Hypnos sexuella problem - sex - erektionproblem - orgasmproblem

Hypnos sexuella problem

Hypnos sexuella problem

För att du ska få sexlivet att fungera behöver du hitta orsakerna till att det inte känns tillfredsställande nu. Orsakerna kan vara många.

Du kanske vet eller inte vet hur du vill ha det och vågar inte prata om det. Känner dig hämmad?

Finns det något du tycker känns förbjudet?

Har du svårt att få lustkänslor?

Kan du ge dig själv njutning, om inte, vet du varför?

Lever du i en kärleksfull relation med din partner där du blir behandlad med respekt?

Använder du sex som en ventil för att komma ifrån oro och ångest som plågar dig?

Känner du prestationsångest inför sex?

Bryt missnöjet och försök hitta något som känns möjligt att börja med. Om du inte själv förstår vad som är problemet så hjälper vi dig genom erotisk hypnos att ta reda på det. Tillsammans med dig i hypnosen gör vi något åt ditt dilemma.

Vad är erotisk hypnos?

Det är ett sätt att få orgasm utan beröring och du kan lära dig mycket av det.

Det är en slags guidad meditation som är avsedd att göra dig avslappnad och tillåta dig att få orgasm i den omfattning du vill, utan beröring.

Sex är mest förknippat med kroppslig fysisk beröring men det finns också ett väldigt stort psykologiskt inslag i erotiken. Det är därför när du inte är på rätt humör för sex som det är mycket troligt att du tycker det är mindre trevligt. Om din hjärna inte känner sig sexig, har din kropp svårt att åsidosätta det. Är hjärnan verkligen stimulerad så slås lusten på och det är möjligt att få orgasm precis utifrån det.

Hypnos för sexproblem fungerar på exakt samma sätt som vanlig hypnosterapi. När du är i det hypnotiska tillståndet så är du mycket mera öppen för kraft från olika förslag och det beror på att du försätter dig i ett otroligt avslappnat tillstånd.

Med tanke på att hypnos är effektivt i detta tillstånd lämnas ditt sinne öppet för förslag och då börjar idén om erotisk hypnos vara mer meningsfull. När all stress och tankar i livet töms från ditt sinne, får du det mentala utrymmet att bli riktigt aktiverat bara genom denna upphetsande stimulering.

Som det flesta av alla typer av hypnosterapi kan erotisk hypnos ta lite tid att lära sig att utföra. En del får orgasm första gången, andra får det på andra eller tredje gången.

Inom vilka områden kan erotisk hypnos hjälpa dig att utveckla din sexualitet och andra sidor?

Viktigt att du känner och tänker efter vilka dina önskningar är och inte låter dig påverkas av din omgivning. Det finns många olika synsätt om vilken betydelse själva orgasmen har.

Sättet att förhålla sig till orgasm kan också skilja sig mellan kvinnor och män. Vissa tänker att tekniken med ställningar är viktigt andra att fysisk närhet med beröringar och penetrering är medlen att få orgasm. Även om den fysiska delen har betydelse så kan det upplevas lite andefattigt.

Så om du har andra önskningar med vad du vill uppnå med samlaget så är närvaro i nuet viktigt för att kunna uppleva och låta stunden i orgasmen bli allt.

Det finns olika sätt att närma sig en lösning på problemen man har. En del människor söker kunskap genom litteraturen, andra kanske pratar med sin omgivning och några söker professionell hjälp. Det viktigaste av allt är att du lyssnar till dig själv så leder det ena till det andra.

Olika steg vi arbetar med i erotik hypnos

  • Lära dig att slappna av
  • Rensa bort allt negativt som är kopplat till din sexualitet
  • Förstärka den erotiska känslan i dig
  • Koppla den erotiska känslan till motivation, självkänsla, självförtroende m.m
  • Lära dig att kontrollera känslan själv

När vi arbetat på detta sätt förändras många andra delar av ditt liv, genom att du bli lugnare och kan uttrycka ditt riktiga jag.

Sexualitet

Sexualdriften är ett medfött kraftfullt behov och också nödvändigt för vårt fortbestånd.

Sexualitet innefattar så mycket mer än samlag. Den påverkar hur vi mår fysiskt och psykiskt, hur vi söker kärlek, närhet och hur vi behandlar varandra. Våra handlingar och känslor samspelar med kroppen när lust uppstår. Sexualitet påverkas av samlad erfarenhet kopplat till uppfostran och vilken social miljö vi vuxit upp i.

Biologisk beskrivning av sexualitet.

När vi blir sexuellt upphetsade ökar via det autonoma nervsystemet puls, andning, blodtryck och muskelspänning. Lubrikation hos kvinnan och erektion hos mannen är en följd av att blodflödet ökar i underlivet.

Kvinnor och män har olika könshormoner som påverkar neuroner som finns i hypotalamus i hjärnan som stimulerar sexuellt beteende.

Kvinnligt könshormon östrogen samspelar med oxytocin ett peptidhormon som ger sexuella och romantiska känslor. Hjärnbarken är aktiv.

Manligt könshormon testosteron som kopplas till aggressivitet är inte påverkat av oxytocin utan hjärnbasen med hypotalamus är mest aktiv under sexuell aktivitet. Hjärnbasen är aktiv.

Detta kan då förklara att upplevelsen vid samlag och dess betydelse upplevs olika av kvinnor och män. När kvinnor behöver känna sammanhang och helhet söker män en specifik inre upplevelse.

Psykologisk beskrivning av sexualitet

Hur vi kommer att uppleva vår sexualitet grundläggs tidigt i barndomen. Naturlig och kärleksfull kroppskontakt med kramar ger möjlighet att som vuxen uppleva sexuell laddning som något positivt och njutningsfullt. Om övergrepp i någon form förekommit så försvåras möjligheten att som vuxen njuta av sex.

Olika kulturers syn på sexualitet skiljer sig markant trots att sexualiteten är ett naturligt behov och biologin är densamma. Religiösa förtecken för hur sexualitet ska få uttryckas är vanligt som t.ex. är inte sex innan man ingått äktenskap tillåtet. Att välja celibat ett liv utan sex är också oftast kopplat till religion. Synen på kvinnors och mäns njutning har olika värde i en del kulturer. Trots att vi numera i vår del av världen har en relativt öppen syn på sexualitet så finns det fortfarande skuld och skam kopplat till hur vi upplever vår sexualitet.