin perusta ja on siten erittäin yksilöllinen yleisiin periaatteisiin perustuen. Tarkoituksena on kartoittaa yksilön ongelmat ja niiden syyt.

"Monissa erilaisissa mielenterveysongelmissa CBT on tehokas hoitomenetelmä."

CBT-terapeutilla on hyvät tiedot yksilön ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. Ymmärtämisen luomiseksi ongelmasta analysoidaan myös varhaisista suhteista syntyviä ajatus- ja käyttäytymisstrategioita. Painopiste on kuitenkin siinä, mitä yksilö kokee täällä ja nyt, kuten sosiaalisten taitojen puutteet, kehon ja ympäristön signaalit tulkitaan väärin. CBT: n hoitomenetelmät voivat perustua sekä yksilöön tai ryhmään että perheterapiaan.

CBT menneisyys - nykyisyys - tulevaisuus

Katsaus yksilön historiaan on tärkeää CBT: ssä, mutta muutoksen aikaansaamiseksi elämässä tarvitaan aktiivista työskentelyä ajatuksen ja emotionaalisen käyttäytymisen kanssa, jota henkilö kokee nykyisyydessä.Voi olla muita syitä kuin ongelmien syy, jotka estävät heitä katoamasta. Siksi on tärkeää, että sinulla on sekä menneisyyttä että nykyisyyttä. Ongelmien katoamiseksi on tärkeää kehittää uusia tapoja käsitellä ja käsitellä ongelmia. Tavoitteena on, että he katoavat ja helpottavat elämää.

Tavoitteellinen yhteistyö

Yksilön yhteistyö ja ymmärtäminen terapeutin kanssa on keskeistä CBT: ssä. Hoidon alussa tavoitteet asetetaan yhdessä hoidolle. Tämä selventää hoidon tarkoitusta.

Hoito voi tapahtua myös Internetin kautta, kun henkilö työskentelee itsenäisemmin tavoitteiden muotoilussa, mutta terapeutin kanssa sähköpostitse.

Jatkuva arviointi

Arviointi hoidon aikana on tärkeää. Mikä toimii ja ei toimi. Kyselylomakkeita voidaan käyttää, mutta keskitytään siihen, miten se sujuu tavoitteisiin ja osatavoitteisiin verrattuna. CBT: n tuottama tutkimus osoittaa, että arviointi on tärkeä perusfilosofia.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT)

Tänään CBT, joka on yhdistelmä ajatuksia ja tiedonkäsittelyä sekä oppimisteoriaan perustuvaa käyttäytymisterapiaa koskevia teorioita, sisältää myös muita hoitomenetelmiä. Uusi piirre on tietoisuus, joka on peräisin itäisestä meditaatioperiaatteesta.

Teorian oppiminen

Käyttäytyminen on mitä teemme ja ajattelemme sekä ruumiilliset reaktiot.

Teorian oppiminen tarkoittaa, että kaikki käyttäytymismallit opitaan ja muutos tarkoittaa oppimista uudelleen tai oppimista jotain uutta.

Klassinen ilmastointi tarkoittaa, että yhdistämme pelottavan tilanteen yhdistettyyn epämukavuuden tunteeseen. Pelko voi johtua myös mallin oppimisesta, kun otamme huomioon jonkun muun, esimerkiksi vanhemman, pelon.

Operandivakiointi tarkoittaa, että seurauksemme säätelevät käyttäytymistämme. Jos seuraukset ovat positiivisia, toistamme mielellämme käyttäytymisen. Meistä tulee sosiaalisia ja positiivisia. Jos koemme pelkoa, vältämme tilanteen, josta tulee lyhyellä aikavälillä positiivinen seuraus siitä, että vältämme pelon, joka luo ahdistustilan.

Kuinka hoito toimii?

Kun oppimisteoria on perusta, kognitiivinen käyttäytymisterapia alkaa aina käyttäytymisen huolellisella analyysillä.

Analyysi sisältää olemassa olevan ongelman, mikä on laukaiseva tekijä ja mitä seurauksia sillä on. Tämän analyysin perusteella päätetään, mitä on tehtävä uuden oppimisen toteuttamiseksi.

Terapeutti opettaa asiakkaalle, miten hoito sujuu ja miksi tiettyä menetelmää käytetään. Se antaa asiakkaalle yleistä tietoa, mutta myös tietoa hänen fyysisistä ja henkisistä mekanismeistaan.

Altistuminen tarkoittaa, että asiakas altistuu asteittain vaikeuksille pienin askelin, mutta niin kauan kuin on tarpeen pelon tai ahdistuksen vähentämiseksi. Uudelleenoppiminen tapahtuu, kun odotettua ahdistusta ei tapahdu.

Roolileikki, rentoutusharjoitukset ja käyttäytymiskokeet ovat muita yleisiä menetelmiä CBT: ssä.