Hypnos mot/för ångest - övervinna social fobi, ångest, depression,

Övervinn ångest och depression -slipp rädsla och nervositet

  • Känner du dig ofta osäker, nervös eller ängslig helt utan anledning?
  •  Får du ibland en känsla av ångest utan att förstå varför?
  • Brukar du ibland känna en stark rädsla för små och oviktiga saker

Brukar rädslan hindra dig från att tänka på viktigare saker?

Hypnosen hjälper dig att skapa självkontroll och därigenom bli säkrare i dig själv. Det är en snabb och effektiv metod som dämpar ogrundad ångest.

Vad är hypnos mot ångest?

Hypnosen lär dig att slappna av och hjälper dig hantera och kontrollera negativa känslor. För att du ska få en känsla av välbefinnande, balans och kontroll finns det flera hypnostekniker att tillgå. Hypnosterapin hjälper dig att dämpa och slippa rädslan för att drabbas av ångest på ett effektivt sätt. Den ger dig möjlighet att åter känna dig trygg och få tillbaka din självkontroll.

Hur känns ångest?

Ångest kan kännas väldigt obehagligt med alla de symptom som medföljer t.ex. hjärtklappning, värmesvallningar, muntorrhet, illamående, handskakningar, yrsel och andningsproblem. Det kan nästan kännas som att man får en hjärtinfarkt, är på väg att dö eller bli tokig. Att känna rädsla för ångesten är en normal reaktion eftersom vi inte har lust att känna några av dessa obehagliga symptom.

Hur vanligt är social ångest?

Av Sveriges befolkning lider ca 13 % av social fobi någon gång under sin livstid. Social fobi är det vardagligaste ångestproblemet och uppkommer ofta i tonåren. Det är även något vanligare bland kvinnor. Många med social ångest har en stor rädsla inför tanken på att behöva tala med en främling. Hälften av de som drabbas söker hjälp för sina svårigheter. 70-80 % av de personer som lever med social fobi har även psykiska problem, depression
och andra ångestproblem.

När du upplever dessa problem är det viktigt att du söker hjälp. Problemen är livslånga utan behandling, social fobi går inte över av sig själv. Det finns dock god behandling att få. KBT-behandling och hypnos för social fobi har ett omfattande vetenskapligt stöd, men även psykodynamisk terapi har visat goda behandlingsresultat.

Hypnos dämpar ångesten

Bli av med ångest – övervinn generell ångest, nervositet, jobbångest och fruktan med hypnosterapi. Metoden att med hypnos dämpa nervositet och ångest är effektiv. Hypnos får dig att skapa självkontroll och därigenom känna dig säker.

Hypnos är en snabb och effektiv metod som dämpar ogrundad ångest.

Förändra din vardag redan idag och få hjälp med din ångest!