Avancerad Hypnosterapi - hypnosterapin

avancerad-hypnosterapi

Avancerad Hypnosterapi Utbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper på riktigt inom hypnos är kursen Avancerad Hypnosterapi den du verkligen ska välja! Notera att bara genom att du läser detta bidrar det till att förstår varför. Utbildningen kommer att ge dig en psykologisk transformering både för dig och klienten och det vill du eller hur? Kursen lär dig framför allt att hitta grundorsaken till problemet i kroppen. Genom att arbeta med fria associationer under hypnos ser du hur det leder till att klienten varsamt frigör sig från bortträngt emotionellt material. Du kommer också att lära dig kroppens egna koordinationssystem vilket betyder att minnen är placerade någonstans i kroppen. Minnen är kopplade till en position, färg eller form som kan vara i kroppen eller utanför. Detta är djupt programmerat inom oss i vårt egna symbolspråk och det påverkar hur vi uppfattar oss själva i det verkliga livet. Du får även under praktikdagarna en djupare förståelse av Energihypnos och andra blottläggande tekniker som gör att vi jobbar på ett djupare plan.

Teorikurs

Du erhåller materialet där det finns instruktioner och mallar för hur du kan handskas med olika problem och situationer som uppkommer i en terapimottagning där du jobbar med Avancerad Hypnosterapi.

 

Vad lär man sig under praktikkurserna?

Du kommer att lära dig AVANCERADE TERAPITEKNIKER:

Hur man använder Energihypnos

Hur man tar bort fobier

Hur man använder ostoppbara språkmönster

Fria associationer

Hur du styr ditt känslomässiga tillstånd, när du vill

Den kritiska vägen till påverkan i varje situation

Hur du direkt och automatiskt synkroniserar/kopplar ditt sinne och kropp med en annan människa

Hur du skapar oemotståndliga nivåer av repor, när du vill

Hur man behärskar inbäddade kommandon

Hur man kan binda tankar och idéer hos människor så att de väljer exakt, vad du vill

Hur man pratar på ett sådant sätt att människor automatiskt tror vad du säger

Hur man fokuserar en persons uppmärksamhet så att de gör exakt, vad du vill

Hur man skapar massiv absorption och nöje bara genom att prata med någon

Först när du är redo att utföra djupa förändringar och påverkan i ditt liv bör du bestämma dig för att boka denna kurs

Ta nästa steg mot att ta kontroll över dina resultat genom att komma igång idag!

 

Datum och plats för praktikkurserna

Kurser våren 2020
Plats för praktikkurserna är i Norrköping eller i Stockholm

Avancerad kurs 1.

Avancerade terapitekniker 15-16 februari

 

Avancerad kurs 2.

Språkmönster + blottläggande tekniker 18-19 april

 

ANMÄL DIG HÄR- Begränsat antal platser

Avancerad Hypnosterapi är en fascinerande, fängslande och professionellt utformad utbildning. Kursledaren lotsar dig steg för steg in i djupet av Hypnosterapi och Energihypnos. Inre Hälsas strävan är att alla studerande ska få personlig uppmärksamhet och upplevelse. Praktikdagarna är nödvändiga för dig som är blivande hypnosterapeut som siktar på att använda kunskaperna. Praktikdagarna är obligatoriska om du vill ha ett diplom som bevisar dina yrkeskunskaper. Under praktikdagarna visas varje teknik på frivilliga deltagare. Det gör att du får kännedom om hur tekniken fungerar och du genom går också en egen personlig utveckling inom dig.

 

Diplom och Intyg

I utbildningen kommer du att få en hemtenta som du svarar på i din takt . När du har gått Inre Hälsas utbildning Avancerad Hypnosterapi ska du som student känna och uppleva att du är specialist inom ditt område. Det kommer att bidra till att du kan hjälpa dig själv och andra personer. Du lär dig genom dina studier men det är att jobba i verkligheten med betalande klienter som du får den djupaste kunskapen. Här får du handledning som vi tar ut ett arvode för.

När du är klar med utbildningen utfärdar vi ett kursintyg:

Intyg för avklarad kurs i Avancerad Hypnosterapi.

Avancerad hypnosterapi kursintyg ges till dig som har utfört och klarat av hemtentan, genomfört alla praktikdagar och gått i egen Avancerad Hypnosterapi för personlig utveckling.

Du behöver även ha ett antal klienter under handledning. När du får diplomet från Inre Hälsa är du kvalificerad i Avancerad Hypnosterapi

Vad får du lära dig under kurserna i Avancerad Hypnosterapi ?

Det du kommer att lära dig under utbildningen Avancerad Hypnosterapi ger dig djupa kunskaper inom olika hypnostekniker som t.ex. Energihypnos och Samtalsstrukturer för att kunna påverka och förflytta en klient och Fria associationer för att lösa upp känslomässiga blockeringar. När utbildningen är klar har du fått teoretiska kunskaper om det mänskliga psyket och sinnet samt hur den mänskliga hjärnan fungerar för att skapa djupa förändringar i det undermedvetna och medvetna sinnet. Utbildningen är utformad för dig som vill arbeta med klienten på ett djupare plan.

Exempel:

Några områden som vi arbetar med är prestationsångest, smärtlindring, sömnbesvär, ångest, depression, förändra beteenden, rädslor, fobier, sorgbearbetning, överföring, drömmar, fria associationer, bortträngningar, hypnotisk kommunikation, mallar för behandling av olika typer av beroenden, stress, sexuella besvär och social fobi.

 

Kostnad

Teorikurs Avancerad Hypnosterapi : SEK 4,800 för privatperson

Plats för praktikkurserna är i Norrköping eller i Stockholm

Teorikurs Språkmönster + blottläggande tekniker SEK 5,500 för privatperson

För företag tillkommer moms

Vad krävs för att du ska kunna gå kursen i Avancerad Hypnosterapi:

Du behöver ha genomgått Inre Hälsas grundkurs först.