Hypnos förändra gamla beteenden kontakta oss idag | Hypnos för att förändra beteenden

Förändra beteende

Förändra beteenden med hjälp av Hypnos

Vi kan förändra ditt liv genom att förändra beteenden som hindra dig att leva ditt liv fullt ut. Hypnos är det mest kraftfull verktyget för att göra bestående förändring i sinnet.

Automatiska beteenden är beteende som folk upprepar, eftersom detta beteende är enkelt, bekvämt eller belönande.

Sinnets kraft över våra beteenden

Ditt medvetna sinne har en total mental kapacitet på 10 % . Medan ditt undermedvetna sinne styr 90 % av resterande kapacitet. Hypnosterapi fungerar genom att arbeta med 90% av ditt undermedvetna sinne, för att skapa en positiv förändring hos dig.

Förändra beteenden i det undermedvetna

Många försöker lösa sina problem på en medveten nivå. Dock fungera inte detta eftersom alla vanor och beteenden lagras i det undermedvetna sinnet. När du bestämmer dig för att ändra en vana som t.e.x att sluta röka, kommer ditt undermedvetna sinne att motstå förändringen eftersom den inte känner igen och accepterar det nya beteendet. Ditt undermedvetna sinne måste erkänna det nya beteendet för att förändringen ska bli permanent. Hypnosterapin fungerar eftersom den arbetar med 90 % av det undermedvetna sinnet. Då når vi till källan där vanan finns för att hjälpa till att förändra beteendet. Att ändra vanan blir lätt när det undermedvetna och det medvetna sinnet arbetar tillsammans.

Hur många sessioner krävs för att förändra ett beteende

Antalet sessioner som behövs för att lösa ett problem varierar beroende på enskilda personer. Det kan krävas fyra eller fem sessioner för att ett problem ska skiftas medan andra kan kräva sex eller sju sessioner. Hypnosterapi är en process och ett systematiskt tillvägagångssätt för att ändra gamla tankemönster och trossystem i det undermedvetna sinnet.

Läs mera om oss

Boka tid för att förändra ditt beteende med hjälp av hypnosterapi

 

Nedan finns några tips på hur du kan börja att ta första steget mot att förändra dina egna beteenden:

7 tips för att förändra beteenden

Vi har väl alla känt oss inspirerade till tusen eller att vi vet precis vad vi ska göra för att använda vårt nya beteende, men ändå får vi inte till det. Det finns tips och trix för att ta dig från medvetenhet till att beteendet är lika naturligt som att borsta tänderna på morgonen.

1, Påminnelser!
Lappar, alarm på mobil, påminnelsesymboler. För att något ska ske automatiskt måste du komma på att, hur, när och var du ska öva på det nya beteendet. Övning ger färdighet och vana i det nya beteendet.

2, Någon att samarbeta med kring utmaningen
Ensam är inte stark. Ett teamarbete och vi-känsla inför att lyckas med något gör att man har någon att tävla och samarbeta med eller svara upp emot för att nå önskad förändring.

3, En generös inställning mot dig själv
I både utmaningens med- och motgång. För att göra det roligare och för att överhuvudtaget lyckas att stå ut i hela beteendeförändringsprocessen så behöver man få extra energi i medgång och behålla energin – eller åtminstone inte dräneras på den – i motgång. Räkna med att bakslagen kommer att komma och att det bästa du kan göra är att hantera dem, tillåta dem och ge dig på utmaningen ännu en gång.

4, Räkna framgångarna
För att göra det fördelaktigt att nå dit man vill så kan man använda sig av samma metod som man gör när man uppfostrar hundar. Man ger dem godis när de lyckas. Man uppmuntrar, ger fokus och bekräftelse när du lyckas. Det ger kraft och en behaglig känsla. Det gör att man vill ha mer kraft och mer behagliga känslor och fortsätter att göra likadant.

5, Planera övningar och träningstid.
Schemalägg och iscensätt övningar och tid eller tillfällen att testa din nya förmåga. Om du söker dig till övningstillfällen går det snabbare att få nya beteenden till en vana och en rutin. Desto mer och oftare du övar ju snabbare kommer dina nya beteenden att fungera varje gång.

6, Förstå de naturliga och förväntade stegen.
Processen för att integrera ett beteende går i många, små steg. Det första innebär att bli medveten om det nuvarande beteendet och om det önskade beteendet. På steg två kommer du på i efterhand att du just har utövat ditt gamla beteende. Steget därefter handlar om att komma på innan du har valt det nya eller det gamla beteendet och att stå med valet i din hand. När du väljer att göra det nya beteendet är det ofta förenat med ett obehag för att det är just nytt. En ovana. När du övat på det nya beteendet så mycket att det har blivit en vana har du med ens tagit klivet upp på nästa steg, där ditt beteende är behagligt men tankestyrt. När vanan blir så stark att du inte ens behöver tankestyra beteendet så sker det automatiskt. Beteendet är integrerat!

7, Självbild
Förändra din självbild, din syn på dig själv, så att det passar med ditt nya beteende. Om du vill bli mer noggrann och strukturerad men fortfarande ser på dig själv som slarvig kommer du att fortsätta att uttrycka och uppfatta ditt slarv. Förändra istället din självbild så att den blir en magnet för ditt nya, önskade beteende.