Sorgbearbetning - Få stöd i sorgen med hypnos och lös upp din sorg.

Sorgbearbetning

Sorgbearbetning med hypnos

Sorgbearbetning påverkar våra förväntningar och drömmar om framtiden. Efter en förlust börjar vår hjärna en granskning för att hitta det som aldrig blev sagt eller gjort.

I hypnosterapi arbetar vi med oförlöst sorg som nästan alltid beror på något som vi inte kommunicerat, av känslomässig natur. Öppenhet och kommunikation är nyckeln, för att läka sorgen över en förlust. I hypnosterapi får du möta alla outtalade tankar, och känslor kring relationen kan klargöras.

I terapin hjälper hypnos terapeuten dig genom att du bearbetar och förlöser smärtan och sorgen efter dina förluster. Här får du hjälp att identifiera vad som är ofullständigt så att du kan fullborda din kommunikation med dig själv – utan att bli kritiserad, eller analyserad. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster men hur ska man göra och gå till väga? Ta hjälp av hypnosterapi för att ta nästa steg i din sorgbearbetningsprocess.

Sorgbearbetning

Du kanske inte är medveten om sorgbearbetning, som börjar ganska kort efter en förlust. Faktum är att sorgbearbetning fortsätter från tid till annan ända fram till dess att kommunikationen fullbordats – något som vi ibland kan uppfatta som ett ständigt ältande.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något icke kommunicerat av känslomässig natur. Kommunikation är nyckeln, för att läka sorgen över en förlust, därför behövs alla outtalade tankar och känslor kring relationen klargöras. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster, men hur ska man göra och gå till väga?

Hypnosterapeuten hjälper dig i sorgbearbetningen genom att du bearbetar och förlöser smärtan och sorgen efter dina förluster i hypnosterapin. Här får du hjälp att identifiera vad som är ofullständigt så att du kan fullborda din kommunikation med dig själv – utan att bli kritiserad, eller analyserad.

Läs mer om mig, hypnosterapeut Niklas Lindvall

Boka tid för sorgbearbetning-behandling/hypnosterapi

 

Läker tiden alla sår?

För bearbetning av sorg menar att det är vad vi gör under sorgetiden som är läkande inte tiden i sig.

Många berättar om sin egen erfarenhet av förlust och sorg. Som liten har vi haft full av livslust och energi och närvaro i livet. Senare i livet som vuxen kan vi tappa energin och det gjorde ont varje gång vi drabbades av sorg i samband med en förlust eller separation. Men efter en tid så mår vi bättre.

Det går att pröva olika metoder för att lösa sorgbearbetning och detta kan vara genom att läsa böcker, yoga, mediterat, eller ta antidepressiva mediciner.

Men en förlust, en sorg som man inte vet hur den ska hanteras skapar ofta stress och depression.

Det kan beskrivas som att om du får ett skärsår i t ex fingret och du inte vet hur du ska behandla det. Du får in smuts som leder till inflammation som leder till blodförgiftning och slutligen kallbrand. Det är en livshotande situation eftersom behandling uteblivet. Tiden läker inte alla sår utan det man gör under tiden.

Det som är anledningen till ofullbordad kommunikation att vi fastnar i sorg. När vi mister en människa efter dödsfall, skilsmässa, relationsproblem så är det en förlust som också innefattar brustna drömmar och förhoppningar. Det hade förlöst sorgen om motparten levt och man kunnat prata om det man bär på. Det hade fullbordat sorgen.

Tre delar ingår i en fullbordad kommunikation

  1. Uttrycka sorgen man bär till motparten.
  2. En levande person behöver höra det man säger. Ett avslut sker med ett avsked.
  3. Vi väljer kanske prata med en terapeut eller vän istället för den person sorgen är riktad till.

Risken är att det endast ger tillfällig lindring vilket innebär att vi behöver prata igen och då hamnar vi i ett ältande.

Personen kanske inte är kvar i livet och hur gör man då?

Mycket handlar om att bli hörd av den person som är död och man kan få en upplevelse av det när man pratar med den döde. För att inte verka konstig gör man oftast det i ensamhet. Om man känner att den döde hört så fullbordas kommunikationen. Det kan också vara en annan person som bekräftar men samtalet ska alltid riktas till den person sorgen handlar.

Ett bra tips är att skriva brev som innehåller den egna och motpartens påverkan i relationen. Breven handlar om positiva och negativa upplevelser. Brustna förhoppningar och drömmar beskrivs.

Starten till en ny relation

Bearbetning av sorg innebär att de känslor och tankar vi bär på kring våra minnen eller våra tankar om det som inte blev av, ska förlösas.

Detta skulle kunna jämföras med oavslutad kommunikation med betalda och obetalda fakturor. Vi tänker och lägger energi på de obetalda och släpper tankarna på fakturor när de är betalda. Samma sak med kommunikation, vi tänker inte ofta på kommunikationen där vi blev lyssnade på och hörda. De ofullbordade kommunikationerna dyker ständigt upp i tankarna och kräver känslomässig energi.

Hur hittar man rätt efter en skilsmässa i kommunikationen med sin före detta partner?

Det är inte lätt att få den ena parten att lyssna till den andres upplevelser om vad som hände i relationen. Om de haft en bra kommunikation kanske skilsmässa kunde undvikits. Det är lätt gå i försvar istället för att insiktsfullt lyssna.

Sorgbearbetning innebär konflikthantering och fullbordan av en relation med både de som lever och är de som är döda. En fullbordad kommunikation kan ses som en början på en ny känslomässig relation med en person. Ny energi kan hämtas vid bearbetning av förluster. När man inte är i ett tillstånd av livslust och närvaro så kan det bero på sorg. Men glädjen finns där under sorgen.

Några myter om sorgbearbetning

Det skapas lätt myter kring ämnet då vi inte vet hur ska hantera sorg och förluster. Myter kring hur vi ska bemöta människor i sorg kan istället motverka läkande i sorgen eftersom de vilseleder den som sörjer.

Några vanliga missuppfattningar om hur sorg bör hanteras:

Genom att uppmuntra den sörjande att vara stark t ex för barnens skull så skapas en inre konflikt eftersom den sörjande inte får uttrycka sina känslor och det i sin tur hämmar sorgeprocessen.

Lämna den sörjande ifred är en uppmaning som leder till att den efterlevande drar sig undan och blir ensam med sin sorg istället för att dela men andra.

Tiden läker alla sår är ett vanligt uttryck som används när någon hamnat i sorg. Den är skadlig för den inbjuder inte till att aktivt söka hjälp för läkning. Det är en illusion att det blir bättre med tiden men istället känns sorgen bara värre. Sorgbearbetning kan ta lång tid men det viktigaste för läkning av sorgen är vad vi gör under tiden.

Att ersätta en förlorad relation med en ny är en vanlig uppmaning men relationen behöver sörjas innan man kan gå vidare. Varje relation är unik och kan inte helt ersätta en gammal.

Det är också en myt att det är viktigt att vara sysselsatt t ex gå tillbaka till jobbet så fort som möjligt. Den sörjande blir distraherad men det blir som en flykt från förlusten som på sikt kan hämma sorgearbetet som måste få ta tid.

Det räcker att prata om det som orsakat sorgen: En del tycker de pratar tills de drunknar i ord andra önskar någon att prata med.Erfarenheten av sorgbearbetning visar att det sällan räcker.

Gråt ut: om jag bara kunde gråta menar en del andra säger om jag bara kunde sluta gråta. Tårarna i sig ger inte läkning.

 

Hur mycket sorg klarar en ung människa?

Följ Malou Efter tio i TV4, där Vanessa Falks pappa, musikern Christian Falk dog i cancer efter sitt sommarprat och hennes bror William tog sitt liv året innan. Hör hur Vanessa har tacklat sin sorgbearbetning efter sin bror och far.

Hur påverka din sorg dig fysiskt och mentalt?