Terapeut - hypnos övervinner din flygrädsla | flygrädsla

Referens flygrädsla

Bota din flygrädsla med hypnos

Många människor lider av fobisk flygrädsla. Rädslan är mentalt baserad och uppstår av hur vi tänker om de situationer som kan inträffa vid en flygresa. Med hypnos förändras sättet du reagerar på snabbt.

Hur går hypnosen till mot flygrädsla?

Hypnosen startar med att hitta nya sätt att tänka på som hänger ihop med rädslan. Vända tankemönster från rädsla och skräck till en positiv upplevelse. Du kommer att märka att du redan vid första sessionen kommer att tänka på ett nytt sätt och snart försvagas rädslan för att flyga. Du kan genomföra en flygresa utan besvär.

Vad får du ut av hypnos mot flygrädsla

  • Du blir av med din flygrädsla
  • Du tar kontroll över dig själv och kan njuta av flygturen
  • Du coachas och får tillgång till fler tekniker för att få bort rädslan
  • Du får ett sätt att förebygga och ta bort flygrädslan för alltid
  • Du behöver inte vara rädd och känna dig instängd längre

Hypnos är väl beprövad och kommer att hjälpa dig. Metoden ger dig erfarenhet, effektiv hypnos, strategier och visualisering för att ta bort flygrädslan.

Varför drabbas vi av flygrädsla?

En vanlig orsak är att flygrädsla uppkommer när vi blir föräldrar. Att få barn innebär ansvar för en annan människa. Vi är starkt inställda på att skydda våra barn och därför undviker vi det som vi tror kan hota deras säkerhet. Om man varit med om en turbulent flygresa så kan rädsla uppstå. Vi förmedlar att turbulens inte innebär någon risk för flygplanet men förståelse för att det känns obehagligt.

Vilka olika flygrädslor finns det?

Flygrädsla kan innehålla flera saker. Känsla av att vara instängd och rädsla för att drabbas av panik. Rädd för att flygplanet inte är säkert och att själva flygningen inte kommer gå bra.

Oro för mer än flygningen orsakar alltså rädsla?

Rädslan kan komma ur fobier som t ex social fobi(vara nära andra och kanske äta ombord) klaustrofobi(slutna utrymmen) acrophobia(höjder) emetophobia(rädd för att må illa och behöva kräkas).

Hur många påverkas av flygrädsla

Flygrädsla skapar problem för många människor. Ungefär 25 % av svenskarna uppger någon form av rädsla. Rädslan kan ta sig olika uttryck allt från att man absolut vägrar flyga till att känna obehag inför och under resan. Det kan medföra att en person avstår att flyga och det i sin tur begränsar livet. Inga semestrar eller besök hos människor som bor långt bort. Resandet försvåras men många väljer ändå att flyga då det är bekvämt, går fort och är det säkraste färdsättet. Det är svårt för den som är flygrädd att acceptera. Möjligheten finns för alla att övervinna flygrädsla med hypnos.

Hur går jag själv tillväga för att bota flygrädslan?

Börja med att informera dig, inte bara om flygrädsla utan också om hur flygplan fungerar och hur det går till att flyga ett plan. Det kan hjälpa till att minska rädslan eftersom du får information om föreskrifter och hur säkerheten sköts. Undvik däremot att läsa för mycket om olyckor. Det kan få motsatt effekt trots att flygolyckor inte är vanliga.

Fakta och information kan du söka på internet om du inte vill köpa böcker i ämnet. Det behöver inte bli dyrt att informera sig om flyg och flygrädsla.

Det finns olika lugnande övningar du kan göra under en flygning. Andningsövningar är bra och de kan du lära dig via instruktionsvideos eller CD skivor som finns i bokhandlar och butiker på nätet.

Du bör undvika kaffe och alkohol eftersom intag av dessa drycker kan öka rädslan hos en del människor.

Försök att hitta något som får dig att tänka på annat, läsa, lyssna på musik eller något annat du tycker om att göra.

Lär dig flera flygterapiövningar som du kan växla mellan och om det behövs fyller du på med nya övningar.

Varför finns inte samma rädsla för att t ex köra bil?

Människan kan inte flyga utan vi befinner oss på jorden. Att befinna sig i luften kan därför kännas märkligt och svårt att förstå. När hjärnan reagerar emotionellt istället för rationellt kan det också vara svårt att ta till sig statistiken, som visar att det är farligare att köra bil än att flyga. Det är hundra gånger större risk att råka ut för en olycka med bil än att flyga.

Säkerhetsarbetet runt en flygning är stor, allt från att planet är i fullgott skick till att piloter och personal är väl utbildade. Mellan landning och start genomgår flygplanet ett stort antal rutinkontroller. Dessutom kontrolleras automatiskt vingar motorer och bränsle vilket gör att flygning är det säkraste sättet att resa. Det säkraste stället att befinna sig vid oroligheter i ett land är i luften i ett plan. Säkrare än att var i sitt hem eller på jobbet.

Bör personen distansera sig eller möta sina rädslor?

Viktigt att tänka på att inte låta rädslan styra ditt liv.

En fobi består av en gravt felaktig föreställning om hot som inte finns. Så rådet är att gå emot rädslan. Det är viktigt att få rätt verktyg för att få bukt med den.

Ny attityd och förståelse och sätt att förhålla sig är verktyg för att komma till rätta med flygrädsla. Alla kan drabbas och viktigt är att du snabbt tar tag i och jobbar med rädslan eftersom rädslor har en tendens att sprida sig till andra delar av ditt liv.

Vad kan passagerare göra för att resan ska bli bekväm?

Lär dig slappna av! Du behöver inte hålla i dig i armstödet. Sitt skönt och andas långsamt med djupa andetag. Bekväma kläder underlättar. När du hittar viloläget så försvinner känslan av motstånd och viljan att fly. Det är bra att undvika för stort intag av det som stimulerar kroppen som alkohol, kaffe, läsk och godis.

Försök hålla dig aktiv kanske äta något, läsa, lyssna på musik eller se en film. Om flygresan är lång tänk på den i mindre etapper och tänk positivt istället för att oroa dig för att något ska hända. Om det blir en turbulent flygning så lyssna på avslappningsmusik. Viktigt att inte låta hjärnan svämma över av emotionella känslor utan att du hittar tankar som är logiska och rationella. Musiken gör dig lugn och kan få dig att tänka rationellt och få dig förstå att inget hot föreligger.

Du tar ett första steg och erkänner att du känner dig orolig och ur balans och du tar beslut att reagera. Det hindrar att du hamnar i ångest och panik. I hypnosen släpper vi ett gummiband på handleden för att smärtan ska påminna om att mota ångesten.

Ett andra steg är fokus på andningen. Metodisk bukandning medför att kroppen slappnar av, och du får lättare får tillgång till din tänkande del av hjärnan.

Avslappnade muskler gör att det känslomässiga läget försvinner och du kan sjunka djupare ner i ett avkopplande tillstånd.

Till sist ska tillståndet av lugn bibehållas. För att få den tänkande delen av hjärnan att ha kontrollen så behöver du repetera en positiv bild som hjälper dig att behålla det avslappnade lugnet. Den emotionella delen av din hjärna får då hjälp med att förstå att flyga är inget att vara rädd för.

När du har blivit inspirerad att möta din flygrädsla.

Ta ett första steg och tryck på knappen nedan för.