Finns det någon risk att jag stannar i hypnos? eller att jag säger något mot min vilja? - Hypnos forum - Hypnosterapi, funkar det ? Myter om hypnos?