Finns det någon risk att jag stannar i hypnos? eller att jag säger något mot min vilja? - Terapeut - hypnos övervinner social fobi, ångest, depression flygrädsla | Forum