Terapeut - hypnos övervinner social fobi, ångest, depression flygrädsla

Terapeut

Hur kan jag bli hjälpt av en terapeut?

Det finns flera olika anledningar till att en terapeut kontaktas. Några exempel på problem av psykisk art som kan behöva terapi är ångestproblematik, t ex panikångest, social ångest, prestationsångest, depression, stressproblematik, sömnproblem, fobier, flygrädsla och beroenden som tex sluta röka . Kriser i livet eller önskan om förändring kan också lösas med hypnosterapeutiska sessioner.

Vad gör en terapeut?

Det finns stort antal professioner kompetenser och titlar att söka upp när man behöver någon som kan lindra den oro, trötthet och nedstämdhet man upplever.
Några exempel på olika typer av terapeuter: hypnosterapeut, relationsterapeut, parterapeut, familjeterapeut, anhörigterapeut, fotterapeut, alkoholterapeut, SPA-terapeut, massageterapeut, hästterapeut, gestaltterapeut, regressionsterapeut, symboldrama-terapeut, energiflowbreathing-terapeut, kraniosacralterapeut och alternativterapeut.

Gå i terapi

Terapi betyder ofta att du pratar med någon om tex att förstå dig själv bättre, förändra något i livet eller hos dig själv. Målet är att du vill må bättre.

Varför söker man hjälp av terapi?

Det finns många skäl till att söka terapeutisk hjälp. En vilja att förändra livet, ångest, jobbiga tankar eller inget känns roligt längre. Olika former av störningar som t ex ätstörning kan vara ett annat skäl.
Att ha svårt i sociala relationer som att kommunicera och dela dina problem med familj, kompisar eller andra i din närhet så kan det vara skäl att gå i terapi.
Terapin ska få dig att känna trygghet när du bygger upp din självkänsla. Du får hjälp att tänka på nytt sätt och att förändra jobbiga beteenden du vill bli av med. Målet med terapin är att du ska förbättra din livskvalité.

Hur går terapin till?

Terapi kan gå till på olika sätt men oftast genom samtal med terapeut eller psykolog om hur du kan förändra tankar och beteende. Det kan också ingå övningar som du gör mellan träffarna.
En del inriktar terapin på att hitta det som du inte är så medveten om. Ibland pratar man om det jobbiga som händer nu i livet eller det som hände under uppväxten. Du får frågor som hjälper dig att se problem på ett annat sätt.
Du kan också gå i parterapi med någon du känner och i gruppterapi med andra som har samma problem som du.

Vilken form av terapi ska jag välja?

Du ska välja terapi utifrån vilken typ av person du är och vad ditt problem består av. Det viktigaste för att nå resultat i behandlingen är att du känner förtroende för din terapeut. Det kan vara bra med att börja med ett par träffar för se om det känns tryggt och förtroendeingivande.

Vilka krav kan en klient ställa?

Du ska få veta vad målet med terapin är och vilken metod som ska användas. Antal gånger ni ska träffas och var samt kostnad ska också fastställas. Du har rätt att få veta vad terapeuten har för utbildning och erfarenhet.

Vad krävs av mig vid terapin?

Det kan kännas svårt att prata om sig själv och det som känns jobbigt. För att få ett bra resultat av terapin så är det bra att vara förberedd på vad du vill prata om och inledningsvis förmedla det till terapeuten.

Viktiga egenskaper som gör en terapeut bra?

Det råder delade meningar om vilken metod inom terapi som är bäst. En del föredrar kognitiv beteendeterapi eller hypnosterapi för långsiktiga och bestående resultat. Andra håller den klassiska dynamiska psykoterapin som den bästa metoden för att lyckas. Det viktiga är att utgå från klienten för att se vilken metod som passar bäst. Det viktigaste är dock en yrkesskicklig terapeut.
Finns ingen vetenskaplig forskning som gör en terapeut bättre än en annan men en del egenskaper är viktiga. Nedan följer sju av dem.

Universitetsutbildning inom beteenden
Det kan rekommenderas att välja en universitetsutbildad terapeut som studerat beteenden i många år. Det visar på lämplighet och kvalité.
God lyssnare
Väldigt viktig att terapeuten aktivt lyssnar vilket är en förutsättning för att du som klient ska känna sig trygg och förstådd. Grundläggande faktor i samtalsterapin. Det leder till att ni gemensamt kan reflektera och analysera din berättelse.
En skicklig lyssnande terapeut uppfattar också det som inte sägs minst lika bra som det du faktiskt berättar.
Förtroendeingivande
Att skapa förtroende är en otroligt viktig egenskap. Förtroendet bygger på både det verbala och lyssnandet. Enligt forskning tar det endast ett par sekunder att avgöra om vi kan lita på nån eller inte. Så känn efter om du upplever trygghet och att du både blir sedd och hörd. Viktigt att du känner tillit och tror på att terapeuten kan hjälpa dig. När du går i terapi så ställ de frågorna regelbundet till dig själv.
Inte vara dömande
En terapeut får aldrig döma en klient oavsett vad som sägs vid terapitillfället. Det är en av de absolut viktigaste egenskaperna. Vid känslan av att terapeuten dömer dig och har förutfattade meningar så är risken stor att du får känslor av skam och skuld och att du känner dig sårad. Det kan också innebära att du inte vill fortsätta att ta tag i dina svårigheter då det skapar negativa känslor.Att du känner dig trygg och kan berätta allt utan att bli dömd är absolut en förutsättning för att nå goda resultat i terapin.
Ta hänsyn till bakgrund
Det kan variera hur mycket terapin behandlar en klients förflutna. Vilket beror på det problem terapin behandlar. Att ta hänsyn till klientens erfarenheter och bakgrund är alltid viktigt oavsett vilken terapimetoder som används.
För att terapeuten ska få veta vem du är som person och vad du upplevt tidigare i livet så görs det genom samtal under första mötet. Du berättar och svarar på frågor om dig själv.
Förmåga skapa en hälsosam relation med sin klient
Enligt forskningsresultat så är det enormt viktigt och avgörande att en ömsesidig och hälsosam relation skapas som består av respekt och tillit för att nå en lyckad behandling. Risken är annars stor att inga resultat nås.
Det är dock viktigt att hitta rätt balans i att komma varandra nära. Då krävs stor yrkesskicklighet av terapeuten.
Viktigt att relationen består i att förbli förhållande terapeut – klient. Terapeuten ska vara hjälpsam och stöttande men relationen bör inte övergå i vänskap. Mötena bör dock präglas av öppenhet, värme, respekt och ömsesidighet där det är terapeutens ansvar att sätta gränserna för vad som är lämpligt.
Visa öppenhet med behandlingen och de eventuella framsteg som görs
Det är normalt att känna sig orolig vid ett första möte med terapeuten. Du vet inte så mycket hur behandlingen ska genomföras. Att släppa kontrollen och öppna sig för en person man inte känner kan kännas olustigt.
Därför är det av allra största vikt att terapeuten är tydlig och helt ärlig om hur behandlingen kommer att gå till. Planen och vad du kan förvänta dig ska noggrant förklaras innan terapin startas.
Regelbundna uppföljningar under behandlingens gång är viktiga då ni tillsammans reflekterar över de framsteg som gjorts och hur ni går vidare utifrån det.
Öppenhet får dig som behandlas med terapi att känna trygghet i det som pågår och en bekräftelse på om behandlingen fungerar.

    • image-0

    Hypnos Norrköping Hypnosterapin