Den längsta resan börjar med ett litet steg
Är du redo för nästa kliv i ditt liv?

Vi hjälper din Inre Hälsa. Boka tid!
Kommunikations kurs

Framgångsrik  kommunikation i ledarskap

Det är av stor vikt för ett företags eller organisations framgång och utveckling att kommunikationen mellan ledning och arbetstagare och medlemmar fungerar effektivt och framåtsträvande.

Otydlighet i kommunikationen leder till missförstånd irritation och i värsta fall till att medarbetare väljer att lämna arbetsplatsen eller organisationen. Dålig kommunikation där arbetstagare eller medlemmar upplever att ledningen inte lyssnar och tar tillvara den kompetens som finns så leder det till sämre resultat.

  • Hur kommer du som chef och ledare till rätta med en bristfällig kommunikationen i ditt företag eller organisation?
  • Hur kan du tillsammans med dina medarbetare skapa en effektiv och framgångsrik kommunikation som leder till utveckling i din verksamhet?
  • Hur skapar du en tillåtande ledarstil med tydlighet och öppenhet som på ett förståeligt sätt leder till god kommunikation både när det går bra men också när det uppstår motgångar och konflikter?

Fyra principer för framgångsrikt ledarskap

  • Ta tid med att undersöka vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt.
  • Vid enskilda utvecklingssamtal se till att samtalet förs på en bra nivå. Ta upp förbättringsåtgärder men var samtidigt öppen och lyhörd för individens synpunkter på vad som kan förbättras. På så sätt skapas en god kommunikationskultur som är utvecklande för båda parter.
  • Ansvar för god psykosocial arbetsmiljö ligger alltid på dig som chef eller ledare. Därför är det angeläget att du genom effektiv kommunikation lär känna dina arbetstagare eller medlemmar och informera dig om situationen på arbetsplatsen eller i organisationen.
  • När svåra situationer uppstår och misstag begås ta alltid tid med att lyssna och förstå vad som gått fel. Låt sakfrågorna tala och var ärlig utan att känslorna tar överhand. Det gäller också när verksamheten står inför förändringar i organisationen med eventuell uppsägning av personal och vid förhandling av löner.

En kultur med framgångsrik kommunikation skapar goda resultat som leder till stor utvecklingspotential i verksamheten. Vidare leder öppen kommunikation till utveckling som skapar goda resultat och fungerande innovativa medarbetare i den verksamhet du leder.

Vill du lära dig att Kommunicera framgångsrikt i ditt ledarskap?

Expert på att skapa magnetisk kommunikation handlar om att kommunicera och skapa trygga, säkra team.

Läs mer klicka på länken nedan nu

kommunikationskurs med NLP