nlp utbildning och certifierings kurs - NLP Practitioner - personlig utveckling

NLP Utbildningar

Certifierad NLP Practitioner

3 månader online utbildning, nästa tillfälle: 2023-03-06
– Har du någonsin tänkt tanken att du borde ha kommit längre eller uppnått mer vid det här laget..?

– Är Du redo att skapa bestående förändring på både personlig och yrkesmässig nivå, där du släpper dina hinder och får tillgång till dina resurser, så du kan uppnå dina drömmar och även hjälpa andra, enklare och effektivare?

Boka Certifierad NLP Practitioner kurs

NLP utbildning

NLP Practitioner utbildningen

Den här NLP Practitioner utbildningen ger djupgående personligt växande. Den inkluderar både intellektuell förståelse hur våra tankar, känslor, beteende och hjärnan fungerar, samt kraftfulla praktiska processer som ger förändring även på en omedveten nivå.

Detta är “skillnaden som gör skillnaden” och en viktig anledning till att NLP ofta ger resultat som vida överträffar förväntningarna, både från dig själv och andra.

Om du vill växa in i din fulla potential, lyfta ditt liv till en ny nivå av framgång ochvälmående samt har med andra personer att göra, kan du vara säker på att NLP Practitioner kan ge dig förutsättningarna för det. Samtidigt får du starkare självkänsla och lättare att skapabalans i tillvaron.

NLP Practitioner utbildningen är för Dig som vill få ut mer av dig själv och ditt liv, eller upplever att något saknas.

– Du kanske vill utveckla din kommunikation och få fram ditt budskap med elegans?
– Vill du förstå varför du gör det du gör och få stöd att förändra det som behövs, för att bryta igenom dina begränsningar och lyckas med det du vill?
– Är du less på att kämpa mot stress och ångest men aldrig känna att du når ända fram ändå?
– Kanske du längtar du efter inre trygghet och läkning, för att kunna må bra i dig själv och få tillgång till dina egna resurser?

All förändring startar i dig själv. NLP är dessutom ett fantastiskt komplement om du t.ex. arbetar som coach, entreprenör, säljare, terapeut, lärare, inom HR, omsorg eller som ledare på någon nivå.

NLP Practitioner är en grundutbildning och inga förkunskaper behövs.
Du certifieras via INLPO (Internationell NLP Organisation) till NLP Practitioner efter genomfört certifierings test och uppfyllda kriterier enligt internationell standard.

Kursinnehåll

• NLP:s grunder och historia
• NLP:s Grundantaganden
• NLPs kommunikationsmodell
• Rapport
• Kalibrering
• Submodaliteter
• Strategier
• Modellering
• NLPs förhandlingsmodell
• Välformulerade resultat
• Representationssystemen
• Ankring
• Språkmönster
• Metamodellen
• Miltonmodellen
• Ramändring
• Ärlighetsmodellen
• 6 mentala Grundbehov
• Känslornas Signaler
• mm…
Investering: 27700 kr eller 34700 med individuellt stöd

Boka NLP Practitioner utbildningen

Kursledare

Ulrika Dahlin
Ulrika Dahlin höll sin första NLP Practitioner redan 2003 och har sedan dess hållit 37 Practitioner, 15 Masterpractitioner och 7 Trainerutbildningar.

Ulrika brinner för att bidra med praktiskt användbar kunskap och färdigheter som du direkt kan tillämpa i din vardag. Hon vill ge verktyg för dig att lista ut hur du motiveras att ta tag i saker och verkligen göra det som behövs. Oavsett om det handlar om att släppa stressen och må bättre, bryta igenom dina rädslor, släppa det förflutna och gamla destruktiva mönster, förändra dina tankemönster, eller skapa en inspirerande handlingsplan och drivkraft att
verkligen uppnå dina magnifika drömmar.

Det som gjorde att Ulrika föll för NLP är just hur extremt användbart och konkret det är. Du kan förändra vilket område som helst och hjälpa vem som helst på vilket område som helst.

NLP påverkar på djupet och det är anledningen till att det är så kraftfullt.

Alexander Herold
Alexander Herolds resa inom personlig utveckling började som 18-åring, då började Alexander utveckla ett brinnande intresse för NLP, mindset, coachning, hypnos och mer. Hans intention var då och är fortfarande, att hjälpa andra att leva ett fritt liv och nå sin fulla potential.

Alexander hjälper sina klienter med att skapa en inre frihet, trygghet och självrespekt. Det med syfte på att kunna klara av alla yttre omständigheter och leva ett självbestämt liv.

Under 30 år han gått själv en hel del utbildningar och jobbat hårt med sin egen utveckling.
Alexander är certifierad Coach (2006), certifierad Organisations Coach, certifierad NLP
Trainer (2007), EFT Practitioner (2008), Hypnoterapeut och har dessutom samlat på sig en del andra utbildningar, samt psykologistudium.
2008 startade Alexander sitt coach företags och sedan 2020 erbjuder Alexander NLP utbildningar även online.

Olika nivåer för NLP-utbildning

Det finns många organisationer som övervakar, organiserar och ofta ackrediterar utbildningscentra. Alla NLP-organisationer instämmer i följande nivåer av NLP-utbildning, som finns på många NLP-utbildningscentra. Detta betyder dock inte att man kan flytta från träningscenter till träningscenter i hopp om att få nästa utbildningsnivå. Ofta har träningscentra sina kurser bygger på tidigare kursinnehåll. Därför är det bäst att antingen förbinda sig att ta all din träning vid ett centrum eller kolla med träningscentren innan du börjar din NLP-resa.

NLP- Nivåer

NLP Master Practitioner

NLP Trainer

Och den senaste referensnivån för NLP är NLP Coach (NCC)

NLP-Trainer

NLP-Trainer är den första nivån i NLP-utbildning. Det finns generellt inget krav på NLP-erfarenhet och vem som helst kan anmäla sig. En NLP-utbildare omfattar inlärning av de grundläggande elementen i NLP, liksom teknikerna för att kombinera dessa element för att tillämpa dem med skicklighet och elegans. Denna utbildning ger en serie färdigheter och strategier för framgång, samt skapar värde i livet. Således inkluderar det att ta itu med utmaningar i relationer, företag, familj och utbildning. Att lära sig lösa sådana problem leder till större personlig tillväxt. En NLP-utbildning omfattar vanligtvis projekt med verklig tillämpning av NLP-färdigheterna. Dessa färdigheter hjälper andra att övervinna rädsla och fobier, förutom att lära sig större förtroende.

NLP Master

En NLP Master-utbildning bygger på utövare nivåmaterial i mer djup eller lägger till mer komplexa tekniker och modeller. Några av de viktigaste områden som behandlas inkluderar modellering och språk. På denna nivå utvecklar människor färdigheter för att förändra övertygelser och värderingar i sig själva och i andra som bättre passar deras livsstil, familj och arbetssystem. Masterutbildning täcker vanligtvis utvecklingen inom kommunikationstekniker. Dessa kan inkludera kvantallingvistik, upptäckt och omskolning av den omedvetna beteendekompetensen och varför människor tänker annorlunda och hur de gör det, vilket är våra individuella värderingar. Utbildning kan också täcka filter till vår personlighet – Metaprogram, som är avancerade strategier, avancerade NLP-under modaliteter, medlingskompetens och också avancerade språkliga förhandlingar. Varje utbildningscenter har sin egen uppsättning kurser som de är specialiserade på. Att ta NLP-masterkursen är avgörande för att helt omvandla ditt företag, hälsa och relationer. Genom att genomföra den här utbildningen kan du expandera och tjäna på betydande sätt.

NLP Trainer

Detta program möjliggör upptäckten av din unika identitet som tränare och presentatör, vilket är det som gör en skillnad. En person lär sig att vara självsäker, vilket gör att de kan ha kul och ha det lugnt framför människor. Denna utbildning förbereder dig att bli en karismatisk och omvandlande presentatör. Det levererar färdigheter och tekniker för att framgångsrikt påverka grupper, förstå, analysera och koordinera grupp processer, och även behärska kompetens för att vara en karismatisk presentatör. Efter avslutad kan en person presentera framför grupper av valfri storlek med perfekt förtroende.

NLP Coach

En NLP-coach är skicklig på inte bara NLP utan också Livscoaching. De använder NLP-verktygen under sina coachningssessioner för att vägleda klienten genom stadierna i en coachning session –  Informationssamling, transformation och integration.

En NLP-tränare kanske har lärt sig coachning och sedan lagt till NLP-utövaren och NLP-masterverktygen till deras referens. Eller kan en tränare ha tagit en komplett NLP-integrerad livcoach-utbildning.

En säker NLP-coach kan flyta mellan flera tekniker och modeller och använda specifika sådana som behövs under en coachning.

Typer av NLP-utbildning

Utbildning i NLP genomfördes ursprungligen i grupp. Man trodde att NLP behövde läras personligen för att verkligen förstås. Men med åren och med utvecklingen av internet har onlineträning blivit mer populärt och accepterat som en effektiv träningsstil. Dessutom erbjuder vissa centra en blandning av online- och privatträning. Det finns många fördelar med online-utbildning som förmågan att lära sig materialet och öva på det i och ur ditt dagliga liv innan du går vidare till nytt material och tekniker.

Men som med alla NLP-utbildning, måste det dock passa din personliga stil och behov. Det du bör tänka på när du utvärderar vilken träning som passar dig är:

  • Kvaliteten på det undervisade materialet
  • Deras filosofi och fokus
  • Ekonomisk överkomligt
  • Tid som krävs för att genomföra utbildningen
  • Träningscentrets och personalens trovärdighet
  • Ackreditering och godkännanden
  • Stöd under och efter din träning

Se till att ställa så många frågor som behövs för att ta reda på om NLP: s träningscenter uppfyller dina kriterier.

Våra utbildningar

Välj mellan spännande och bra NLP utbildningar på flera orter i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Uppsala & Malmö.

Boka NLP Practitioner utbildningen

NLP Utbildning

NLP Trainer

NLP Practitioner