Är man medveten om vad som sker i hypnos? - Terapeut - hypnos övervinner social fobi, ångest, depression flygrädsla | Forum