Smärtbehandling med hypnos – smärtlindring av kronisk smärta med...

Smärtbehandling

Smärtbehandling med hypnos

När du mår bättre i din kropp, tycker du bättre om dig själv. Eftersom du lever i en fysisk kropp är det bra att ta hand om den fysiska hälsan och lära dig att hantera smärtan.​

Det finns olika slags karaktärer av fysisk smärta och vi upplever smärta olika. Med hjälp av olika beskrivande ord får vi olika associationer som t.e.x tryckande smärta, huggande värk, brännande smärta och smärta som gör att du vill skrika etc.

Smärtbedömning av sjukvårdspersonal

Ofta när vi upplever fysisk smärta, söker vi vård för att få hjälp att lindra den. Ibland kan vårdpersonal omedvetet påverka din fysiska smärta genom att de ger sin åsikt om värk och smärta. Eftersom många av oss tror på sjukvårdspersonal kan deras åsikt om din smärta direkt påverka ditt sinne t ex om en professionell person inom smärttillstånd säger att du alltid kommer att känna denna typen av smärta på grund av ditt specifika tillstånd.

Då bearbetar ditt sinne professionens information och ändrar sättet på vilket du tolkar din smärta. Det kan faktiskt leda till att du känner mer smärta än du kände före den professionella åsikten. Även om fysisk smärta tjänar till att varna oss att något inte är rätt i sinnet eller i kroppen, kan det styras med hjälp av sinnets kraft och förändras med hjälp av hypnos för smärtlindring.

Hur upplevs smärta?

Min uppfattning om smärta är kanske inte detsamma som din uppfattning. Det sätt som sinnet uppfattar smärta påverkar direkt hur du känner smärta fysisk vilket betyder att du är den enda som verkligen kan mäta din smärta. Din yttersta smärta kan vara mild hos någon annan om de kunde känna din smärta. Därför kan bara du känna ditt egna tröskelvärde för smärta. Hypnosterapi för att lindra smärta kan definitivt bidra till att minska intensiteten i den fysiska smärtan som upplevs.