Den längsta resan börjar med ett litet steg
Är du redo för nästa kliv i ditt liv?

Vi hjälper din Inre Hälsa. Boka tid!

Vad är god kommunikationsförmåga och varför är det viktigt? 

Genom att förbättra ditt sätt att kommunicera ökar du möjligheten att utvecklas och nå framgång i ditt personliga och yrkesmässiga liv.

Vad är god kommunikation?

För att nå framgång är det viktigt att du kan nå ut med det budskap du vill förmedla samtidigt som du är lyhörd och lyssnar på andras argument.

Vi förmedlar information via samtal och skriftliga meddelanden men också genom vårt kroppsspråk.

För att utveckla din kommunikativa förmåga börja med att förstärka det du redan är bra på och gå sen vidare med det du behöver bli bättre på. Ta hjälp av någon om du har svårt att hitta dina styrkor och svagheter.

Det finns olika färdigheter som är bra att träna på och som sedan bildar en helhet i vad som är god kommunikation.

Utgångspunkten är att vara vänlig anpassningsbar och visa medkänsla för motparten. Genom att vara tydlig och lyhörd visar du respekt som skapar en trygghet i kommunikation.

Viktigt att tänka på för att nå ett framgångsrikt sätt att kommunicera:

  • informera lugnt tydligt och rakt för att undvika missförstånd
  • skapa förtroende genom att lyssna och visa förståelse för medarbetares synpunkter och förslag
  • vid konflikt undvik känslosamma inlägg utan behåll fokus på fakta
  • tänk på ditt och andras kroppsspråk
  • när situationen kräver visa självsäkerhet i din ståndpunkt

Arbetsgivare idag söker ofta medarbetare som är goda kommunikatörer.

För att utvecklas och bli bättre på att kommunicera som chef ledare och arbetstagare eller på det personliga planet så kan det vara bra gå någon kurs i kommunikation.

Vill du lära dig att Kommunicera framgångsrikt i ditt ledarskap eller i privatlivet?

Expert på att skapa magnetisk kommunikation handlar om att kommunicera och skapa trygga säkra relationer.

Läs mer klicka på länken nedan nu

kommunikationskurs med NLP