Den längsta resan börjar med ett litet steg
Är du redo för nästa kliv i ditt liv?

Vi hjälper din Inre Hälsa. Boka tid!
effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation

Framgångsrik kommunikation

Inre Hälsa erbjuder en kurs i kommunikation som ger kunskap i effektiv kommunikation som leder till framgångsrika samarbeten i olika situationer och samspel mellan individer.

Kursen ger dig praktiska verktyg som är användbara i situationer som t ex skapa nya relationer och få individer att samspela mot gemensamma mål.

I en framgångsrik kommunikation skapas gynnsam kultur på arbetsplatser och ger kunder en god känsla av stabil verksamhet.

Kurs Framgångsrik kommunikation – innehåll

Du kommer lära dig att:

 • utveckla din förmåga till effektiv kommunikation med människor i olika situationer
 • få verktyg som du kan använda till att bättre förstå andra och undvika missförstånd
 • bli säkrare i att hålla konstruktiva möten som leder till bättre samarbeten och starka relationer

Kursen kommer ge dig en ökad styrka och framgång i kommunikation med andra människor.

Nå hela vägen med ditt budskap

 • denna kurs utvecklar din kommunikationsförmåga
 • du får lära dig olika tekniker som skapar effektiva samarbeten
 • du kommer att kunna anpassa din kommunikationsstil till olika individer och situationer

Så når du hela vägen fram

 • Var tydlig när du utrycker din idéer och tankar
 • Fokusera på samspelet med lyssnaren
 • Sträva efter att vara lugn och trygg
 • Lyssna aktivt

Kommunikationsförmågan är inte medfött

Men med rätt utbildare och tränare kan alla utvecklas sin kommunikation

Denna kurs utgör din solida bas

för att du ska kunna nå fram med ditt budskap

Under sex kursdagar går vi igenom

 • kommunikationens grunder
 • kommunikationsstilar
 • Frågetekniker
 • aktivt lyssnande
 • Praktiska övningar
 • Ge och få feedback

Läs mer klicka på länken nedan nu

Tydlig och effektiv kommunikation med NLP – Kurs