Vad förväntas av mig som klient? - Hypnos forum - Hypnosterapi, funkar det ? Myter om hypnos?