UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI

 • UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI

Hypnos Kategori: Hypnosterapi

Profil
Profil
Bilder
Video
Karta
Recensioner
Relaterad Objekt
 • Hypnos är som begrepp något vagt och vad olika personer, hypnosterapeuter och författare menar med ordet hypnos är därför mycket varierande. Det visar sig också i de många och varierande teorierna om hypnos och uppfattningarna om hur hypnosterapi fungerar.

  Ordet hypnos kan dels syfta på ett speciellt tillstånd (hypnotiska tillstånd, Förändrat MedvetandeTillstånd/FMT eller så kallat trance-tillstånd) – och kan dessutom syfta på den mångfald av psykoterapeutiska och hypnotiska tekniker och metoder som kan användas för att utveckla ett hypnotiskt tillstånd och för att bearbeta känslomässiga och kroppsliga upplevelser och processer i ett hypnostillstånd. Läs mer

  HYPNOTISKA TILLSTÅND

  Hypnotiska tillstånd, Förädrade MedvetandeTillstånd, FMT eller trance är alla benämningar på de upplevelser som hypnotiserade personer upplever. Det har länge ansetts obevisat att hypnotiska tillstånd existerar och det har ibland betraktats som en form av rollspel. Fört under senare år har vetenskapliga bevis börjat peka mot att hypnotiska tillstånd verkligen kan vara ett speciellt tillstånd i hjärnan, att det hypnotiska tillståndet har sin egen neurofysiologiska signatur. Detta gäller åtminstone de personer som har en god hypnotisk förmåga. Läs mer

  HYPNOSENS METODER

  Hypnostillstånd kan utvecklas på en rad olika sätt. Hypnos kan utvecklas såväl med hjälp av en hypnotisör eller psykoterapeut som genom att personen själv genom självhypnos, hypnos-CD eller hypnosapplikationer, hypnoskassetter o d.

  Ett hypnostillstånd kräver ett samarbete mellan psykoterapeut och klient. Klienten kan när som helst välja att avbryta det hypnotiska tillståndet, att ¨väcka sig¨ och återgå till sitt vanliga medvetandetillstånd. Klienten kan inte tvingas på något och hela hypnosproceduren kräver klientens accepterande och samtycke för att nå framgång.

  Hypnotiska metoder kan beskrivas på flera olika sätt. Ett sätt är att dela upp i sex olika grupper – så som nedan. De olika hypnosmetoderna kan användas var och en för sig eller kombineras på en rad olika sätt. Hypnosens har en lång historia och omfattar i en stor vidd av metoder och tekniker. Läs mer

  HYPYNOSENS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  Hypnosen har många användningsområden såväl i form av problembearbetning som för att utveckla sätt att hantera olika slags svårigheter, s k coping.

  Hypnos i någon av dess alla former, hypnoterapi eller hypnosterapi, kan användas för bearbetning och/eller coping vid t ex:

  • psykologisk och känslomässig ohälsa så som ångest, depression, stress, PTSD, relationssvårigheter m m
  • psykosomatiska besvär så som insomningsproblem, muskelspändhet och värk, colan irritabilé, utmattningsdepression, tinnitus m m.
  • kroppsliga besvär och somatisk sjukdom
  • ovanor så som rökning, snusning, nagelbitning m m.
  • personlig utveckling

  KOMPETENS I HYPNOSTERAPI

  Det är relativt lätt att lära sig grundläggande kompetens i hypnos och tekniker som kan hjälpa en person att gå in i ett hypnotiskt tillstånd, men att använda hypnos för bearbetning av känslomässiga och psykiska svårigheter är betydligt mer komplicerat. För att arbeta med psykisk ohälsa behövs grundliga kunskaper i såväl psykoterapi allmänt som om exempelvis känslomässiga besvär och diagnostik, liksom relevant kompetens i hypnos. Hypnos omfattar en stor mängd tekniker och metoder som kan användas vid bearbetning av psykisk ohälsa och hypnosterapeuten bör ha kompetens i många sådana metoder och tekniker. Läs mer

 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google kartan Inte Laddad

  Tyvärr, kan inte ladda Google Maps API.

 • Lämna en Recension