SQ Inspiro psykologi

 • SQ Inspiro psykologi

Hypnos Kategori: Hypnosterapi

Profil
Profil
Bilder
Karta
Recensioner
Relaterad Objekt
 • Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också synonymt med ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Detta tillstånd används i skiftande sammanhang som yoga, psykoprofylax, mental träning, meditation, m.m. I västerländsk klinisk psykologi och medicin används tillståndet för att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Vid utövande av hypnos krävs kompetens, etik och professionella ramar. Tyvärr förväxlas ibland underhållningshypnos med klinisk hypnos. Svensk lagstiftning kräver en vårdyrkeslegitimation för den som arbetar med hypnos.
  Hypnos och psykoterapi

  Psykoterapeuten bedömer klienternas svårigheter i en eller flera intervjuer för att få en uppfattning om dess orsaker och på vad sätt hypnos kan vara till nytta i det enskilda fallet. Terapeuten kan sedan hjälpa klienten att utforska hur tidigare erfarenheter spelar in, hur aktuella relationer påverkas av eventuella rädslor och fantasier, eller annat som man kommit överens om att uppmärksamma i behandlingen. Det kan t. ex. vara fråga om att förstå och frigöra sig från mönster som inte längre är funktionella. Hypnosen underlättar sökandet efter problemens kärna och möjliga lösningar.

  Psykoterapi använder samtalet som väg till självkännedom eller problemlösning. Hypnosen kan hjälpa till att fördjupa klientens förståelse för och kontakt med sig själv.

  I många fall är hypnos ett lämpligt hjälpmedel i sökandet efter problemens djupare orsaker och behandlingen kan ta längre tid. I andra fall är problemens orsaker mindre komplicerade och hypnos kan användas som en självhjälpsmetod för att bättre hantera den aktuella situationen. Längden på behandlingen beror på klientens behov och problem.
  Hypnos i sjukvård

  Hypnotiserbarhet är en medfödd talang som även påverkas av en kombination av motivation, inlevelseförmåga samt förtroende för metoden och den som utför hypnosen. De med hög hypnotiserbarhet kan nå så djup trance att det går att utföra kirurgiska ingrepp under enbart hypnos. Man har funnit att 75 % av de som testades erfor smärtlindring av hypnos – i vissa fall överstigande smärtlindringen av morfin. Hypnos har använts framgångsrikt inom många specialiteter, bl. a. vid behandling av colon irritabile, vissa hudsjukdomar, astma, migrän, spänningshuvudvärk, illamående vid cellgiftsbehandling och förlossningsskräck. Hypnos är ett väl beprövat verktyg inom psykosomatiken.
  Att välja en seriös behandlare

  Man måste vara medveten om att hypnos är ett verktyg bland många andra. Den behandlare man väljer skall först och främst vara skicklig inom sitt område. Hypnos är i sig själv inget botemedel. Det som gör hypnosen effektiv är sättet den sammanbinds med den kompetens som behandlaren har. I princip kan vem som helst lära sig läsa upp en hypnostext med rätt takt och känsla och inducera trance i lyssnaren. Däremot krävs det utbildning för att kunna utvärdera effekterna av hypnosen och inte bara maskera symtom. Det är därför som behandling med hjälp av hypnos enligt lag endast får utföras av personer som har en av socialstyrelsen godkänd vårdlegitimation.

  Det är naturligtvis alltid viktigt att välja en lyhörd behandlare som man känner sig trygg med och som inte utlovar orimliga resultat.

  En del personer som varit utsatta för svåra trauman kan även i vardagslag vara i trance. Behandlaren måste kunna känna igen detta och inte använda hypnos på ett skadligt sätt.
  Hypnos kan

  Minska upplevelse av smärta
  Leda till ökad avslappning och bättre förmåga att hantera stress
  Ha gynnsamma effekter på immunsystemet
  Minska blödning och svullnad i samband med skada
  Påskynda återhämtning efter operationer
  Mildra psykosomatiska symtom
  Frigöra inre resurser som ökar effektiviteten av psykoterapi
  Hjälpa till att hantera svåra känslor
  Förenkla behandlingen av fobier
  Stötta beslut till egna beteendeförändringar
  Öka prestationsförmågan inom arbete och idrott
  Stimulera den egna kreativiteten
  Förbättra kommunikationsförmåga
  Avleda från obehagliga upplevelser
  På ett resurssnålt sätt, ge en stunds avkoppling var som helst och när som helst

 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google kartan Inte Laddad

  Tyvärr, kan inte ladda Google Maps API.

 • Lämna en Recension