Karin Tyden

 • Karin Tyden

Hypnos Kategori: Hypnosterapi

Profil
Profil
Bilder
Karta
Recensioner
Relaterad Objekt
 • HYPNOS OCH HYPNOTERAPI

  En av teknikerna jag använder är hypnos, eftersom hypnosen snabbt kan hjälpa dig att frigöra din potential och lösa upp olika blockeringar, negativa känslor och sinnestillstånd. Tillsammans kan vi kicka igång din kreativitet, motivation och målprogrammering.

  Hypnos är ett naturligt tillstånd som är väldigt behagligt. Du passerar till exempel hypnosstadiet precis innan du somnar in. All hypnos är på sätt och vis självhypnos, då det är en intern process som sker i individen. Det finns dock vissa skillnader:

  Klinisk hypnos förutsätter att man har ett expertisområde och att man sedan lär sig att applicera hypnosmetoder inom detta område. För att lagligt arbeta med klinisk hypnos inom sjukvård, tandvård och terapi krävs att hypnosbehandlingen utförs av legitimerad läkare, tandläkare, psykolog eller terapeut.

  Självhypnos och utvecklingshypnos ingår inom området personlig utveckling, och där kan individen använda hypnosen för egenutveckling. Genom självhypnos kan individen skapa större medvetenhet, kontroll och styrning över sina egna tankar, känslor och beteenden och skapa positiva förändringar. Hypnotisören är en slags katalysator för den inre processen som sker och det är alltid individen själv som kommer på lösningarna till sina problem.

  NÄR KOMMER RESULTATEN?

  Jag har tre typer av klienter:

  1. Klienter som får en förändring omedelbart. Det tar bara några dagar för dem att integrera förändringarna.
  2. Klienter som märker förändringarna undan för undan. Klienten märker att välmåendet ökar och problemet försvinner över tid.
  3. Klienter som får en fördröjd reaktion. Helt plötsligt en dag upptäcker klienten att problemet är borta. Han/hon har inte märkt att det försvann, insikten kommer ett tag efter att han/hon faktiskt har förändrats. Det är inte ovanligt att din omgivning lägger märke till förändringarna före dig.

  ÅTERBESÖK

  Alla problem löses inte på en session. Ibland behövs flera sessioner. De flesta av mina klienter behöver inte fler än 3 sessioner, men det finns alltid undantag. Det finns några generella riktlinjer:

  1. Det brukar vara lagom att göra sina sessioner med ca 1-2 månaders mellanrum. Då hinner du uppleva vad som förbättrats och vad vi fortfarande behöver arbeta lite extra med.
  2. Om du till exempel har ett beroende, så kanske du behöver gå dina uppföljningssessioner lite tätare, för att helt enkelt se till att du inte ”trillar dit”.
  3. En del klienter önskar stöttning i sin process över tid och kommer då regelbundet var 4-8:e vecka under till exempel ett halvår, för att känna tryggheten av att ha mig vid sin sida. Vid varje session stärker vi upp dig ytterligare för att nå dit du vill i livet. Dessa sker ofta via Skype för de som bor långt bort.
  4. Ditt problem är löst, men du önskar arbeta på ett annat problem, eller stärka upp ett annat område i ditt liv. Dessa klienter kommer till mig under flera år, men bara lite då och då för att arbeta med något nytt som dykt upp.
 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google kartan Inte Laddad

  Tyvärr, kan inte ladda Google Maps API.

 • Lämna en Recension