Hur fungerar en föreläsningar om hypnos och NLP?

lär dig hypnotisera

Boka föreläsningar om hypnos & NLP
Coaching & mentala tränare

Välkommen att kontakta Niklas eller boka-direkt i Norrköping

Boka en hypnotisör & NLP utövare

Mail: [email protected]

Telefon: 0737-40 66 33

Presentation Niklas

Han är erkänd som en av Sverige ledande experter inom hypnos/NLP och har personligen utbildat hundratals hypnotisörer inom ledarskap, coachning, chefskap, säljare, terapeuter, psykologer och kommunikatörer.

Han lär ut avancerade sinnes- och kroppsteknologier för att skapa självförbättring, framgång, rikedom, hälsa och lycka för att prestera på topp.

Han lär också ut tekniker för snabb läkning och i konversationshypnos arbetar han med avancerade tekniker för att påverka sinnet  på en hemlig nivå m.m.

En diplomerad hypnosutbildare och mästare  inom energier. Han arbetar outtröttligt för att utveckla tränings- och utbildningsmöjligheter utformade för att kraftfullt höja kompetensnivån och professionell status för hypnotisörer över hela Norden.

Han är grundaren och skaparen av Inre Hälsa som är Sveriges största hypnosportal.

Förutom sina många meriter inom hypnos och NLP har Niklas en Bachelor i Cognitive Science samt är Reiki Master där han var en av dom som banade väg för användningen av hypnotiska tekniker i kombination med Reki.

Han är specialiserad på att lösa upp bortträngda känslor. Detta är viktigt för att 90 % eller mera i våra liv är fysiska, mentala, känslomässiga eller beteendemässiga problem. Dessa tillstånd  börjar i vårt sinne och kropp utifrån en känsla

Hur fungerar en föreläsningar om hypnos och NLP?

Föreläsningar om hypnos och NLP (Neurolingvistisk programmering) är evenemang där jag talar och delar min kunskap, erfarenhet och expertis inom dessa ämnen med en publik.

Syftet med föreläsningarna är att informera, utbilda och inspirera deltagarna genom att ge en fördjupad förståelse för hypnos och NLP.

Under föreläsningarna kan talarna diskutera olika aspekter av hypnos och NLP, inklusive deras definitioner, principer, teorier och tillämpningar.

  • Hur hypnos fungerar?
  • Hur man använder hypnos som verktyg för personlig förändring och terapi?
  • Hur NLP-tekniker kan användas för att förbättra kommunikation, självutveckling och framgång.

Föreläsningarna kan också inkludera praktiska demonstrationer och exempel för att illustrera hur hypnos och NLP kan tillämpas i olika situationer. Jag talar och delar personliga erfarenheter för att belysa effektiviteten och tillämpningen av hypnos och NLP.

Målet med denna föreläsningen är att ge deltagarna en ökad medvetenhet om hypnos och NLP som verktyg för personlig utveckling, självläkning, förbättrad kommunikation och ökad framgång.

Deltagarna kan få insikter, kunskap och praktiska tips som de kan applicera i sina egna liv, arbete eller professionella verksamheter.