Online terapi - Behöver du någon som lyssnar? | Mår du dåligt? | Boka tid

DISTANSKURS I HYPNOS

Terapi på nätet

Det har blivit allt mer vanligt att vid behov av professionell rådgivning i olika situationer få det på distans via nätet. Online terapi ökar tillgängligheten och har visat sig vara effektivt.

Fördelar med terapi på nätet

– Med Inre Hälsa ökar valmöjligheter då du inte är begränsad till rådgivare i din närhet. Du får tillgång till hela världens kompetens i rådgivning.

-Prova-på möte kan också genomföras inför ett första möte för att lära känna varandra lite.

– Oavsett var du bor erbjuds en snabb kontakt med en terapeut.

– En del klienter upplever en större trygghet och säkerhet i att samtala hemifrån.

Båda parter har mer flexibilitet då samtal kan föras mellan olika platser i världen.

– Säkerheten i rådgivningen finns i den krypterade videon och inget väntrum där du riskerar att möta någon bekant.

– Tid och pengar sparas då långa transporter undviks och ingen väntan i väntrum.

 

Forskning om online terapi

Forskning inom Hypnos & KBT (kognitiv beteendeterapi) har i flera studier visat att terapi i hemmet med självhjälpsprogram och videosamtal är effektivt vid behandling av t ex depression, panikångest, problem med sömn och ätstörningar. Även vid stresshantering är metoden effektiv.

Fungerar onlineterapi?

Det som saknas i terapin är att du som terapeut inte kan röra eller lukta klienten(?) visa medkänsla med att t ex vid behov bistå med en näsduk. Steven Hylers (Psykiatriska enheten på Colombia University) forskningsresultat i telepsykiatri visar att resultaten är lika goda som i personliga möten mellan klient och terapeut.

Stephane Bouchards forskning om onlineerapi visar i en jämförelse mellan KBT – terapi onlineterapi och samtal vid fysiska möten att terapi via video är lika effektivt i alla delar som fysisk psykoterapi.

I USA och Canada där avstånden är stora är onlineterapi vanligare och forskningen i framkant. Per Carlbring är en svensk forskare på Stockholms Universitet som i 15 år forskat i ämnet. Han visar också i en studie att det resultatmässigt är lika bra med onlineterapi som behandling med samtalsterapi i traditionella mening. Carlbring visar också på vinsten av att man når patientgrupper som kanske inte skulle söka rådgivning i annan form.

Forskning visar alltså att onlineterapi är effektivt och ökar runtom i världen.

Inre Hälsa Online terapi – terapi med resultat!

När du har behov av samtal med en terapeut så är Inre Hälsa online terapi ett bra val. Via Skype eller FaceTime erbjuder vi snabbt konsultation och terapi online, med chatt och telefon.

Även på tider då vanliga terapeutmottagningar är stängda är Inre Hälsas online terapi tillgänglig för olika former av terapi som individuell och rådgivning. Vissa helger och kvällar är inget hinder för att få kontakt. Du kan då få hjälp med tex:

– Ångestrelaterade problem som generell ångest och oro eller panikångest.

– Fobier av olika slag som tex social fobi

– Stärka självkänsla och självförtroende

– Personlig utveckling

– Problem i olika relationer

– Ätstörningar och viktproblem

– Sorg och depressioner

– Stressrelaterade problem

– Utmattningssyndrom

– Kulturell anpassning

– Existentiella frågor och kriser i livet

Terapeutisk konsultation inom 48 timmar

Inre Hälsas online terapi har som målsättning att inom 48 timmar erbjuda klienter samtalsterapi, coachning och terapeutisk konsultation.

Om du får viktig hjälp snabbt att samtala om dina val i livet, besvär av psykisk art och relationsproblem så sparar du tid och pengar och kortar psykiskt lidande.

Du kan boka en tid för skypeterapi eller Facetimeterapi(video-, telefon- eller chatt-terapi) eller skicka ett mejl.

Redan påföljande dag kan du få en terapitid med en internetterapeut.

Svar på mail inom 24 timmar.

Välj Inre Hälsas online terapi så får du:

– anonymitet

– snabb professionell konsultation

– trygghet i att välja plats och udda tider

– sparad tid

– enkel och prisvärd lösning

DET HÄR KAN VI HJÄLPA DIG MED:

Panikångest, Depression, Relationsproblem, Ätstörningar
Självkänsla, Medberoende, Ensamhet, Destruktivt förhållande
Psykisk misshandel, Social fobi m.m.

Är du redo att ta kontroll över ditt liv?

Bara genom att du läser detta bidra det till att du vill ta kontrollen över ditt liv nu.

Eftersom att du är redo att kontrollen över ditt liv bidrar detta till att du har en önskan och ett begär att ta nästa steg. 

Vilka tider passar dig bäst?

Terapeut på Internet – effektiv behandling

Inre Hälsas online terapi erbjuder snabb och effektiv hjälp av erfaren terapeut på nätet. Utredningar, bedömningar och utlåtande utförs inte inom ramen för terapin. Du kan snabbt få hjälp med behandling av individuella problem, relationsproblem, olika psykologiska besvär och vägledning/ coachning.

Inre Hälsas online terapi har genom behandling hjälpt många till ett friare och lyckligare liv med stärkt självkänsla och självförtroende i goda relationer. Personer med ångest fobier nedstämdhet, depression och sorg, ätstörningar och viktproblem har blivit hjälpta.

Inre Hälsa Online terapi är trygg och säker samtalsterapi.

Det är viktigt i alla terapisituationer att det känns bra för dig. Internetterapi ger trygg och säker hjälp i vilken form du än väljer, chatt- video – eller telefonterapi.

Online terapi - Behöver du någon som lyssnar? | Mår du dåligt? | Boka tid