Terapeut - hypnos övervinner social fobi, ångest, depression flygrädsla | Fobier

Fobier

Hur kan Hypnosterapi befria dig från en fobi

I den alternativa behandlingsformen hypnosterapi utgår man från att bearbeta fobin i tanken först.

En hypnossession inleds med samtal om hur vi tillsammans ska nå det mål vi kommit överens om. Det är viktigt att du innan behandlingen tänker efter hur du graderar rädslan på en skala 1-10.

Hypnossessionen inleds med att få in dig i en djupavslappning och en känsla av behagligt lugn. När du hittar en inre trygg och säker plats, används en visuell teknik så du kan förknippa fobin med känslan av lugn.

Visuell teknik

I hypnosen kan en teknik användas som innebär att du med känsla av lugn ser en film med fobiobjektet. Du spolar filmen fram och tillbaka tills rädslan upplöses och hjärnan kan förknippa fobi situationen med känsla av lugn. När du graderar rädslan 1 eller 2 med en känsla av lugn då är du klar med behandlingen.

Det är viktigt att snabbt efter behandlingen utsätta dig för fobi situationen för att uppleva att du inte reagerar med panisk rädsla som tidigare utan med lugn. Vi kan göra det tillsammans om du inte inte vill göra det själv.

Vad är en fobi?

När du av rädsla helt avstår från att göra något kallas det för fobi. Det kan påverka och begränsa ditt liv negativ. Det finns bra hjälp att få och Hypnosterapi är en effektiv behandling mot fobier.

Vad orsakar en fobi?

Det är naturligt att känna oro och rädsla i livet. Vi får signaler om att något kan vara farligt så vi kan undvika att utsätta oss eller försöka klara av situationen. Fobi är när vi blir överdrivet rädda fast det inte finns någon egentlig fara.

Varför vissa människor utvecklar en fobi kan vara svårt veta. Det kan bero på olika saker. Vissa är mer känsliga och har upplevelser i livet som kan bidra till överdriven rädsla och ångest, som i sin tur kan leda till en fobi.

Många människor har något de känner en överdriven rädsla för t ex: ormar, råttor, hundar, spindlar och blod. Rädsla kan också finnas för: flyga, höjder, trånga utrymmen, att kräkas, ta sprutor och lämna blodprov.

Rädslan kan upplevas som starkt obehag, ångest eller panik. Fobin gör att du undviker saker och det kan innebära att du inte lever det liv du önskar. Då kan behandling med Hypnosterapi hjälpa.

Alla fobier är inte ett hinder i vardagen och du avgör själv om behandling behövs.

Fobi är inlärd rädsla

Rädsla kan upplevas för olika saker som t ex att se något skrämmande på film eller göra något för första gången och är rädd för att inte klara det. Fobin är dock en irrationell ångest som snabbt och ganska enkelt kan behandlas.

Den vanligaste metoden mot fobier är KBT

KBT (kognitiv beteendeterapi)är den vanligaste behandlingen av fobier. Behandlingen innebär att personen lite i taget konfronteras med fobin. Har någon en spindelfobi så börjar man titta på bilder av spindlar. När personen upplever ett lugn med bilderna så övergår man till att se rörliga bilder på spindlar och sista steget kan tas med att möta en riktig spindel.

Behandlingen med KBT är en effektiv metod mot fobier. Den är framgångsrik men kan framkalla jobbig känslor eftersom man ska konfrontera sin rädsla. Metoden kan också ta lång tid. Hypnosterapi är en alternativ behandlingsform som många av mina klienter har funnit efter att först ha provat KBT.

Fobi är irrationell fruktan

Vid fobi har rädsla utvecklats till irrationell fruktan. Det kan helt påverka livssituationen.

En kombination av arv och miljö sägs ofta vara orsak till att en fobi har utvecklats men det finns andra orsaker också enligt Gabriella Svanberg leg psykolog.

Exempelvis så kan en händelse i livet fördjupa ett beteende som t.ex. blyghet vilket är en sårbarhet vi ärvt. Om något obehagligt händer i en viss situation kan det innebära ett negativt tänkande som gör att vi undviker att hamna i en liknande situation igen. Det gör att vi inte har möjlighet att uppleva och skaffa positiv erfarenhet i situationen som kan bryta den negativa inställningen. Till slut utvecklas ångest bara genom att tänka på situationen.

Svanberg säger också att när vi undviker viktiga aktiviteter för att inte må dåligt och på så sätt begränsar livet och påverkar vår vardag så har en fobi utvecklats. Den sociala fobin innebär att vi tror att alla tittar på just mig. Vi börjar kanske svettas och får svårt att prata. Andra mer specifika fobier kan var överdriven rädsla för att flyga, spindlar, ormar eller hissar. De vanligaste sätten för att behandla fobier är Kognitiv beteendeterapi (KBT) och/eller medicinering. Hypnos är en mycket bra alternativ metod mot fobier.

Obetingad och betingad respons

Vi har olika sätt att lära oss saker och inom KBT talar man om två responser. Obetingad respons som t ex att vi automatiskt drar undan handen om vi får en elektrisk stöt eller bränner oss. Betingad respons är t ex om vi minns en doft eller ljud som gav en lugnande känsla i barndomen. Då kan vi som vuxna automatiskt få samma känsla om vi känner den doften eller det ljudet.

Fobin måste utsättas för exponering vilket innebär att man successivt utsätter sig för rädslan för att ”lära om” det inlärda beteendet och få hjärnan att förstå att det är ok. Habituera är termen man använder för att beskriva när man vant sig vid ett nytt sätt att reagera, utan rädsla.

Inom fobiterapi används positiv förstärkning på kort och lång sikt. Belöning gör att man gärna upprepar beteendet. Positiv förstärkning på kort sikt är när man skapar utvägar i vissa situationer. Kanske fly från en situation istället för att stanna kvar (social fobi) vilket gör att ångesten försvinner och det känns bättre. Det gör att beteendet förmodligen upprepas vid nästa tillfälle. På lång sikt vänjer man sig inte att vara med andra människor utan isolerar sig istället.

När du har blivit inspirerad att möta din fobi.

Ta ett första steg och tryck på knappen nedan för.

Här lista vi olika fobier:

Ablutofobi Fobi och rädsla för att duscha, bada och tvätta sig
Achluofobi Fobi och rädsla för mörker
Acousticofobi Fobi och rädsla för höga ljud
Acrofobi/Akrofobi Fobi och rädsla för höjder, höjdskräck
Aeroacrofobi Fobi och rädsla för öppna och höga höjder
Aerofobi Fobi och rädsla för att flyga
Aeronausifobi Fobi och rädsla för att kräkas
Agrizoofobi Fobi och rädsla för vilda djur
Agyrofobi Fobi och rädsla för att korsa en väg, både tom och trafikerad
Aichmofobi Fobi och rädsla för sprutor och injektioner
Aikmofobi/spetsfobi Fobi och rädsla för vassa och spetsiga föremål, till och med pekande fingrar
Ailurofobi Fobi och rädsla för katter
Algofobi Fobi och rädsla för smärta
Amaxofobi Fobi och rädsla för att köra bil
Anablepofobi Fobi och rädsla för höga saker
Anablephobia Fobi och rädsla för att titta uppåt
Ancraofobi Fobi och rädsla för blåst
Androfobi Fobi och rädsla för män
Anthofobi Fobi och rädsla för blommor
Apifobi Fobi och rädsla för bin
Araknofobi Fobi och rädsla för spindlar
Arsonfobi Fobi och rädsla för eld
Astrafobi Fobi och rädsla för blixtar, himlen och stjärnor
Aulofobi Fobi och rädsla för flöjter
Autofobi Fobi och rädsla för ensamhet
Aviofobi Fobi och rädsla för att flyga
Bacillofobi Fobi och rädsla för baciller, bakterierochsmitta
Basofobi Fobi och rädsla för att falla
Bathofobi Fobi och rädsla för djup och avgrunder
Batrachfobi Fobi och rädsla för ödlor
Batrachofobi Fobi och rädsla för kräldjur
Bibliofobi Fobi och rädsla för böcker
Brontofobi Fobi och rädsla för åska
Bufonofobi Fobi och rädsla för paddor
Caligynefobi Fobi och rädsla för vackra kvinnor
Cancerofobi Fobi och rädsla för cancer
Catoptrofobi Fobi och rädsla för speglar och att se sin egen spegelbild
Charofobi/Charophobi Fobi och rädsla för att dansa
Coulrofobi Fobi och rädsla för clowner
Cynofobi/Kynofobi Fobi och rädsla för hundar
Dendrofobi Fobi och rädsla för träd
Didaskaleinofobi Fobi och rädsla för att gå till skolan
Disposofobi Fobi och rädsla för att göra sig av med saker
Dorafobi Fobi och rädsla för skinn och uppstoppade djur
Dysmorfofobi Fobi och rädsla för inbillad fulhet
Dystychifobi Fobi och rädsla för olyckor
Ecclesiofobi Fobi och rädsla för kyrkor
Emetofobi Fobi och rädsla för uppkastningar och för att själv kräkas
Entomofobi Fobi och rädsla för insekter
Eremiofobi Fobi och rädsla för ensamhet och öde platser
Ergasiofobi Fobi och rädsla för arbete
Erotofobi Fobi och rädsla för fysisk kärlek
Erythrofobi Fobi och rädsla för att rodna, röd färg
Fobofobi/ Phobofobi Fobi och rädsla för fobier, eller att vara rädd för att bli rädd
Fonofobi Fobi och rädsla för ljud eller högt tal
Fotofobi Fobi och rädsla för ljus
Genufobi Fobi och rädsla för knän
Gephyrofobi Fobi och rädsla för att gå över en bro
Glossofobi Fobi och rädsla för att tala inför folk
Grafofobi Fobi och rädsla för skrivning och läsning
Gymnofobi Fobi och rädsla för nakenhet
Gynofobi Fobi och rädsla för kvinnor
Hedonofobi Fobi och rädsla för nöje
Heliofobi Fobi och rädsla för sol, solljus
Hematofobi Fobi och rädsla för blod
Herpetofobi Fobi och rädsla för ormar
Hexakosioihexekontahexafobi Fobi och rädsla för talet 666
Hippofobi Fobi och rädsla för hästar
Hydrofobi Fobi och rädsla för vatten
Hyperpolysyllabicofobi Fobi och rädsla för långa ord
Hypnofobi Fobi och rädsla för sömn och att somna
Hypokondri Fobi och rädsla för att bli sjuk
Ichthyofobi Fobi och rädsla för fiskar
Isoptherofobi Fobi och rädsla för myror och termiter
Keraunofobi Fobi och rädsla för åska
Kinesofobi Fobi och rädsla för rörelse
Klaustrofobi Fobi och rädsla för små, slutna utrymmen
Kleptofobi Fobi och rädsla för att drabbas av stöld
Koumpounofobi Fobi och rädsla för knappar
Kromofobi Fobi och rädsla för färg eller färger
Lailofobi Fobi och rädsla för att tala inför andra
Lilapsofobi Fobi och rädsla för stormar och tornados
Linonofobi Fobi och rädsla för snören
Logofobi Fobi och rädsla för ord
Mekanofobi Fobi och rädsla för maskiner
Musofobi Fobi och rädsla för möss och råttor
Mykofobi Fobi och rädsla för svampar
Mysofobi Fobi och rädsla för smuts och smitta
Nekrofobi Fobi och rädsla för dödenochdöda saker
Neofobi Fobi och rädsla för nyheter
Nomofobi Fobi och rädsla för att vara utan mobiltelefonkontakt
Nosofobi/Patofobi Fobi och rädsla för sjukdomar
Nyctofobi Fobi och rädsla för mörker
Ochlofobi Fobi och rädsla för folksamlingar
Odontofobi Fobi och rädsla för tandvård
Onomatofobi Fobi och rädsla för att höra vissa namn eller ord
Ophidiofobi Fobi och rädsla för ormar
Ophidofobi Fobi och rädsla för reptiler
Ornitofobi Fobi och rädsla för fåglar, i vissa fall fladdermöss
Osfresiofobi Fobi och rädsla för kroppslukt
Osmofobi / Aerofobi Fobi och rädsla för en speciell eller starka lukter
Panfobi Fobi och rädsla för allt
Paraskevithekatriafobi Fobi och rädsla för fredagen den 3e (13:e)?
Pediculofobi Fobi och rädsla för löss
Pediofobi Fobi och rädsla för dockor
Pedofobi Fobi och rädsla för barn
Peniafobi Fobi och rädsla för fattigdom
Phagofobi Fobi och rädsla för att svälja
Pnigofobi Fobi och rädsla för kvävningar
Pogonofobi Fobi och rädsla för skägg
Pyrofobi Fobi och rädsla för eld
Scholionofobi Fobi och rädsla för skolan
Scolecifobi Fobi och rädsla för maskar
Scriptofobi Fobi och rädsla för att skriva när andra ser på
Skopofobi Fobi och rädsla för att bli iakttagen
Sociofobi Fobi och rädsla för sociala situationer
Spectrofobi Fobi och rädsla för speglar och den egna spegelbilden