Skånsk vård ska erbjuda kbt på nätet

<![CDATA[

Skåne16 december 2018 13:00

Den som mår psykiskt dåligt, med ångest eller depression, ska kunna erbjudas kbt-behandling över nätet. Region Skåne satsar fyra miljoner kronor på ett brett införande på alla vårdcentraler.

Ett skånskt pilotprojekt med internetbehandling för psykisk ohälsa visade goda resultat både inom primärvården, vuxenpsykiatrin och bup.

Det har gjort att hälso -och sjukvårdsnämnden beslutat satsa två miljoner kronor per år 2019-20 för att utveckla sådan behandling. Tanken är att den som mår dåligt ska kunna få hjälp var hen än befinner sig och under hela dygnet.

Så kallad i-kbt ska erbjudas på alla vårdcentraler i Skåne.

– Från början ska det nog vara via remiss, i ett senare steg kan det bli rekommendationen redan vid triagering, den första bedömningen, säger regionrådet Gilbert Tribo (L).

Upp till 45 procent av alla kvinnor och 27 procent av alla män drabbas någon gång av depression. Omkring 25 procent får ångestsyndrom. Psykisk ohälsa ökar mest bland barn och unga.Bild: Stina Stjernkvist/TT

Det finns en stor efterfrågan på hjälp för psykisk ohälsa, och det är kö till kognitiv beteendeterapi (kbt) och andra behandlingar för depressions- och ångesttillstånden som har ökat särskilt mycket hos unga personer. Eftersom många av dem är vana vid digitala tjänster, är bedömningen att kbt i mobilen eller datorn kan bli ett bra stöd.

I-kbt kan gå till så att den som söker hjälp har tillgång till en chatfunktion med en kurator eller psykolog. Men det finns också frågeformulär som kan ge stöd och föreslå åtgärder. Systemen kan också innehålla funktioner som ”flaggar” till behandlaren om hälsotillståndet plötsligt försämras.

Några av fördelarna som framhålls är god tillgänglighet, kortare behandlingstider, att alla får en behandling som passar just deras svårigheter.

Originalartikel: Skånsk vård ska erbjuda kbt på nätet]]>