Regression - Tidigare liv terapi - Har vi varit här förut? Hypnosterapin - Norrköping - Östergötland

Tidigare-liv-regression - hypnosterapin.se

Regression – Tidigare Liv Terapi

Om du har fastnat och inte kommer vidare och testat andra metoder som KBT eller pyskoanalys. Men ändå känner du att du sitter fast. Då sitter du förmodligen fast på ett själsligt plan och behöver lösa upp tidigare liv.

Genom regression kan du utforska tidigare liv och upptäcka starka känslomässiga band till vissa individer, kulturer, platser eller till och med talanger. Detta kan ibland leda tillbaka till ett tidigare liv. Att övervinna rädslor eller begränsningar kan också leda till ett tidigare liv.

Vad är tidigare-liv-regression och hur fungerar det?

Tidigare-liv-terapi(TLT) är absolut inget trick. Det visar var du befinner dig i livet och vad du behöver göra för att lösa upp blockeringar (karma) från minnen i tidigare liv. När jag arbetar med tidigare-liv-terapi upplever jag att arbetet går på djupet i människors undermedvetna.

Hur upplevs tidigare livsminnen? 

Men när du verkligen upplever det själv i ett tidigare liv, är det en ganska annorlunda och du får en djupare erfarenhet om ditt liv som skapar förståelse för ditt liv på en djupare nivå.

När du verkligen kommer i kontakt med ditt tidigare liv som har påverkat dig i det nuvarande livet så öppnas dina sinnen på en djupare nivå. Vilket bidrar till att påverka dig i situationer eller tillståndet som påverkar dig idag. Du kan till och med inse dina egna karmiska mönster.

När mönstret mellan det förgångna livet och ditt problem är sammankopplade, börja helandet i ditt inre att skapas till det förflutna livet som sedan rensar de känslor eller mönster som har varit rådande i det nuvarande livet. Därför har tidigare livsregression blivit framgångsrik eftersom det tillåter oss att komma till grundproblemen som fortsätter att påverka dig i det nuvarande livet och kanske påverkat dig utifrån många andra livstider.

Behöver jag tro på ett tidigare liv?

Visa personer är skeptiska till tidigare-liv-terapi (TLT) därför att de inte tror på reinkarnation. Oavsätt om du tror på TLT eller inte så ger terapi formen stark känsloupplevelse  och många hittar svar på saker som alltid funnits i livet som de tidigare inte förstod. Du kan ibland finna svar till svårförklarade smärta i ett tidigare liv eller svårförklarade rädslor.

Det finns även psykoterapeuter som också är kritiska till reinkarnation men som ändå använder TLT (eng. past life regression) som terapeutiskt metod för att behandla olika psykiska och psykosomatiska symptom.

Hur hypnos hjälper till i tidigare livsregression?

Sinnet kan påverka oss på många olika sätt. Kan du tänka dig att du är på stranden? Kanske får du en bild för ditt inre eller kanske skapas en känsla i ditt minne. Dessa känslor och visioner ger en fysisk reaktion i kroppen. På samma sätt blir djupa intryck fångade i vårt undermedvetna sinne, vid olika tillfällen i våra liv, särskilt under traumatiska situationer. Ibland förblir dessa traumatiska intryck kvar till våra framtida liv och fortsätter att påverka oss fysiskt, emotionellt och mentalt. Ofta kommer en utlösare i det nuvarande livet att sätta mönstret i rörelse. Tidigare livsregression hjälper inte bara till att avslöja de karmiska bindningarna utan också till att läka de intryck som fortsätter att påverka livet i nutiden.

Oförklarliga smärtor som ingen läkare kan förklara eller diagnostisera i den fysiska kroppen kan leda tillbaka till ett tidigare liv. Starka känslomässiga band med vissa individer, kulturer, platser eller till och med talanger. Detta kan ibland leda tillbaka till ett tidigare liv. Att övervinna rädslor eller begränsningar kan också leda till ett tidigare liv.

Besök Niklas för att få en Tidigare-liv-regression (T.L.R)
När du som klient besöker mig på Inre hälsa i Norrköping, är tidigare- -liv-terapi en metod som jag använder för att komma till grunden med klientens fråga, oavsett om det handlar om relationsproblem, rädsla, smärta, emotionell ångest och andra psykosomatiska sjukdomar. Beroende på öppenheten i ditt undermedvetna sinne diskuterar vi före sessionen hur vi ska gå tillväga.

Läs vad andra klienter skriver om hypnosterapi

Läs mer om mig, hypnosterapeut Niklas

Boka tid för tidigare-liv-terapi/hypnosterapi

Amerikansk psykiater och psykoterapeut

Dr. Brian Weiss  är en amerikansk psykiater och psykoterapeut som skrivit böcker om hur bearbetning av minnen från tidigare liv har en terapeutisk funktion. Tidigare-liv-regressioner har fångat uppmärksamhet hos miljontals intresserade individer. Från att läka fysiska sjukdomar för att bara göra det för nyfikenhet, du behöver inte ens tro på reinkarnation för att uppleva en tidigare livsregression under hypnosterapi.

TESTA TIDIGARE LIV-HYPNOS, ONLINE!

Bli hypnotiserade till era tidigare liv, av auktoriserade hypnoterapeut: