Hypnose for angst - å overvinne sosial fobi, angst, depresjon, flyskrekk

Overvinne angst og depresjon - frigjør frykt og nervøsitet

  • Føler du deg ofte usikker, nervøs eller engstelig uten grunn i det hele tatt?
  • Får du noen ganger en følelse av angst uten å forstå hvorfor?
  • Føler du noen ganger en sterk frykt for små og uviktige ting

Hindrer frykt deg i å tenke på viktigere ting?

Hypnose hjelper deg med å skape selvkontroll og dermed bli tryggere i deg selv. Det er en rask og effektiv metode som demper uberettiget angst.

Hva er hypnose for angst?

Hypnose lærer deg å slappe av og hjelper deg å takle og kontrollere negative følelser. For å få en følelse av velvære, balanse og kontroll, er det flere hypnoseteknikker tilgjengelig. Hypnosteroterapi hjelper deg å dempe og lindre angsten for lidelsesangst effektivt. Det gir deg muligheten til å føle deg trygg og gjenvinne selvkontrollen.

Hvordan føles angst?

Angst kan føles veldig ubehagelig med alle symptomene som følger med f.eks. hjertebank, hetetokter, munntørrhet, kvalme, håndtrykk, svimmelhet og pusteproblemer. Det kan nesten føles som om du har et hjerteinfarkt, er i ferd med å dø eller bli gal. Å føle frykt for angst er en normal reaksjon fordi vi ikke ønsker å føle noen av disse ubehagelige symptomene.

Hvor vanlig er sosial angst?

Rundt 13% av Sveriges befolkning lider av sosial fobi på et tidspunkt i livet. Sosial fobi er det vanligste angstproblemet og oppstår ofte i ungdomstiden. Det er også noe mer vanlig blant kvinner. Mange mennesker med sosial angst har stor frykt for ideen om å måtte snakke med en fremmed. Halvparten av de berørte søker hjelp for sine vansker. 70-80% av mennesker som lever med sosial fobi, har også psykiske problemer, depresjon
og andre angstproblemer.

Når du opplever disse problemene, er det viktig at du søker hjelp. Problemene er livslang uten behandling, sosial fobi forsvinner ikke av seg selv. Imidlertid er det god behandling å få. KBT-behandling og hypnose for sosial fobi har omfattende vitenskapelig støtte, men psykodynamisk terapi har også vist gode behandlingsresultater.

Hypnose demper angst

Bli kvitt angst - overvinne generell angst, nervøsitet og frykten for hypnoterapi. Metoden for å bruke hypnose for å dempe nervøsitet og angst er effektiv. Hypnose får deg til å skape selvkontroll og derved føle deg trygg.

Hypnose er en rask og effektiv metode som demper uberettiget angst.

Endre hverdagen din i dag og få hjelp med angsten!