Mikä on NLP? - Kuinka voit hyötyä NLP: stä? - Moderni psykologia

Mikä on NLP

Mikä on NLP?

NLP luottaa kielinkäsittelyyn, mutta sitä ei pidä sekoittaa luonnollisen kielen käsittelyyn, jolla on sama lyhenne.

NLP käyttää havainto-, käyttäytymis- ja viestintätekniikoita helpottaakseen ihmisten ajatuksien ja toimintojen muuttamista.

NLP: tä voidaan käyttää henkilökohtaiseen kehitykseen, fobioihin ja ahdistukseen.

Kuka kehitti NLP: n?

NLP: n ovat kehittäneet Richard Bandler ja John Grinder, jotka uskoivat, että onnistuneiden henkilöiden ajatus- ja käyttäytymismalleja oli mahdollista tunnistaa ja opettaa muille.

Siitä huolimatta, että sen tueksi ei ole empiiristä näyttöä, Bandler ja Grinder julkaisivat kaksi kirjaa, Taikuuden rakenne I ja II, ja NLP sai vauhtia. Sen suosio johtui osittain sen monipuolisuudesta käsitellä monia erilaisia ​​asioita, joita ihmiset kohtaavat.

Kuinka NLP toimii?

NLP: n erilaiset tulkinnat vaikeuttavat määrittelyä. Se perustuu ajatukseen, että ihmiset työskentelevät sisäisten maailman "karttojen" kautta, jotka he oppivat aistikokemusten kautta.

NLP pyrkii havaitsemaan ja muuttamaan yksilöiden maailmankartan alitajuisia ennakkoluuloja tai rajoituksia.

NLP ei ole hypnoterapia. Sen sijaan se toimii kielen tietoisen käytön avulla saada aikaan muutoksia jonkun ajatuksissa ja käyttäytymisessä.

Esimerkiksi NLP: n keskeinen piirre on ajatus, että henkilö on puolueellisesti aistijärjestelmää vastaan, jota kutsutaan ensisijaiseksi esitysjärjestelmäksi tai PRS: ksi.

Terapeutit voivat löytää tämän mieltymyksen kielen kautta. Lauseet, kuten "Näen pisteesi", voivat merkitä visuaalista PRS: ää. Tai "Kuulen pisteet" voi ilmoittaa kuullen PRS: stä.

NLP-lääkäri tunnistaa henkilön PRS: n ja perustaa terapeuttiset puitteet sen ympärille. Kehys voi sisältää raporttien laatimisen, tiedonkeruun ja tavoitteet niiden kanssa.

Teknikko

NLP on laaja kenttä ja NLP-kouluttajat käyttävät monia erilaisia ​​tekniikoita, joihin sisältyy seuraavat:

Yksi NLP: n tekniikoista on yrittää poistaa negatiiviset ajatukset ja tunteet, jotka liittyvät edelliseen tapahtumaan.

Ankkurointi: Aistikokemusten muuttaminen laukaisemaan tiettyjä tunnetiloja.

Raportti: Harjoittaja sopeutuu ihmiseen sovittamalla hänen fyysinen käyttäytymisensä kommunikaation ja reaktion parantamiseksi empatian kautta.

Swish-malli: Muuta käyttäytymismalli tai ajatus päästäksesi haluttuun toivotun tuloksen sijasta.

Visuaalinen / kinesteettinen dissosiaatio (VKD): Yritetään poistaa edelliseen tapahtumaan liittyvät negatiiviset ajatukset ja tunteet.

Esimerkki:

NLP: tä käytetään henkilökohtaisen kehitysmenetelmänä edistämällä sellaisia ​​taitoja kuin itsensä reflektio, itseluottamus ja viestintä.

Harjoittajat ovat soveltaneet NLP: tä kaupallisesti saavuttaakseen työpainotteiset tavoitteet, kuten parantunut tuottavuus tai työn kehittäminen.

Yleisemmin sitä on käytetty psykologisten häiriöiden, mukaan lukien fobiat, masennus, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö tai GAD, ja posttraumaattisen stressihäiriön tai PTSD: n terapiana.

Toimiiko NLP?

Tähän päivään mennessä ei ole tehty perusteellista tutkimusta NLP: n tehokkuuden osoittamiseksi.

NLP: n tehokkuuden määrittäminen on haastavaa useista syistä.

NLP: hen ei ole sovellettu samaa standardia tieteellisille kuin vakiintuneempia terapioita, kuten kognitiivinen käyttäytymisterapia tai CBT.

NLP: n muodollisen sääntelyn ja kaupallisen arvon puute tarkoittaa, että väitteet sen tehokkuudesta voivat olla anekdoottisia tai toimittaa NLP-yritys. NLP-yrityksillä on taloudellisia etuja NLP: n menestykseen, joten heidän todisteitaan on vaikea käyttää.

Lisäksi tieteellinen tutkimus NLP: stä on tuottanut sekalaisia ​​tuloksia.

Joissakin tutkimuksissa on löydetty NLP: hen liittyviä etuja. Esimerkiksi Counseling and Psychotherapy Research -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan psykoterapiapotilailla oli parantuneet psykologiset oireet ja elämänlaatu sen jälkeen, kun heillä oli NLP verrattuna kontrolliryhmään.

British Journal of General Practice -lehdessä julkaistu 10 NLP: tä koskevaa tutkimusta ei kuitenkaan ollut yhtä suotuisa.

Se päätteli, että NLP: n tehokkuudesta terveyteen liittyvien sairauksien hoidossa, mukaan lukien ahdistuneisuushäiriöt, painonhallinta ja päihteiden väärinkäyttö, ei ollut juurikaan näyttöä. Tämä johtui käytettävissä olevien tutkimusten rajoitetusta määrästä ja laadusta sen sijaan, että olisi osoitettu, että NLP ei toiminut.

Vuonna 2014 Kanadan lääketieteen ja teknologian terveysviraston raportissa ei löytynyt kliinistä näyttöä NLP: n tehosta PTSD: n, GAD: n tai masennuksen hoidossa.

Vuonna 2015 julkaistussa lisätutkimuksessa todettiin kuitenkin, että NLP-terapialla oli positiivinen vaikutus henkilöihin, joilla on sosiaalisia tai psykologisia ongelmia, vaikka kirjoittajien mukaan lisätutkimuksia tarvitaan.

NLP: n teoreettinen perusta on herättänyt kritiikkiä myös todisteisiin perustuvan tuen puuttumisen vuoksi.

Vuonna 2009 julkaistussa artikkelissa todettiin, että NLP: n taustalla olevat teoriat eivät ollut vielä uskottavia ja selviä kolmen vuosikymmenen jälkeen