Sosial fobi overvinner og bekjemper sosial angst og fobi med hypnose

sosial fobi

Hypnose for frykt, sosial fobi og angst

Sosial fobibehandling med hypnose hjelper deg effektivt å ha et bedre sosialt liv. Bli kvitt sosial angst og sosial fobi i dag.

Sosial fobi er sterkt hindrende og skaper i stor grad usikkerhet. Fobi sikrer effektivt at du går glipp av mange fantastiske og festlige begivenheter. Å endre våre sosiale vaner tar tid, men ved hjelp av hypnose kan vi hjelpe deg å bli kvitt din sosiale fobi.

Hypnose fungerer ved å endre negative mønstre / tanker i en positiv retning og kan brukes med stor fordel for å endre våre sosiale mønstre. Det er veldig effektivt for å lindre deg av angst og sosial fobi. Hypnosebehandling av sosial fobi i hypnosemøter vil overvinne din sosiale fobi, og her vil du få muligheten til å omprogrammere dine tankeprosesser og atferdsmønstre for å bli mer utadvendte og åpne. Den lar deg gi slipp på all angsten og frykten som finnes i ditt sosiale liv.

Under behandlingen får pasienten møte og identifisere hva som skaper frykten. Dette gjøres i små trinn, i takt med forbedringen og fører til opplevelsen av at du kan takle konfrontasjonen bedre. Det kalles gradvis eksponering. Resultatet er at pasienten utvikler mer virkelighetsbaserte forestillinger om både situasjonen og om sin egen evne til å takle problemet.

Hvordan fungerer hypnose mot sosial fobi?

Hypnose mot sosial fobi fungerer ved at du lar deg forestille deg positive hendelser, og når du gjør dette får du mindre signaler fra negative tanker og frykt. Det skaper et vendepunkt for din sosiale fobi til sosial åpenhet i stedet. Når dette skjer, får du nye muligheter og muligheter til å dra nytte av dine sosiale opplevelser. Hypnoseøkter fungerer best i repeterende møter for å skape endring i underbevisstheten.

Hva er sikkerhetsatferd?

Sammen med terapeuten finner vi ut om forskjellige sikkerhetsatferd og hvordan disse kan bevare frykten for sosiale situasjoner. For å overvinne frykten og føle seg mer avslappet i slike situasjoner, må man gjøre eksperimenter med deres sikkerhetsatferd på en slik måte at det gir muligheter til å utfordre de negative tankene.

Hvordan overvinne sosial fobi og angst?

De fleste som har sosial fobi, bruker en viss sikkerhetsatferd. Dette betyr at du har forskjellige strategier for å håndtere angstfylte situasjoner. Strategiene brukes for at det skal føles enklere eller mindre vanskelig. Noen eksempler på dette kan være at personen bruker hodetelefoner når han går i byen eller sykler på buss. En annen strategi kan være å unngå å se andre mennesker i øyet. I noen tilfeller, når personen er redd for å skjelve eller riste ved måltider blant mennesker, holder personen i glasset sitt med begge hender. I perioder der personen skal delta på et foredrag eller fest, sitter en bakerst. I noen tilfeller utgjør personer som har lett for å rødme ekstra mye for at det ikke ser ut til at du rødmer.

Hva er sosial fobi?

Med sosial fobi menes en frykt for å bli dømt og gransket av andre mennesker. En frykt for å bli ydmyket, flau, kanskje gjort unna med å rødme, stamme eller riste på stemmen.

Hvordan utvikler sosial fobi og angst seg?

Det handler om at personen ved et uhell utfører en eller flere hendelser der du forbinder en frykt med situasjonen som å snakke foran en gruppe, spise på en restaurant eller skrive signaturen sin mens andre ser på. Det kan også være slik at alle sosiale kontekster og prestasjonssituasjoner oppleves som skremmende og da er det en generalisert sosial fobi.

Det kan forklares at det handler om å være redd for hvordan du blir oppfattet av andre mennesker, og at du ikke ønsker å fremstå nervøs, inhabil eller klønete. Så du er bekymret for at andre vil legge merke til at du rødmer, rister på hånden, svetter, staker, svarer feil, snubler eller søler.

Hva er det som unngår sikkerhetsatferd?

Å unngå atferd er en vanlig strategi hvis du har sosial fobi. Hvis du ikke kan unngå sosiale situasjoner helt, men blir tvunget til å være i dem, er atferd og strategier som skjuler frykten og som får deg til å føle deg tryggere, kjent som sikkerhetsatferd. Denne sikkerhetsatferden er også en form for unngåelse. Eksempler på sikkerhetsatferd er: å strekke seg hardt for å forhindre risting, kle seg lett for å skjule svette, drikke bare når andre legger merke til andre steder, gjenta setninger utenfor før de sier dem.

Hvordan føles sosial fobi?

Føler du sterk angst når du er i sentrum for andres oppmerksomhet? Er du redd for å bli gransket og dømt? Når sosial angst blir et hinder i hverdagen, kan det handle om sosial fobi, sier en av de vanligste angstene.

Hvor vanlig er sosial angst?

Rundt 13% av Sveriges befolkning lider av sosial fobi på et tidspunkt i livet. Dette er det vanligste angstproblemet og oppstår ofte i tenårene. Noen ganger er det noe vanligere for kvinner. Mange mennesker med sosial angst har stor frykt for ideen om å måtte snakke med en fremmed. Halvparten av de berørte søker hjelp for sine vansker. De som lider av sosial angst har også andre typer symptomer og totalt 70-80% lider av psykiske helseproblemer, depresjon og andre angstproblemer.

Når en person opplever disse problemene, søker de vanligvis hjelp. Problemene er livsvarige uten behandling. Sosial fobi forsvinner ikke av seg selv. Imidlertid er det god behandling å få. KBT-behandling og hypnose for sosial fobi har omfattende vitenskapelig støtte, men psykodynamisk terapi har også vist gode behandlingsresultater.

Forskningsstudie som sammenligner KBT og hypnose for å redusere sosial fobi og depresjon

Ved University of Calgary, Canada, ble det foretatt en sammenligning mellom effekten av KBT (kognitiv atferdsterapi) og hypnoterapi for personer med sosial fobi og depresjon. Studien inkluderte 84 personer og varte i 16 uker. Mot slutten av behandlingsperioden hadde begge grupper begynt å føle seg bedre, men hypnosegruppen oppnådde bedre resultater enn KBT-gruppen i redusert sosial fobi, depresjon, angst og følelser av håpløshet. Effekten vedvarte både ved 6-måneders og 1-års oppfølging. Alla din A, Alibhai A. “Kognitiv hypnoterapi for depresjon: en empirisk undersøkelse.” Int J ClinExpHypn. 2007 apr; 55 (2): 147-66. University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada.

Hva er Agoraphobia?

Agoraphobia er en mer komplisert lidelse, men også her har hypnose vist seg å være den mest effektive behandlingen. En agora-fobic er redd for offentlige steder det er vanskelig å flykte fra og hvor det ikke er noen hjelp å få hvis du lider av et panikkanfall.

De som lider av agorafobi unngår skarer, tunneler, broer, båter og busser. Den beste behandlingen er gradvis eksponering også her. Hypnoterapeuten hjelper pasienten til gradvis å mobilisere motet til å utsette seg for "faren" og å holde ut til angsten frigjøres. I nærvær av hypnoterapeuten får klienten en ny tro på sin egen evne til å håndtere situasjonen for å redusere frykten i seg selv.

Overvinne sosial fobi

Å ønske å overvinne frykt og sosiale fobier er veldig vanlig. Det er ikke nødvendig å leve i frykt, spesielt ikke når hjelp er tilgjengelig. Å vite hvorfor du bærer frykten din betyr ikke at du kan eliminere den selv.

Nøkkelen til å overvinne frykt og fobier er å konfrontere den spesifikke situasjonen med hypnose. Hvis du ikke gjør det, vil frykten bli verre med tiden, ikke bedre. "

Kontakt meg så utvikler vi nye strategier ved bruk av hypnoterapi. Dette vil føre til at du blir mer konstruktiv og aktivt tar opp problematiske situasjoner på en rolig måte.

Les om myter og feiloppfatninger om hypnose

Les om behandling av panikkangst

Hva kan jeg gjøre for meg selv?

Konkrete råd basert på hypnoseterapi som kan hjelpe deg med å overvinne dine problemer:

Kunnskap om angstens funksjon

Det er viktig å få grunnleggende kunnskap om angstfunksjonen. Det betyr at du blir roligere. Med en ny forståelse av angsten din, forverres ikke symptomene fordi du forstår hva som skjer i kroppen din. Et godt utgangspunkt er å ha disse grunnleggende kunnskapene, og i noen tilfeller er det tilstrekkelig, men ofte kreves en dypere kunnskap om de underliggende årsakene for å forstå mekanismene bak angst.

Vi i Hypnosterapi anbefaler deg å lese om hva som er angst? og også for å utdype kunnskapen din om sosial angst. Nedenfor viser vi et panikkanfall og et angstforløp.

Det kan du også test om du har sosial fobi - ved å gjøre 14 raske kryssspørsmål som gir deg svar på 2 minutter

Panikkanfall og angst utvikler seg

En plutselig, uventet opplevelse

Katastrofetolkning

AKTIVERING AV AUTONOMI NERVOUS SYSTEMTOLKNING AV FYSISKE SENSITIVER

Fiksing på sans og tap av mål

DOMENS "Gyldighet" bekreftes

Forhold til tankene dine

Når sosial angst oppstår, er negative tanker som "det høres dumt ut hva jeg sier", "jeg gjør unna" eller "alle synes jeg er veldig rare". Det er vanskelig å endre dine egne tanker, men det viktigste er hvordan du forholder deg til dem i forskjellige situasjoner. Et tips er å stille spørsmål ved tankene dine, noe som fører til at du undersøker dem.

Begynn med å skrive ned tankene som oppstår i de forskjellige situasjonene for hver angstsituasjon. Du velger den hendelsen som er vanskeligst eller som best reflekterer problemet ditt. Når du begynner å jobbe på denne måten, er det meningen at du skriver ned andre perspektiver enn de du hadde akkurat under arrangementet. Gode ​​spørsmål for å finne andre perspektiver kan være: Hvordan vet jeg at det er på denne måten? Hva er det verste som kan skje? Er det noen bevis å tale for og imot? Blander jeg tanker med fakta? Er tanken min den eneste forklaringen, eller kan det være andre forklaringer? Trekker jeg forhastede konklusjoner? Hvordan ville jeg reagert hvis situasjonen var motsatt? Denne øvelsen er bra for å skape avstand og være i stand til å reflektere over tankegangen din. Dette er med på å gjøre tankene mindre innflytelse på deg og du får større forståelse.

Tren på å akseptere følelsene dine

Aksept betyr å akseptere alle tanker, følelser og situasjoner nøyaktig som de er. Det handler om å kunne bekrefte følelsene sine uansett hvem de er. Du bør gjøre det uten å bedømme følelsen eller verdsette det du opplever. Når du jobber på denne måten, bryter du den onde spiralen som oppstår når du tenker negative tanker om det du opplever.

Å akseptere betyr ikke at du ikke skal gi slipp på dine plagsomme tanker og følelser eller godta noe, men å kjempe mot fører ofte til en enda dårligere opplevelse. Det er en mer langsiktig jobb å endre disse tankene og følelsene, og da kan det være behov for hypnoterapi.

Angst er en stor del av livene våre, men du er verdt å leve ut angsten. Ved hjelp av hypnose kan du trene på å akseptere problemene dine og få teknikker for å takle din sosiale angst. Se på ting som hodepine, noe du noen ganger får, og som forårsaker en kortere periode med ubehag uten å forårsake en katastrofe.

Hva kan jeg gjøre med sosial angst?

Begynn å trene på disse trinnene:

1 Stopp

2 Observer hva du tenker eller føler i forskjellige situasjoner. Hva skjer med deg akkurat nå? Legg merke til forskjellige tanker, følelser og kroppslige fenomener.

3 Prøv å godta det du opplever uansett hva det er. Så la tankene passere.

4 Slipp tankene.

Liste over angst provoserende situasjoner

Ved sosial fobi og angst er det en del å liste opp alle situasjoner eller ting som er angstdempende. Hensikten med dette er å forberede seg på den kommende treningen. Det er også viktig at du estimerer hvor ubehagelig situasjonen er ved å estimere angstnivået mellom 0-100 der 100 er mest ubehag.

Begynn å trene!

Når du begynner å utsette deg for det som er angstprovoserende, kan du overvinne dine problemer. Begynn med å se på listen og velg ut en situasjon du vil jobbe med som har et angstnivå som føles utfordrende. Utfordre deg selv trinn for trinn og føl deg fri til å begynne med en venn i begynnelsen. Viktig å tenke på er når du trener er at du holder deg i følelsen til angsten har sunket betydelig. For å lage en endring, må du trene regelmessig flere ganger i uken i noen måneder.