Hypnosutbildning - Är du intresserad av hypnoskurser? Läs vidare nu...

Hypnosutbildningar

Välkommen till Inre Hälsas Hypnoskurser

Hypnos Grundkurs

Avancerad Hypnosterapi

Regressions Terapeut Utbildning

Online Terapi Utbildning

Online Terapi Utbildning

Självhypnos Utbildning

Erotisk hypnosutbildning

Hypnosutbildningar

Vem bör gå på en hypnoskurs?

Hypnos är till för alla. Att förändra sitt mentala tillstånd, styra sin hjärna till att känna mer glädje, få positiva och nya tänkesätt och detta kan alla ha nytta av. Kanske behöver du som är coach en kurs för att utvidga dina kunskaper om dig själv för att bättre kunna hjälpa dina klienter.

Inom områdena försäljning och kommunikation så kan en klient under en hypnoskurs lära sig att effektivt och snabbt kunna påverka andra. Kanske är du bara intresserad och nyfiken på det det kraftfulla verktyg som hypnos är. Denna kurs kan öppna en oanade värld för dig.

Vad kan du ha för behov av en hypnosutbildning

Har du behov av bestående kreativ utveckling i din yrkesutövning?

Vill du förändra och hitta nya metoder både för egen del som terapeut och för dina klienter?

Vill du förbättra din individuella röst och ditt terapeutiska uttryck.

Vad kommer våra hypnoskurser ge dig?

I utbildningen lägger vi stort fokus på praktiska övningar. Du får ny kunskap och lär dig framgångsrika metoder att användas vid smärtproblematik, ångest, oro, sömnsvårigheter, stress, depression m.m.

Efter denna kurs med en erfarna instruktörer kommer du att ha upptäckt hur enkelt det är att lära sig hypnos och att självsäkert praktisera det på dig själv och andra.

Du kommer vara säker på hur du ska gå till väga. Det är en praktisk hypnoskurs där Niklas Lindvall lär ut de praktiska delarna på ett pedagogisk sätt så deltagarna lär sig bäst. Genom att få prova på allt själva under vägledning av en instruktören. Under Niklas Lindvalls trygga ledning och tydliga pedagogiska instruktioner kommer deltagarna få möjligheter att öva hypnos på varandra. Upplevelserna av övningarna kommer diskuteras och ge många insikter. Deltagarna kommer under kursen ha roligt och knyta nya vänskapsrelationer.

Utbildningen är till för dig som vill utveckla din roll som terapeut, få ett nytt yrke eller för din egen personlig utvecklings skull!

Kunskaper från våra hypnosutbildningar

Baskunskaper i vad hypnos är

Hur hypnos öppnar nya dörrar i ditt, andras liv

Eftersom våra hypnosutbildningar vill ge dig som kursdeltagare möjlighet till personlig utveckling och på ett djupare plan komma i kontakt med din själ så koncentrerar vi oss på hypnos som ändrar på oönskade beteenden.

Hela syftet med våra hypnoskurser går ut på att du själv ska söka djupare i ditt inre för att hitta din själs storhet. En förlängning av detta leder till att du kan hjälpa dina klienter att göra detsamma. Du kan följa en klients inre resa. Då finns det möjlighet att oönskade blockeringar från detta liv som nu upplevs som stress och oro kan tas bort och skapa sinnesro. Det leder i sin tur till att klienten tydligare ser vilken väg som ska tas för att nå en positiv utveckling i sitt liv. Klienten får en stryka att följa sitt hjärta och sina talanger och uppnår därmed en större trygghet i livet.

Innehåll i utbildningar

1. Grund kurs i Hypnos

Här får du kunskap om grunderna i hypnos och vad det innebär att vara terapeut. Du får också inblick i vad lagen säger om utövande av hypnos. Dina kunskaper kommer hjälpa klienten att hitta sina styrkor och talanger och ges möjlighet att frigöra sig från barndomstrauman, blockeringar, stress, ångest och oro. Det leder till att klienten kan leva ett mer harmonisk och tryggt liv. Du får också kunskap i självhypnos som du kan använda i olika situationen som du hamnar i.

2. Intuitions Hypnos

Denna variant av hypnos används för att få klienten att komma i kontakt med sin inre kärna det som kallas det riktiga jaget eller som vi också benämner som själen. Intuitions Hypnos leder till själsligt uppvaknande och hjälper klienten söka att komma i kontakt med sin storhet och på så sätt förstå syftet med sitt liv och vilken väg som ska tas. Intuitions Hypnos lär du dig att förstå och lita på din magkänsla. Du kan utveckla din intuitiva kapacitet och använda den tillsammans med klienter men också i vårt eget liv och vardag.

3. Terapi Tidigare Liv

För att få förståelse för den person klienten är idag kan utforskning av tidigare liv hjälpa till. Genom livens olika upplevelser och själens resor kan blockeringar frigöras och släppas. Klienten får hjälp genom terapin att söka positiva förändringar.

4. Personlig utveckling

Du kommer under utbildningen få öva tillsammans med de andra kursdeltagarna med uppgifter som bidrar till din egen personliga utveckling. Kunskapen om dig själv kommer fördjupas. Du kommer få arbeta både i grupp och enskilt.

5. Förhållningssätt, samtalsteknik och lagstiftning hypnos

För att hjälpa dina klienter framåt får du under kursen lära dig grunderna för god samtalsteknik. Du lär dig att ställa de inledande frågorna innan hypnossessionen startar och efter sessionens slut. Som coach är ditt förhållningssätt till klienterna ett viktigt verktyg. I utbildningen hjälper vi dig hitta det.

Lagtexten gällande patientsäkerhet vid hypnos behandlas.

Du har möjligheter att mellan kurstillfällen träna på övningsklienter samt erhålla handledning.

Diplomering sker vid det avslutande kurstillfället.

 

Diplomerad hypnosterapeut

En diplomerad hypnosterapeut använder sitt viktigaste redskap den terapeutiska hypnosen för att vägleda och hjälpa sina klienter att förstå sig själva. I hypnosen frigör klienten blockeringar som begränsar livet både fysiskt, mentalt, andligt och känslomässigt. Genom att hitta sin inneboende styrka och kapacitet så startar kroppens självläkning. Det leder till att klienten mår bättre och livskvalitén förbättras.

Vem vänder sig kursen till?

Om du är intresserad av och har en vilja att hjälpa människor att utvecklas och komma vidare i livet, då är utbildningen till Diplomerad Hypnosterapeut till för dig. Du har ett djupt intresse för att få människor må bra fysiskt, mentalt, andligt och känslomässigt. Din syn på människan är att allt hör ihop och bildar en helhet. Du har en vilja att söka grundorsakerna till ohälsan. Har du erfarenhet av arbete med personkontakt så är det värdefullt.

Eftersom du som Diplomerad Hypnosterapeut kommer att jobba med andra människors personliga utveckling är det av stor vikt att du arbetar med din egen. Personlig lämplighet är en förutsättning och du behöver besitta stor kännedom om människors beteende och ha hög empatisk förmåga.

De flesta hypnosterapeuter arbetar i ett eget företag men ingår i olika nätverk med andra. Då det kan upplevas svårt att nå ut med sin verksamhet och nå potentiella kunder så kan vi hjälpa till. Se nedan!

Varför välja Inre Hälsas hypnosutbildningar

Du får en oförglömlig resa

Vi fokusera på praktiska kunskaper

Tillgång till handledning

Hjälp med marknadsföring och förmedling av kunder på din hemort

Egen hemsida på www.hypnostrapin.se

Gemensam marknadsföring

Tillgång till online terapicenter och kunder

Tillgång till Inre Hälsas egna nätverk

Bli en del av framtiden anslut dig till Inre Hälsa idag!
Läs mer här