Hypnos i Uppsala

 • SQ Inspiro psykologi

   Address: 
  Alsikegatan 8
  753 23 Uppsala
  Uppsala län

  Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också synonymt med ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Detta tillstånd används i skiftande sammanhang som yoga, psykoprofylax, mental träning, meditation, m.m. I västerländsk klinisk psykologi och medicin används tillståndet för att fördjupa Läs mer

 • Arioso Psykoterapi

   Address: 
  Smedsgränd 2B
  753 20 Uppsala
  Uppsala län

  Klinisk hypnos Klinisk hypnos är ett terapeutiskt verktyg som ger dig möjlighet att med alla sinnen kontakta dina erfarenheter och resurser. De yrkesgrupper inom vården som är legitimerade av Socialstyrelsen tillåts använda klinisk hypnos professionellt inom sitt kompetensområde. Om och på vad sätt hypnos kan vara till nytta för just Läs mer

 • Uppsala Hypnos & Psykoterapi!

   Address: 
  Studentstaden 31
  752 33 Uppsala
  Uppsala län

  HYPNOS Hypnos är ett mycket vagt begrepp och vad man lägger in i begreppet varierar mycket mellan olika personer, författare och utövare. Teorierna om hypnos är därför många och skiftande. Hypnos kan syfta både på ett speciellt tillstånd (trance, hypnotiskt tillstånd eller Förändrat MedvetandeTillstånd (FMT)) – och dels på olika Läs mer

 • Myntablad

   Address: 
  Tunagatan 4
  753 37 Uppsala
  Uppsala län

  Hypnos kan förklaras som ett förändrat medvetandetillstånd där kroppen är djupt avslappnad men du är vaken och har ett starkt inre fokus på de processer som pågår inom dig. Vi befinner oss alla i hypnos dagligen, det är när man får den där tomma drömmande blicken och för ett kort Läs mer

 • UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI

   Address: 
  Studentstaden
  752 33 Uppsala
  Uppsala län

  Hypnos är som begrepp något vagt och vad olika personer, hypnosterapeuter och författare menar med ordet hypnos är därför mycket varierande. Det visar sig också i de många och varierande teorierna om hypnos och uppfattningarna om hur hypnosterapi fungerar. Ordet hypnos kan dels syfta på ett speciellt tillstånd (hypnotiska tillstånd, Förändrat MedvetandeTillstånd/FMT Läs mer

Läs mera om hypnos

Läs mer om Social fobi, flygrädsla och terapeut.