Kan ”normala” människor gå i hypnosterapi? - Hypnos forum - Hypnosterapi, funkar det ? Myter om hypnos?