Den längsta resan börjar med ett litet steg
Är du redo för nästa kliv i ditt liv?

Vi hjälper din Inre Hälsa. Boka tid!
kommunikationsproblem-i-relationen

Kommunikationen i vårt förhållande?

Kommunikationsproblem i relationer är otroligt vanliga och forskning visar att bristfällig kommunikation är den vanligaste orsaken till skilsmässa.

Fråga: Jag och min partner tenderar att småtjafsa hela tiden. Oftast är det onödiga tjafs om disken och städning. Men ibland känner jag att min partner inte visar uppskattning vilket jag sagt men han verkar inte förstå. Hur kan vi förbättra kommunikationen i vårt förhållande?

Svar från experten Niklas Lindvall: Du har redan gjort en betydande sak genom att synliggöra ett mönster av småtjafs, i vilka situationer detta uppstår samt vilken upplevelse detta skapar för dig. För att åstadkomma förändring är det viktigt att identifiera vad som påverkar en negativt, precis som du har gjort. Jag vill också betona att det du beskriver är normalt, småtjafs är ett vanligt förekommande problem i relationer.

Vad är det som händer om kommunikationen i en relation fungerar dåligt?

Det som uppstår vid problem med att kommunicera är att konflikter lätt uppstår som blir svåra att lösa eftersom parterna inte lyssnar på varandra. Förtroende och tillit till varandra saknas och det kan leda till svåra gräl eller till tystnad. Risken för att missförstå varandra ökar och parterna har svårt vara ärliga mot varandra. Om inte det destruktiva sättet att kommunicera upphör så kan det leda till separation och skilsmässa.

Det finns hjälp att få för att lösa konflikter och reda ut missförstånd.

Det går att lära sig kommunicera på sätt som stärker en relation.

Varför är god kommunikation viktigt i en relation?

Inre Hälsas Niklas Lindvall har god kunskap i hur kommunikation i relationer kan förbättras.

För att få relationen att växa och bli stark finns det olika sätt att kommunicera som skapar tillit närhet och förståelse för varandra och då kan konflikter lösas på ett lättare sätt. Ni kan dela livets olika upplevelser utifrån varandras synvinklar och känslor och på så sätt stärka relationen och skapa trygghet. Ni kan se på varandra med nya ögon och båda får då uppleva sig sedda och ni kommer varandra närmare.

Det är viktigt att även om bara den ena parten vill ta hjälp så kan du göra saker på egen hand.

Om du förändrar ditt sätt att kommunicera med din partner så kommer det att påverka din partners sätt att kommunicera med dig.

När vi kommunicerar både ger vi och tar vi emot information det kan ske på olika sätt t ex genom

 • information om fakta till någon genom praktisk kommunikation
 • verbal kommunikation när vi talar med ord och tonfall
 • tystnad och kroppsspråk
 • skriftlig kommunikation genom t ex texter anteckningar och mejl
 • att förmedla erfarenhet och känslor med emotionell kommunikation
 • vad vi säger direkt s k explicit kommunikation
 • vad vi säger mellan raderna det vi menar underförstått s k implicit kommunikation

Niklas Lindvall kan med sina goda kunskaper ge tips och råd om hur ni genom övningar kan nå fram till varandra genom att kommunicera effektivt.

Det finns olika sätt att nå fram till en bättre relation genom effektiv kommunikation.

Målet är att nå fram till varandra genom ärlig kommunikation.

 • gör klart för dig själv vad du vill kommunicera så du är tydlig med vad du menar och att det är sant för dig
 • tänk på att tillfället du väljer ska vara gynnsamt
 • tänk på hur du förmedlar ditt budskap både genom tal och kroppsspråk
 • för att förstå att din partner har förstått vad du vill förmedla måste du lyssna på din partners reaktion och förtydliga om det uppstår nåt missförstånd
 • viktigt förstå att du bara kan styra dina känslor inte din partners
 • ta tid i vardagen för samtal med varandra som rör endast er relation t ex gemensamma minnen och det ni vill uppnå tillsammans

 

En fungerande hälsosam tillitsfull relation bygger på en god kommunikation mellan parterna som stärker och fördjupar förhållandet!

Vill du lära dig att kommunicera framgångsrikt i ditt förhållande?

Kursen Expert på att skapa magnetisk kommunikation handlar om att kommunicera, skapa trygga och säkra relationer.

Läs mer klicka på länken nedan nu

kommunikationskurs med NLP