Smärtbehandling med hypnos – smärtlindring av kronisk smärta med...

Smärtbehandling

Smärtbehandling med hypnos

När du mår bättre i din kropp, tycker du bättre om dig själv. Eftersom du lever i en fysisk kropp, är det bäst att ta hand om den fysiska hälsan och lära sig att hantera smärtan.​

Det finns olika slags karaktärer av fysisk smärta och vi upplever smärta olika. Med hjälp av olika beskrivande ord får vi olika associationer som t.e.x tryckande smärta, huggande värk, brännande smärta, smärta som gör att du vill skrika etc.

Smärtbedömning av sjukvårdspersonalen

Ofta när vi upplever fysisk smärta, söker vi vårdpersonalens hjälp för att hjälpa oss att lindra den. Ibland kan vårdpersonal omedvetet påverka din fysiska smärta, helt enkelt genom att de ge sina åsikter om värk och smärta. Eftersom många av oss tror på sjukvårdspersonalen kan deras åsikt om din smärta direkt påverka ditt sinne. Exempelvis om en professionell person inom smärttillstånd berättar att du alltid kommer att känna denna typen av smärta på grund av ditt specifika tillstånd.

Då bearbetar ditt sinne professionens information och ändrar sättet på vilket du tolkar din smärta. Detta kan faktiskt leda till att du känner mer smärta än du kände före den professionella åsikten. Även om fysisk smärta tjänar till att varna oss att något inte är rätt i sinnet eller i kroppen, kan detta styras med hjälp av sinnets kraft och förändras med hjälp av hypnos för smärtlindring.

 

Hur upplevs smärta?

Min uppfattning om smärta är kanske inte detsamma som din uppfattning om smärta. Det sätt som sinnet uppfattar smärta påverkar direkt hur du känner smärta fysiskt. Detta betyder att du är den enda som verkligen kan mäta din smärta. Din yttersta smärta kan vara mild mot någon annan om de kunde känna din smärta. På grund av detta kan du bara känna ditt egna tröskelvärde för smärta. Hypnosterapi för att lindra smärta kan definitivt bidra till att minska intensiteten i den fysiska smärtan som upplevs.