Tidigare Liv terapi (tlt), regression, hypnos, regressionsterapi, reinkarnation

Tidigare-liv-regression - hypnosterapin.se

Tidigare Liv Regression/Regressionsterapi

Om du har fastnat och inte kommer vidare och testat andra metoder som KBT eller psykoanalys. Men ändå känner du att du sitter fast. Då sitter du förmodligen fast på ett själsligt plan och behöver lösa upp tidigare liv.

Tidigare-liv-terapi (TLT) är absolut inget trick. Det visar var du befinner dig i livet och vad du behöver göra för att lösa upp blockeringar (karma) från minnen i tidigare liv. När vi arbetar med tidigare-liv-terapi upplever vi att arbetet går på djupet i människors undermedvetna.

Vad är regression och hur fungerar det?

Genom regression kan du utforska tidigare liv och upptäcka starka känslomässiga band till vissa individer, kulturer, platser eller till och med talanger. Detta kan ibland leda tillbaka till ett tidigare liv. Att övervinna rädslor eller begränsningar kan också leda till ett tidigare liv.

Hur upplevs tidigare livsminnen?

Men när du verkligen upplever det själv i ett tidigare liv, är det en ganska annorlunda och du får en djupare erfarenhet om ditt liv som skapar förståelse för ditt liv på en djupare nivå.

När du verkligen kommer i kontakt med ditt tidigare liv som har påverkat dig i det nuvarande livet så öppnas dina sinnen på en djupare nivå. Vilket bidrar till att påverka dig i situationer eller tillståndet som påverkar dig idag. Du kan till och med inse dina egna karmiska mönster.

När mönstret mellan det förgångna livet och ditt problem är sammankopplade, börja helandet i ditt inre att skapas till det förflutna livet som sedan rensar de känslor eller mönster som har varit rådande i det nuvarande livet. Därför har tidigare livsregression blivit framgångsrik eftersom det tillåter oss att komma till grundproblemen som fortsätter att påverka dig i det nuvarande livet och kanske påverkat dig utifrån många andra livstider.

Hur går en regression till?

Första gången vi träffas har vi ett kortare samtal kring varför du har kommit. Om det är något specifikt problem eller mönster du skulle vilja få klarhet i.

Regressionen börjar med att terapeuten för dig in i en djupt avslappnat tillstånd. Under regressionen är du helt medveten om vad som händer. Du befinner dig i en mycket skönt tillstånd av avslappning och inre fokusering. När du har nått detta tillstånd har du tillgång till alla dina cellminnen från tidig barndom och tidigare liv. Det som avgör var du hamnar i regressionen beror på i vilken tid din blockering är kopplad till. Under regression vägleder terapeuten dig genom att ställa frågor utifrån det du berättar för mig att du upplever.

Du kan när som helst avbryta sessionen och det gör du genom att säga ditt namn och öppna dina ögon. Sessionens längd är ca två timmar och vi spelar in allt det du säger eftersom många nya kopplingar kommer till dig när du lyssnar på regressionen igen. När regressionen är klar för terapeuten dig tillbaka och du får berätta om dina upplevelser. Vi bokar också ett uppföljningssamtal (ca 15 min) efter två veckor. Där vi tar upp hur du mår och om du har några funderingar kring din regression.

Om det är första gången du gör en regression, brukar det vara en stark upplevelse att få bekräftat att man faktiskt levt ett tidigare liv. Många upplever att de får en helt annan syn på livet och på döden efter detta.

Behöver jag tro på ett tidigare liv?

Visa personer är skeptiska till tidigare-liv-terapi (TLT) därför att de inte tror på reinkarnation. Oavsett om du tror på TLT eller inte så ger terapi formen stark känsloupplevelse och många hittar svar på saker som alltid funnits i livet som de tidigare inte förstod. Du kan ibland finna svar till svårförklarade smärta i ett tidigare liv eller svårförklarade rädslor.

Det finns även psykoterapeuter som också är kritiska till reinkarnation men som ändå använder TLT (eng. past life regression) som terapeutiskt metod för att behandla olika psykiska och psykosomatiska symptom.

Hur hypnos hjälper till i tidigare livsregression?

Sinnet kan påverka oss på många olika sätt. Kan du tänka dig att du är på stranden? Kanske får du en bild för ditt inre eller kanske skapas en känsla i ditt minne. Dessa känslor och visioner ger en fysisk reaktion i kroppen. På samma sätt blir djupa intryck fångade i vårt undermedvetna sinne, vid olika tillfällen i våra liv, särskilt under traumatiska situationer. Ibland förblir dessa traumatiska intryck kvar till våra framtida liv och fortsätter att påverka oss fysiskt, emotionellt och mentalt. Ofta kommer en utlösare i det nuvarande livet att sätta mönstret i rörelse. Tidigare livsregression hjälper inte bara till att avslöja de karmiska bindningarna utan också till att läka de intryck som fortsätter att påverka livet i nutiden.

Oförklarliga smärtor som ingen läkare kan förklara eller diagnostisera i den fysiska kroppen kan leda tillbaka till ett tidigare liv. Starka känslomässiga band med vissa individer, kulturer, platser eller till och med talanger. Detta kan ibland leda tillbaka till ett tidigare liv. Att övervinna rädslor eller begränsningar kan också leda till ett tidigare liv.

Boka tid hos Inre Hälsa för att få en Tidigare-liv-regression (T.L.R)

När du som klient bokar tid hos Inre Hälsa, är tidigare- liv-terapi en metod som vi använder för att komma till grunden med klientens fråga, oavsett om det handlar om relationsproblem, rädsla, smärta, emotionell ångest och andra psykosomatiska sjukdomar. Beroende på öppenheten i ditt undermedvetna sinne diskuterar vi före sessionen hur vi ska gå tillväga.

 

Förändra dit liv idag och får hjälp med att lösa upp dina blockeringar!

Olika typer av regressioner:

Barndom, Tonår

Tidigare Liv

Liv mellan liven

Till livmodern

Framtid (Progression)

Inre resor

Delpersonligheter

Resan – Fysiska

Resan – Känslomässiga

Vilka sätt kan en regression hjälpa dig?

Regression kan hjälpa dig på många olika plan som t.ex vid personlig utveckling/andlig utveckling, förstå rädslor och fobier, ångest, hantera relationsproblem, fysiska problem eller vid ren nyfikenhet på tidigare liv m.m.

 

Tidigare-liv-regression ha en terapeutisk funktion

Dr. Brian Weiss är en amerikansk psykiater och psykoterapeut som skrivit böcker om hur bearbetning av minnen från tidigare liv har en terapeutisk funktion. Tidigare-liv-regressioner har fångat uppmärksamhet hos miljontals intresserade individer. Från att läka fysiska sjukdomar för att bara göra det för nyfikenhet, du behöver inte ens tro på reinkarnation för att uppleva en tidigare livsregression under hypnosterapi.