Rehabilitering sport - sportskada, idrottsskada, friskvård- & hälsovård

Rehabilitering sport

Rehabilitering sport

Träffa en mental rehab tränare

Inre Hälsas SportRehab erbjuder dig en modern rehabilitering teknik baserad på den senaste forskningen.

Vi hjälper dig med att rehabilitera din sportskada & idrottsskada.

Efter ett noggrant samtal lägger vi upp  ett mentalt rehabprogram som är anpassat för dig, din skada och din målsättning.

Mentala Rehabprogrammet följs upp kontinuerligt och övningar uppgraderas så att du utför alla mentala övningar korrekt med rätt fokus. För att nå uppsatta mål är det viktigt att du är delaktig och tar ansvar för din mentala rehab.

SportRehab behandling

Mental träning med SportRehab har bred kunskap och erfarenhet av behandling av sport rehabilitering av patienter med olika skador, såsom skelett- och ledskador samt sen- och muskelskador.

Är fysisk träning det enda du gör för att bli bättre frisk från din skada?
Vi lär dig att kunna maximera din läkningsprocess genom mentala processer.

Då är det dags för dig att fundera på att skaffa dig en mental rehab tränare som kan coacha dig och ge dig den mest effektiva mentala träningen som finns.

GENOMBROTTET DU LETAT EFTER

Du är här för att du vill något mer. Du vill få genombrottet du inte lyckats få på egen hand. Du vill utvecklas, lära dig nytt och transformeras till den person som du skulle varit om inte dina inre sabotörerna och din kropp höll dig tillbaka.

Vad skulle vara möjligt om du vågade mer?

Om du inte brydde dig så mycket om vad du tror andra tycker?

Eller om du slutade identifiera dig med vad du presterar?

Arbetsmetod

Vi arbetar med att kartlägga, planera och genomföra målinriktade mentala rehab behandlingsåtgärder samt att utvärdera resultaten. Utgångspunkten för bedömning och behandling är personens upplevelser av problem och svårigheter i sin vardag och inom idrotten. Kartläggning sker via inskrivningssamtal, med stöd av olika bedömnings metoder.

Därefter utformas en mental rehabiliteringsplan med mål och delmål i samråd med personen. Fokus läggs på att öka tilltro till sin egen förmåga i sinnet. Målen följs upp och anpassas efter behov. Utvärdering av uppsatta mål görs när målet har uppnåtts.

Arbetet sker i enlighet med International Classifikation of Functioning (ICF). Detta innebär en helhetssyn på individen och dennes omgivning. Målet är att personen ska bli så aktiv och självständig som möjligt utifrån sina förutsättningar i sin idrott.

Vi finns på följande orter: Norrköping, Stockholm, Malmö, Göteborg

Vanligaste idrottsskador

De vanligaste idrottsskadorna uppstår oftast på grund av överansträngning, stress, mentala blockeringar, rädslor, psykisk ohälsa, tro att man är mentalt osårbar, ångest och depression.

När en skada uppkommer finns det oftast en bakom liggande orsak som gör att läkningsprocessen ta längre tid och det kan också finnas rädslor kvar. Vilket stoppa idrottare att prestera lika bra som tidigare.

Här är de tio vanligaste skadorna inom idrotten.

Topp 10 skador inom idrotten som kan hindra dig mentalt:

  1. Muskelbristning:

Trots alla försiktighetsåtgärder är muskelbristningar oundvikliga, dessa skador inträffar inom varje idrott och påverkar den aktive enormt. En muskelbristning sker när en muskel utsätts för sådana påfrestningar som resulterar i avslitning av några fibrer.

  1. Nacksmärta:

Att få nacksmärta är väldigt vanligt i vissa idrotter exempelvis i tennis, tävlingscykling, simning och boxning. Smärtan i nacken kan bero på flera orsaker, oftast är det ett monotomt rörelsemönster som ger upphov till spända muskler och låsningar i nacklederna och lederna i bröstryggen. Det ger upphov till smärtan i nacken.

  1. Frusen skuldra:

Ett villkor när rotatorkuffen muskler, som ansvarar för fina rörelser av axelleden, stretchas och blir svag på grund av upprepad användning. Sport som orsakar detta villkor är tennis, cricket, golf och simning eller någon sport som innebär upprepad användning av en över-axeln åtgärder.

  1. Ländryggsbesvär: 

Ländryggsbesvär är vanligt i flera idrotter exempelvis golf, tennis, tyngdlyftning och kampsporter. Smärta långt ned i ryggen fås oftast vid långvarig och ensidig träning. Det är först lederna i ryggen som låser sig och därefter musklerna. Smärta blir då oftast lokal och gör ont vid rörelse av ryggen.

  1. Tennisarmbåge:

En inflammation i senor och muskler i underarmen som kontrollerar rörelsen av handlederna. Golf, baseball (Kricket), tennis, tyngdlyftning och cricket är sport där tennisarmbåge kan förväntas.

  1. Löparknä: 

Löparknä uppstår oftast då en person nyligen börjat löpträna och startar med att springa för långt och för hårt. Skadan beror också till stor del på att personen oftast inte är tillräckligt stark i den stabiliserande bål och sätesmuskelaturen. Smärtan vid ett löparknä sitter på utsidan av knäskålen och kan stråla uppåt och nedåt längs benet.

  1. Benhinneinflammation: 

Smärta i muskler som gränsar till shin ben oftast beror på att man hoppat eller sprungit på hårda underlag eller på grund av vanlig överdriven användning.

  1. Fotledsvrickning:

Smärta vid ledband på utsidan av fotleden är stukad när foten rullar på utsidan. Vanlig i tennis, volleyboll, badminton, cricket och fotboll.

  1. Hälseneinflammation:

Den här skadan är vanlig hos långdistanslöpare. Orsaken till skadan är överpronation av foten, benlängsdskillnad, tränat på för hårt underlag, dåliga skor eller bristande bålstabilitet. Smärtan sitter oftast på utsidan av hälsenan 5-10 centimeter från hälen.

  1. Hälsporre:

Hälsporre är vanligt hos löpare som precis börjar löpträna. Orsaken till att man får den här skadan är lågt fotvalv och att man har en pronationsfelställning av foten. Det ger ett ökat tryck på senan i hålfoten. Andra orsaker kan är att man springer på för hårda underlag.

Har du råkat ut för någon av dessa skador?