Sorgbearbetning - Få stöd i sorgen med hypnos och lös upp din sorg.

Sorgbearbetning

Sorgbearbetning med hypnos

Vad är sorg?

Sorg beskriver de många tankar och känslor vi upplever när vi förlorar något eller någon vi älskar och värdesätter. Sorg finns i många former och kan inte nödvändigtvis involvera en persons död även om detta är den mest kända orsaken till ett brustet hjärta. Vi kan finna att vi sörjer i slutet av ett förhållande eller en vänskap, förlorat ett jobb eller ekonomisk säkerhet, efter ett missfall, på grund av infertilitet, på grund av allvarlig sjukdom eller funktionshinder vårt eget eller någons vi älskar. Vi sörjer också när vårt husdjur dör. Ju mer centralt i våra liv det är som vi förlorat desto större är känslan av förlust och sorg.

Sorgsen stadier

Även om upplevelsen av sorg är helt naturlig och normal och något som alla genomgår någon gång i sina liv, är det ändå oerhört svårt och smärtsamt. Även om vi alla genomgår sorgprocessen, upplever varje individ det på olika sätt.

Stegen kan inkludera initial chock, förnekelse och vantro, följt av lidande, sorg, ilska, skuld, ångest och slutligen återhämtning. Men många människor upplever faktiskt inte varje enskild känsla som sägs vara en del av sorgstadierna och väldigt få människor upplever dom inte i den ordningen. Det kan till och med få dig att må sämre om du försöker anpassa dina egna känslor till den här typen av mönster och upptäcker att de inte stämmer överens. Det kan leda till en känsla av isolering och skuld att du inte hanterar sorgen “ordentligt”.

Många känner skuld över saker som de gjorde eller inte sa eller gjorde. Känslor av ilska och skuld är också vanliga liksom ökad ångest och stress. Du kan drabbas av ångest för hur du ska klara dig utan den person du har förlorat, för din egen hälsa, för att dö, för ekonomisk osäkerhet eller för förlusten av din plats i världen. Du kan tappa förtroende och självkänsla eller utveckla en rädsla för ensamhet. Du kan också uppleva fysiska symtom på sorg som aptitlöshet, viktminskning eller viktökning, sjukdom, trötthet, sömnlöshet, ökad mottaglighet för sjukdom. Hypnosterapi kan ge dig positiva förslag som hjälper till att hantera ångest, sömnlöshet, djup sorg, depression och andra symtom på sorg.

Hypnosterapi kan minska skuldkänslan och hjälpa dig hitta sätt att hantera sorg i framtiden. Det kan ge dig förslag för att uppmuntra dig och få dig att ta hand om din fysiska hälsa. Hypnos kan också hjälpa dig att börja gå vidare att börja leva ditt liv och lära dig att njuta igen utan att känna dig skyldig. Det kan hjälpa dig att hitta sätt att komma ihåg den person du har förlorat och känna att den är en del av dig och ditt liv. Hypnos hjälper också till att återuppbygga förtroendet när du har lidit förlust av ett jobb eller ekonomisk trygghet. Du får också hjälp att bli av med ångest och osäkerhet över förlusten av ett förhållande eller ett husdjur. Hypnos hjälper dig att återfå självförtroende, entusiasm och motivation i ditt dagliga liv.

Vad är kronisk sorg och hur vet jag om jag lider av det?

Här är några av symtomen:

1) Depression, du vill inte komma ur sängen på morgonen

2) Att inte kunna sova, du kastar och vrider dig hela natten

3) Att känna som att ingenting spelar någon roll, “Vad är det bra för?”

4) Alltid förväntar dig det värsta, som t.ex. “När kommer det andra att hända?”

5) Överreagerar när du, en familjemedlem, en nära vän eller ett husdjur har ett medicinskt symptom

6) Överreagerar när du hör nyheter och tänker det allra värsta sceneriet innan du ens har all fakta

7) Litar inte på att andra kan hjälpa dig, särskilt inte medicinsk personal, terapeuter eller andra familjemedlemmar

Vad är orsakerna till kronisk sorg?

De flesta av oss kan hantera en eller två förluster i våra liv om vi har en bra stark familj eller socialt nätverk som stöd. För många kan kronisk sorg börja tidigt i livet och ta sig många uttryck. Det är mycket svårt för små barn att förlora en nära familjemedlem, en kärleksfull lärare eller ett av familjens husdjur. Förr i tiden var det vanligt att ”skydda” barn från det faktum att någon hade dött. Vi har arbetat med en kvinna, vi kommer att kalla henne Annika, vars mamma dog när hon bara var två år gammal. Hennes far och mormor visste inte hur de skulle prata om det med henne och därför gjorde de inte alls.  Ett stort moln tycktes hänga över hemmet och Annika grät mycket men visste inte varför hon grät. Förutom att hennes mamma inte var där.

En dag var hennes mamma där och nästa dag åkte hon till sjukhuset men hon kom aldrig hem igen. Annika kunde intuitivt känna att något var mycket fel men ingen förklaring gavs, ingen tröst erbjöds. Den enorma familjehemligheten började urarta. Ju mer hon frågade, “när kommer mamma hem? “desto mer obekväma blev de vuxna. Så hon lärde sig att bara trycka ner sina känslor, inte ställa frågor och låtsas att allt var normalt fast det inte var det.

Den kroniska sorg som byggdes upp i den unga Annika exploderade verkligen när övriga familjen dog. Hon grät i flera dagar utan kontroll. Fadern och morföräldrarna hade aldrig hanterat sin sorg över Annikas mammas död och för att de skulle få henne att sluta gråta gav de henne godis och försökte hejda henne genom att säga “om du slutar gråta och blir en glad liten flicka, kommer vi att köpa dig en ny docka eller en ny klänning osv.”

Så det finns en lång lista med ohälsosamma beteendemönster som började i det ögonblick hennes mamma dog och fortsatte under hela hennes liv. Dessa ohälsosamma sätt att hantera sorg förvandlades till kronisk sorg och sedan sjukdom.

Hur fungerar sorgbearbetning med hypnosterapi?

Genom hypnosterapin kan vi gå tillbaka till Annikas grundorsak för sorgen och förlusten av mamman. Under sina sessioner hade hon omedelbart tillgång till dessa länge förtryckta känslor och släppte denna energi från sin kropp. Vi har för länge sedan upptäckt att helt enkelt genom att prata om känslorna kan hjälpa klienten att förstå vad som initierade de destruktiva mönstren, men inte släppt dom från kroppen. Till och med att bara gråta som många människor kan göra hos en terapeut fungerar till viss del. Men då går inte terapeuten tillräckligt djupt för att släppa symtomen som har satt sig fast i kroppen. Eftersom undertryckta känslor lagras i de djupaste delarna av det undermedvetna sinnet, är det dit vi måste gå för att lösa upp dom.

Hypnosterapi kan läka kroppen såväl som sinnet och själen. För att göra det kommer klienten att återgå till de ursprungliga traumatiska händelserna. I Annikas fall var det samma dag i tvåårsåldern, när hennes mamma var mycket sjuk och åkte till sjukhuset. Annika fick en kudde som skulle symbolisera mamman och faktiskt kunde vi reparera skadan genom att hon fick berätta för sin mamma de saker hon aldrig fick säga. Under denna stund talar hon som det lilla barnet skulle gjort eftersom hon faktiskt är tillbaka till tvåårsåldern och här kan hon frigöra och uttrycka känslorna från sin kropp. Hon är inte längre skyldig att trycka ner dessa starka känslor och därför behöver de inte orsaka hennes fysiska och emotionella smärtor längre.

En mycket viktig del av sorgprocessen är att släppa ilskan som är mycket vanligt vid förlust. Inre Hälsas terapeuter använder sig av hypnostekniker som frigöra känslor från kroppen. Vi uppmuntrar alltid människor att släppa dessa djupa känslor fysiskt, t ex att skrika i en kudde eller gråta.

På detta sätt tillåts kroppen att ta bort giftet från obearbetad traumatisk upplevelse. När en långvarig tyngd försvinner från axlarna och kroppen börjar kroppen att reparera alla skador som finns.  Ofta benämner vi dessa skador som stressrelaterad sjukdom.

Få din självkontroll, känsla av trygghet och jordförbindelse tillbaka!

Förändra din vardag redan idag och få hjälp med din sorg!

10 skäl till att använda hypnos för att bearbeta sorg

Hypnos kan försiktigt hjälpa dig att komma igenom en tid av sorg på olika sätt, det kan:

  • hjälpa dig att hitta en tid av lugn och ro där du kan vila från din sorg
  • minska den outhärdliga intensiteten i din sorg
  • hjälpa dig att ta hand om dig själv med medkänsla
  • organisera din sorg så att du kan sörja i din egen takt men inte hela tiden
  • hitta en plats för sorg i ditt liv som inte överväldigar dig
  • återansluta positiva minnen från den person du har förlorat
  • hjälpa dig att njuta av dina minnen utan att de belastas av smärtsamma känslor
  • låta dig få tillgång till en känsla av lugn och styrka
  • hjälpa dig att gå vidare med ditt liv utan att känna dig skyldig
  • ge dig möjlighet att göra saker

Hur påverka din sorg dig fysiskt och mentalt?