Velg riktig hypnoterapeut - En følelse av å bli sett og oppfattet riktig

hypnoterapeut

Velg riktig hypnoterapeut

Det viktige med å velge riktig hypnoterapeut er at du kontrollerer hva terapeuten har for utdanning og at du føler deg komfortabel og trygg med terapeuten. For en god økt må du være i stand til å skape tillit og frigjøre alt og fortelle alt som kommer for deg, slik at du kan løse det sammen med terapeuten.

Vi er sertifisert og sertifisert i:

Forslagsterapi
regresjonsterapi
ICF Coaching

Hvilke garantier kan vi gi deg?

Resultatene våre er vellykkede fordi vi er 100% ærlige overfor klienter om hva som kommer opp i løpet av økten. Men også fordi de er villige til å jobbe med det som kommer opp uansett hva det er.

En kvalifisert hypnoterapeut skal ha kunnskap for å kunne håndtere forskjellige situasjoner der en klient havner, f.eks. et traume i et tidligere liv og hvordan du kan løse traumene som er annerledes enn å løse et traume i barndommen.

Hvorfor trenger vi en hypnotisk kontrakt?

Vår oppgave er å veilede deg til en hypnotisk tilstand. Under hypnose guider vi deg til å finne en følelse som fører til årsaken til symptomene dine.

Her ser vi etter den første hendelsen som er koblet til denne følelsen, og vi gjør dette slik at du forstår hvordan alt henger sammen med symptomene dine. Så jobber vi med dette arrangementet for at du skal gi slipp og gå videre.

Slipp alle forventninger

Når vi jobber sammen, er det viktigste for deg å gi slipp på alle forventninger, analytisk tenking og ikke prøve å kontrollere prosessen eller prosessen.

La i stedet kontrollen ved å ta de første som kommer til hjernen. Det er også viktig å være helt ærlig med terapeuten, dvs. ikke å sensurere noe som kommer opp. Hvis du skulle sensurere informasjonen som kommer frem, kan jeg ikke garantere at vi når målet.

Det du bør gjøre som klient er å la underbevisstheten få frem følelsene som er forbundet med symptomene dine. Det er ditt ansvar å gå inn i hypnose, jeg kan ikke gjøre det for deg.

Vilje og ærlighet overfor meg

Jeg aner ikke hva underbevisstheten din vil vise deg, men en ting er sikkert, og det er at du må ha viljen til å møte det som kommer opp, uavhengig av hva det handler om eller hvem det handler om.

Det er klienter som velger å ikke være helt ærlige med meg, de forteller ikke hva som kommer opp og de vil ikke behandle følelser som kommer. Gjør du på denne måten, kan du heller ikke forvente et godt resultat.

Beste resultater

Når klienten er 100% ærlig med oss, oppnår vi toppresultater, men hvis klienten ikke har samarbeidet og ikke følger instruksjonene mine, avslutter vi etter den tredje økten.

At vi velger å gjøre det på den måten er at vi ikke ønsker å kaste bort klientens tid eller penger, men vi ønsker heller ikke å kaste bort tiden vår, da det er mange kunder som trenger hjelp og som vil samarbeide for å oppnå resultater.

Gjør en avtale for hypnoterapi