Psykolog Malmö

 • Psykolog Malmö

Hypnos Kategori: Hypnosterapi

Profil
Profil
Bilder
Karta
Recensioner
Relaterad Objekt
 • Användandet av Hypnos i psykologiskt behandlingsarbete går åtminstonde tillbaks till början på 1900-talet, med idag används det vanligast och med mest effekt i kombination med annan psykoterapi såsom Kognitiv BeteendeTerapi. Många studier påvisar mer effekt när hypnostekniker och KBT används ihop än bara KBT för exempelvis viktnedgång, rökavvänjning och smärtlindring.

  Hypnos kan beskrivas som ett tillstånd då vi är mer mottagliga för förändringsförslag och påverkan än vi i vanliga fall skulle vara. I Hypnosterapi använder man olika tekniker för att nå detta, ofta mycket behagliga, tillstånd och arbeta med att uppnå önskade förändringar på det viset.

  Den metod av Hypnosbehandling vi arbetar med är väl grundad i klinisk forskning gjord de senaste åren. Således är hypnosmetodiken ett av många redskap och används inom ramarna för Kognitiv beteendeterapi för att göra en redan verksam behandling ännu bättre.

  Forskning har visat att Hypnos är effektivt mot en mångfald av problemområden speciellt i kombination med annan form av Psykoterapi. Dessutom finns det många kraftfulla och användbara tekniker inom hypnosmetodiken som går att använda för att öka den generella livskvalitén och förstärka goda vanor, positiva beteenden och självförtroende. Därför finner man många av de vanligaste hypnosverktygen för exempelvis avslappningsträning eller att förstärka positiva beteenden även i Coaching numera. Metoder som funnits under lång tid i hypnosbehandling, har de senaste åren även börjat användas inom andra terapiinriktningar.

  Hypnos i kombination med KBT är bl.a. verksamt för:

  • Stressreducering
  • Förändring av ovanor
  • Hantering av oro/ångest
  • Viktreducering
  • Rökavänjning
  • Irritabel tarm, sk IBS-problematik
  • Smärthantering
  • Sömnproblem
  • Hantering och eliminering av Fobier

  Välkommen att kontakta oss för Hypnos i Malmö

 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google kartan Inte Laddad

  Tyvärr, kan inte ladda Google Maps API.

 • Lämna en Recension