Hypnos i Uppsala

  • Carina Engström

    Hypnosterapi och Hypnoanalys En god definition på hypnos lyder; ”Ett tillstånd av samtidig avslappning och koncentration med en ökad medvetenhet framkallad med suggestioner”. Hypnosen i sig är ingen terapi utan används för att skapa ett sinnestillstånd i vilket klienten och terapeuten tillsammans arbetar för att nå önskat resultat. Terapeuten använder Läs mer

  • Myntablad

    Hypnos kan förklaras som ett förändrat medvetandetillstånd där kroppen är djupt avslappnad men du är vaken och har ett starkt inre fokus på de processer som pågår inom dig. Vi befinner oss alla i hypnos dagligen, det är när man får den där tomma drömmande blicken och för ett kort Läs mer

  • UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI

    Hypnos är som begrepp något vagt och vad olika personer, hypnosterapeuter och författare menar med ordet hypnos är därför mycket varierande. Det visar sig också i de många och varierande teorierna om hypnos och uppfattningarna om hur hypnosterapi fungerar. Ordet hypnos kan dels syfta på ett speciellt tillstånd (hypnotiska tillstånd, Förändrat MedvetandeTillstånd/FMT Läs mer