Online terapi utbildning - Internetbehandling med Hypnos/Hypnosterapi

Online terapi utbildning

Online terapi utbildning

Terapi på nätet

Det har blivit allt mer vanligt att vid behov av professionell rådgivning i olika situationer få det på distans via nätet. Online terapi ökar tillgängligheten och har visat sig vara effektivt.

Fördelar med online terapi

– Med Inre Hälsa online terapi utbildning ökar valmöjligheter då du inte är begränsad till rådgivare i din närhet. Du får tillgång till hela världens kompetens i rådgivning.

– Oavsett var du bor erbjuds en snabb kontakt med en terapeut.

– En del klienter upplever en större trygghet och säkerhet i att samtala hemifrån.

– Båda parter har mer flexibilitet då samtal kan föras mellan olika platser i världen.

– Säkerheten i rådgivningen finns i den krypterade videon och inget väntrum där du riskerar att möta någon bekant.

– Tid och pengar sparas då långa transporter undviks och ingen väntan i väntrum.

Online terapi Utbildning

Inre Hälsa bjuder in dig att bli nyfiken och utöka ditt tänkande om varje del av ditt terapiarbete online. Under tiden hos oss kommer ditt lärande och kunskaper inom onlineterapi att växa. När du är klar med utbildningen så har du en stadig grund att stå på. Detta är särskilt viktigt när du ska arbeta med internetbaserad terapi eftersom den förändras ständigt. Genom att vi i vår moderna tid lever med mycket stress så ökar också människors psykiska besvär. Alla människor är olika och kräver olika terapiformer. Behoven ökar och formerna för onlineterapi förändras. Många har inte råd att koppla av och allt i samhället är i ständig rörelse!

Vill du fördjupa dina kunskaper på riktigt inom internetterapi är kursen onlineterapi den utbildning du verkligen ska välja! Notera att bara genom att du läser detta bidrar det till att du förstår varför.  Utbildningen kommer att ge dig en djupare förståelse inom onlineterapi både för dig och klienten. Utbildningen lär dig framför allt att få struktur och att undvika de vanligaste felen som brukar göras vid onlineterapi.

Vi är specialiserade på onlineterapi, för dem som arbetar inom internetterapi som terapeut eller rådgivare men även för dig som arbetar terapeutiskt online eller som vill börja arbeta online. Vi tillhandahåller också mentorskap och utveckling av onlinetjänster. Som företag utmanar vi oss kontinuerligt om vad vi ska göra. Vi utforskar nya sätt att arbeta digitalt och hur digitala aspekter kan påverka och/eller förbättra den terapeutiska relationen.

Arbetssätt – omvänt klassrum

Vi använder oss av metoden omvänt klassrum för undervisning. Läsningen och inlärningen görs före sessionen så att klassen kan använda och befästa sitt lärande samt öva färdigheter genom tillämpning och bedömning för att bättre tillgodose individens behov.

Vi finner att kursdeltagarna får kontroll över sina inlärningsprocesser genom att studera kursmaterial utanför klasstiden genom läsning, förinspelade videoföreläsningar, internetbaserade resurser och forskningsuppgifter. Under lektionstid underlättar våra handledare inlärningsprocessen genom att hjälpa kursdeltagarna att arbeta igenom kursmaterialet individuellt och i grupp. Vi anser att detta är ett mycket effektivt och samarbetslärande sätt att hämta in kunskap för vuxna kursdeltagare.

Vad lär man sig under praktikkurserna?

Du kommer att lära dig grundläggande/avancerat arbete med onlineterapi

Hur du skapar och strukturerar för arbete med onlineterapi

Hur du undviker de vanligaste felen

Hur du arbetar med auditiva ledtrådar

Hur du arbetar via telefon, chat och video

Hur du skapar oemotståndliga nivåer av repor, när du vill

Hur du kan binda tankar och idéer hos människor så att de förändras

Först när du är redo att utföra djupa förändringar och påverkan i ditt liv bör du bestämma dig för att boka denna kurs

Ta nästa steg mot att ta kontroll över dina resultat online genom att komma igång idag!

Diplom och Intyg

I utbildningen kommer du att få en hemtenta som du svarar på i din takt. När du har gått Inre Hälsas utbildning i onlineterapi, ska du som student känna och uppleva att du är specialist inom ditt område. Det kommer att bidra till att du kan hjälpa dig själv och andra personer. Du lär dig genom dina studier men det är att jobba online som du får den djupaste kunskapen. Här får du handledning som vi tar ut ett arvode för. Denna kurs är särskilt lämplig för dem som redan arbetar online eller som planerar att arbeta online, på privat basis eller för en organisation.

Teorikurs

Du erhåller material där det finns instruktioner och mallar för hur du kan arbeta vid onlineterapi.

Datum och plats för praktikkurserna

Kurser våren 2020
Plats för praktikkurserna är i Norrköping eller i Stockholm

Onlineterapi kurs 1

Grundläggande terapitekniker online 15-16 maj

Onlineterapi kurs 2

Avancerade tekniker online 18-19 juni

ANMÄL DIG HÄR- Begränsat antal platser

Utbildningen i onlineterapi är fascinerande, fängslande och professionellt utformad. Kursledaren lotsar dig steg för steg in i djupet av internetbaserad terapi och onlineterapi. Inre Hälsas strävan är att alla studerande ska få personlig uppmärksamhet och upplevelse.  Praktikdagarna är nödvändiga för dig som är blivande onlineterapeut och som siktar på att använda kunskaperna. Praktikdagarna är obligatoriska om du vill ha ett diplom som bevisar dina yrkeskunskaper. Under praktikdagarna visas varje teknik online på frivilliga deltagare. Det gör att du får kännedom om hur tekniken fungerar och du genom går också en egen personlig utveckling inom dig.

När du är klar med utbildningen utfärdar vi ett kursintyg:

Intyg för avklarad kurs i onlineterapi.

Onlineterapi kursintyg ges till dig som har utfört och klarat av hemtentan och genomfört alla praktikdagar.

Du behöver även ha ett antal klienter under handledning.  När du får diplomet från Inre Hälsa är du kvalificerad som terapeut i onlineterapi.

Vad får du lära dig under kurserna i onlineterapi?    

Det du kommer att lära dig under utbildningen i onlineterapi ger dig djupa kunskaper i olika arbetssätt som telefon, chat, video och samtalsstrukturer för att kunna påverka och förflytta en klient. När utbildningen är klar har du fått teoretiska kunskaper om hur det mänskliga psyket och sinnet påverkas online samt hur den mänskliga hjärnan fungerar för att skapa djupa förändringar i det undermedvetna och medvetna sinnet. Utbildningen är utformad för dig som vill arbeta med klienter online på ett djupare plan.

Exempel:

Några områden vi arbetar med online är prestationsångest, smärtlindring, sömnbesvär, ångest, depression, förändra beteenden, rädslor, fobier, sorgbearbetning, överföring, drömmar, fria associationer, bortträngningar, stress, sexuella besvär och social fobi.

 

Kostnad

Teorikurs Onlineterapi grund: SEK 4,800 för privatperson

Teorikurs Onlineterapi avancerad: SEK 5,500 för privatperson

För företag tillkommer moms.

Vad krävs för att du ska kunna gå kursen i Onlineterapi avancerad?

Du behöver ha genomgått Inre Hälsas Onlineterapi grund först.

Din intresseanmälan innebär ett samtycke till att vi kontaktar dig för att ge dig den information du önskar. Vid en kursanmälan behöver vi följande uppgifter: Adress ,Postnummer, Ort Fakturamottagare är Privatperson eller Företag