Tidigare Liv terapi (tlt), regression, hypnos, regressionsterapi, reinkarnation

Tidigare-liv-regression - hypnosterapin.se

Tidigare Liv Regression/Regressionsterapi

Om du känner att du fastnat i livet och inte kommer vidare och testat andra metoder som KBT och psykoanalys men ändå känner dig fastlåst. Då är du förmodligen påverkad på ett själsligt plan och behöver lösa upp tidigare liv.

Tidigare-liv-terapi (TLT) är absolut inget trick. Det visar var du befinner dig i livet och vad du behöver göra för att lösa upp blockeringar (karma) från minnen i tidigare liv. När vi arbetar med tidigare-liv-terapi går vi på djupet i människors undermedvetna.

Vad är regression och hur fungerar det?

Genom regression kan du utforska tidigare liv och upptäcka starka känslomässiga band till vissa individer, kulturer, platser eller till och med talanger. Det kan ibland leda tillbaka till ett tidigare liv. Att övervinna rädslor eller begränsningar kan också leda till ett tidigare liv.

Hur upplevs tidigare livsminnen?

När du verkligen upplever dig själv i ett tidigare liv, sker en förändring och du får en erfarenhet om och skapar förståelse för ditt nuvarande liv på ett djupare plan.

När du verkligen kommer i kontakt med ditt tidigare liv som har påverkat dig i det nuvarande livet så öppnas dina sinnen på ett djupare plan. Det bidrar till att påverka dig i olika situationer och tillståndet som påverkar dig idag. Du kan till och med förstå dina egna karmiska mönster.

När mönstret mellan det förgångna livet och ditt nuvarande problem är sammankopplade, börjar helandet i ditt inre att skapas till det förflutna livet som sedan rensar de känslor eller mönster som har varit rådande i det nuvarande livet. Därför har tidigare livsregression blivit framgångsrik eftersom det tillåter oss att nå grundproblemen som påverkat dig i det nuvarande livet och kanske i många andra livstider.

Hur går en regression till?

Första gången vi träffas har vi ett kortare samtal kring varför du har kommit. Om det är något specifikt problem eller mönster du skulle vilja få klarhet i.

Regressionen börjar med att terapeuten för dig in i ett djupt avslappnat tillstånd. Under regressionen är du helt medveten om vad som händer. Du befinner dig i ett mycket skönt tillstånd av avslappning och inre fokusering. När du har nått detta tillstånd har du tillgång till alla dina cellminnen från tidig barndom och tidigare liv. Det som avgör var du hamnar i regressionen beror på i vilken tid din blockering är kopplad till. Under regressionen vägleder terapeuten dig genom att ställa frågor utifrån det du berättar att du upplever.

Du kan när som helst avbryta sessionen och det gör du genom att säga ditt namn och öppna dina ögon. Sessionens längd är ca två timmar och vi spelar in allt det du säger eftersom du får många nya kopplingar när du lyssnar på regressionen igen. När regressionen är klar för terapeuten dig tillbaka och du får berätta om dina upplevelser. Vi bokar också ett uppföljningssamtal (ca 15 min) efter två veckor. Där vi tar upp hur du mår och om du har några funderingar kring din regression.

Om det är första gången du gör en regression, brukar det vara en stark upplevelse att få bekräftat att man faktiskt levt ett tidigare liv. Många upplever att de får en helt annan syn på livet och döden efter detta.

Behöver jag tro på ett tidigare liv?

Visa personer är skeptiska till tidigare-liv-terapi (TLT) därför att de inte tror på reinkarnation. Oavsett om du tror på TLT eller inte så ger terapiformen en stark känsloupplevelse och många hittar svar på saker som alltid funnits i livet men som de tidigare inte förstod. Du kan ibland finna svar till svår för klarade smärtor och rädslor i ett tidigare liv.

Det finns psykoterapeuter som också är kritiska till reinkarnation men ändå använder TLT (eng. pastlife regression) som terapeutiskt metod för att behandla olika psykiska och psykosomatiska symptom.

Hur hypnos hjälper till i tidigare livsregression?

Sinnet kan påverka oss på många olika sätt. Kan du tänka dig att du är på stranden? Kanske får du en bild för ditt inre eller kanske skapas en känsla i ditt minne. Dessa känslor och visioner ger en fysisk reaktion i kroppen. På samma sätt blir djupa intryck fångade i vårt undermedvetna sinne vid olika tillfällen i våra liv, särskilt under traumatiska situationer. Ibland förblir dessa traumatiska intryck kvar till våra framtida liv och fortsätter att påverka oss fysiskt, emotionellt och mentalt. Ofta kommer en utlösare i det nuvarande livet att sätta mönstret i rörelse. Tidigare livsregression hjälper inte bara till att avslöja de karmiska bindningarna utan också till att läka de intryck som fortsätter att påverka livet i nutiden.

Oförklarliga smärtor som ingen läkare kan förklara eller diagnostisera i den fysiska kroppen kan leda tillbaka till ett tidigare liv. Starka känslomässiga band med vissa individer, kulturer, platser eller till och med talanger kan också leda tillbaka till ett tidigare liv liksom att övervinna rädslor och begränsningar.

Boka tid hos Inre Hälsa för att få en Tidigare-liv-regression (T.L.R)

När du som klient bokar tid hos Inre Hälsa är tidigare- liv-terapi en metod som vi använder för att komma till grunden med klientens frågor oavsett om det handlar om relationsproblem, rädsla, smärta, emotionell ångest och andra psykosomatiska sjukdomar. Beroende på öppenheten i ditt undermedvetna sinne diskuterar vi före sessionen hur vi ska gå tillväga.

Förändra ditt liv idag och få hjälp med att lösa upp dina blockeringar!

Olika typer av regressioner:

Barndom / Tonår

Tidigare liv

Liv mellan liven

Till livmodern

Framtid (Progression)

Inre resor

Delpersonligheter

Resan – fysiska

Resan – känslomässiga

På vilka sätt kan en regression hjälpa dig?

Regression kan hjälpa dig på många olika plan som t.ex vid personlig- och andlig utveckling, förstå rädslor, fobier, ångest, hantera relationsproblem, fysiska problem eller  nyfikenhet på tidigare liv m.m.

Tidigare-liv-regression har en terapeutisk funktion

Dr. Brian Weiss är en amerikansk psykiater och psykoterapeut som gett ut böcker om hur bearbetning av minnen från tidigare liv har en terapeutisk funktion. Tidigare-liv-regressioner har fångat uppmärksamhet hos miljontals intresserade individer. Från att läka fysiska sjukdomar till att bara göra det av nyfikenhet. Du behöver inte tro på reinkarnation för att uppleva en tidigare livsregression under hypnosterapi.