Välj rätt hypnosterapeut - En känsla av att bli sedd och rätt uppfattad

hypnosterapeut

Välj rätt hypnosterapeut

Det viktiga i valet av att välja rätt hypnosterapeut är att du kontrollerar vad terapeuten har för utbildning och att du känner dig bekväm och trygg med terapeuten. För en bra session krävs det att du kan skapa tillit och släppa allt och berätta allt som kommer till dig så att du kan lösa det tillsammans med terapeuten.

Vi är diplomerad och certifierade inom:

Suggestionsterapi
Regressionsterapi
ICF Coachning 

Vilka garantier kan vi ge dig?

Våra resultat är framgångsrika på grund av att vi är 100 % ärliga mot klienter med det som kommer upp under sessionen. Men också för att de är villiga att arbeta med det som kommer upp oavsett vad det är.

En kvalificerad hypnosterapeut ska ha kunskapen om att kunna hantera olika situationer som en klient hamnar i, t.ex. ett trauma i ett tidigare liv och hur man löser det traumat vilket är annorlunda mot att lösa ett trauma i barndomen.

Varför behöver vi ett hypnotiskt kontrakt?

Våra uppgift är att vägleda dig in i ett hypnotiskt tillstånd. Under hypnosen guidar vi dig för att du ska hitta en känsla som leder till grundorsaken för dina symptom.

Här letar vi efter den första händelsen som är kopplad till denna känsla och detta gör vi för att du ska förstå hur allting är kopplat till dina symptom. Sedan arbetar vi med denna händelse för att du ska släppa och gå vidare.

Släppa alla förväntningar

När vi jobbar tillsammans är det viktigaste för dig att släppa alla förväntningar, analytiskt tänkande och inte försöka kontrollera förloppet eller processen.

Låt istället det undermedvetna styra genom att ta de första som kommer upp i sinnet. Viktigt är också att vara helt ärlig mot terapeuten, d v s inte censurera något som kommer upp. Om du skulle censurera informationen som kommer upp kan jag inte garantera att vi når målet.

Det du ska göra som klient är att låta ditt undermedvetna ta fram de känslor som hör ihop med dina symptom. Det är ditt ansvar att gå in i hypnos, jag kan inte göra det åt dig.

Viljan och ärlighet mot mig

Jag har ingen aning om vad ditt undermedvetna kommer att visa dig, men en sak är säker och det är att du måste ha viljan att möta det som kommer upp, oberoende vad det handlar om eller vem det handlar om.

Det finns klienter som väljer att inte vara helt ärlig mot mig, de berättar inte om det som kommer upp och de vill inte bearbeta känslor som kommer. Gör man på detta sätt kan man heller inte räkna med ett bra resultat.

Bästa resultat

När klienten är 100 % ärlig mot oss når vi toppresultat, men om klienten inte samarbetat och inte följer mina instruktioner så avslutar vi efter den tredje sessionen.

Att vi väljer att göra på det sättet handlar om att vi inte vill slösa med klientens tid eller pengar, men vi vill heller inte slösa med våra tid då det finns många klienter som behöver hjälp och som vill samarbeta för att nå resultat.

Boka tid för hypnosterapi