Hypnos i Uppsala län

 • SQ Inspiro psykologi

   Address: 
  Alsikegatan 8
  753 23 Uppsala
  Uppsala län

  Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också synonymt med ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Detta tillstånd används i skiftande sammanhang som yoga, psykoprofylax, mental träning, meditation, m.m. I västerländsk klinisk psykologi och medicin används tillståndet för att fördjupa Läs mer

 • Arioso Psykoterapi

   Address: 
  Smedsgränd 2B
  753 20 Uppsala
  Uppsala län

  Klinisk hypnos Klinisk hypnos är ett terapeutiskt verktyg som ger dig möjlighet att med alla sinnen kontakta dina erfarenheter och resurser. De yrkesgrupper inom vården som är legitimerade av Socialstyrelsen tillåts använda klinisk hypnos professionellt inom sitt kompetensområde. Om och på vad sätt hypnos kan vara till nytta för just Läs mer

 • Uppsala Hypnos & Psykoterapi!

   Address: 
  Studentstaden 31
  752 33 Uppsala
  Uppsala län

  HYPNOS Hypnos är ett mycket vagt begrepp och vad man lägger in i begreppet varierar mycket mellan olika personer, författare och utövare. Teorierna om hypnos är därför många och skiftande. Hypnos kan syfta både på ett speciellt tillstånd (trance, hypnotiskt tillstånd eller Förändrat MedvetandeTillstånd (FMT)) – och dels på olika Läs mer

 • Rita Borenstein

   Address: 
  FAGERVIK 523
  741 95 Knivsta
  Uppsala län

  Välkommen till Rita Borenstein Life Between Lives® hypnotherapy! Sedan 2012 är Rita Borenstein den enda i Sverige som är utbildad hos The Newton Institute i Dr. Michael Newtons anda. Dr. Newton beskriver i sina böcker Själarnas Resa samt Själarnas öde hur det är möjligt att under djup hypnos inte bara Läs mer

 • Carina Engström

   Address: 
  Uppsala
  753 20 Uppsala
  Uppsala län

  Hypnosterapi och Hypnoanalys En god definition på hypnos lyder; ”Ett tillstånd av samtidig avslappning och koncentration med en ökad medvetenhet framkallad med suggestioner”. Hypnosen i sig är ingen terapi utan används för att skapa ett sinnestillstånd i vilket klienten och terapeuten tillsammans arbetar för att nå önskat resultat. Terapeuten använder Läs mer

 • Myntablad

   Address: 
  Tunagatan 4
  753 37 Uppsala
  Uppsala län

  Hypnos kan förklaras som ett förändrat medvetandetillstånd där kroppen är djupt avslappnad men du är vaken och har ett starkt inre fokus på de processer som pågår inom dig. Vi befinner oss alla i hypnos dagligen, det är när man får den där tomma drömmande blicken och för ett kort Läs mer

 • UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI

   Address: 
  Studentstaden
  752 33 Uppsala
  Uppsala län

  Hypnos är som begrepp något vagt och vad olika personer, hypnosterapeuter och författare menar med ordet hypnos är därför mycket varierande. Det visar sig också i de många och varierande teorierna om hypnos och uppfattningarna om hur hypnosterapi fungerar. Ordet hypnos kan dels syfta på ett speciellt tillstånd (hypnotiska tillstånd, Förändrat MedvetandeTillstånd/FMT Läs mer

 • Amyris

   Address: 
  Södervägen 27B
  741 43 Knivsta
  Uppsala län

  Hypnosterapi Suggestionsterapi I vårt undermedvetna finns nyckeln till positiv förändring. Med hjälp av det hypnotiska tillståndet tar man sig förbi de blockeringar vi har i vårt medvetande som gör att vi inte klarar av att förändra dåliga vanor och beteenden. Det blir möjligt att tala direkt till vårt undermedvetna vilket Läs mer

 • Självkraft

   Address: 
  Bahcovägen 13
  749 42 Enköping
  Uppsala län

  Vad är hypnosterapi? Våra tidiga barndomsupplevelser och senare livserfarenheter har påverkat oss känslomässigt på olika sätt. I grund och botten handlar många av våra problem och sjukdomar om stress som skapats av negativa känslor och upplevelser under vår barndom och uppväxt. Det här ger en negativ programmering i vårt undermedvetna Läs mer

Läs mera om hypnos

Läs mer om Social fobi, flygrädsla och terapeut.