Terapeut - hypnos övervinner social fobi, ångest, depression flygrädsla | Fobier

Fobier

Hur kan Hypnosterapi befria dig från en fobi

I den alternativa behandlingsformen hypnosterapi utgår man från att bearbeta fobin i tanken först. När du sen känner dig säker på dina känslor exponeras du för fobi objektet.

En hypnossession inleds med samtal hur vi tillsammans ska nå det mål vi kommit överens om. Det är viktigt att du innan behandlingen tänker efter hur du graderar rädslan på en skala 1-10.

Hypnossession inleds med att få in dig i en djupavslappning och en känsla av behagligt lugn. När du hittar en inre trygg och säker plats, används en visuell teknik så du kan förknippa fobin med känslan av lugn.

Visuell teknik

I hypnosen kan en teknik användas som innebär att du med känsla av lugn ser en film med fobiobjektet. Du spolar filmen fram och tillbaka tills rädslan upplöses och hjärnan kan förknippa fobisituationen med känsla av lugn. När du graderar rädslan 1 eller 2 med en känsla av lugn då är du klar med behandlingen.

Det är viktigt att snabbt efter behandlingen utsätta dig för fobisituationen för att uppleva att du inte reagerar med panisk rädsla som tidigare utan med lugn. Vi kan göra det tillsammans om du inte inte vill göra det själv.

Har utbildat mig till hypnosterapeut vid SSEAH Svenska hypnosskolan, och har erfarenhet av behandling av fobier med hypnos.

Vad är en fobi?

När du av rädsla helt avstår från att göra något kallas det för fobi. Det kan påverka och begränsa ditt liv negativ. Det finns bra hjälp att få och Hypnosterapi är en effektiv behandling mot fobier.

Vad orsakar en fobi?

Det är naturligt att känna oro och rädsla i livet. Vi får signaler om att något kan vara farligt så vi kan undvika att utsätta oss eller försöka klara av situationen. Fobi är när vi blir överdrivet rädda fast det inte finns någon egentlig fara.

Varför vissa människor utvecklar en fobi kan vara svårt veta. Det kan bero på olika saker. Vissa är mer känsliga och har upplevelser i livet som kan bidra till överdriven rädsla och ångest, som i sin tur kan leda till en fobi.

Många människor har något de känner en överdriven rädsla för t ex: ormar, råttor, hundar, spindlar och blod. Rädsla kan också finnas för: flyga, höjder, trånga utrymmen, att kräkas, ta sprutor och lämna blodprov.

Rädslan kan upplevas som starkt obehag, ångest eller panik. Fobin gör att du undviker saker och det kan innebära att du inte lever det liv du önskar. Då kan behandling med hypnosterapi hjälpa.

Alla fobier är inte ett hinder i vardagen och du avgör själv om behandling behövs

 Fobi är inlärd rädsla

Rädsla kan upplevas för olika saker som t ex att se något skrämmande på film eller göra något för första gången och är rädd för att inte klara det. Fobin är dock en irrationell ångest som snabbt och ganska enkelt kan behandlas.

Den vanligaste metoden mot fobier är KBT

KBT (kognitiv beteendeterapi)är den vanligaste behandlingen av fobier. Behandlingen innebär att personen lite i taget konfronteras med fobin. Har någon en spindelfobi så börjar men titta på bilder av spindlar. När personen upplever ett lugn med bilderna så övergår man till att se rörliga bilder på spindlar och sista steget kan tas med att möta en riktig spindel.

Behandlingen med KBT är en effektiv metod mot fobier. Den är framgångsrik men kan framkalla jobbig känslor eftersom man ska konfrontera sin rädsla. Metoden kan också ta lång tid. Hypnosterapi är en alternativ behandlingsform som många av mina klienter har funnit efter att först ha provat KBT.

Fobi är irrationell fruktan

Vid fobi har rädsla utvecklats till irrationell fruktan. Det kan helt påverka livssituationen.

En kombination av arv och miljö sägs ofta vara orsak till att en fobi har utvecklats men det finns andra orsaker också enligt Gabriella Svanberg leg psykolog.

Exempelvis så kan en händelse i livet fördjupa ett beteende som t.ex. blyghet vilket är en sårbarhet vi ärvt. Om något obehagligt händer i en viss situation kan det innebära ett negativt tänkande som gör att vi undviker att hamna i en liknande situation igen. Vilket gör att vi inte har möjlighet att uppleva och skaffa positiv erfarenhet i situationen som kan bryta den negativa inställningen. Till slut utvecklas ångest bara genom att tänka på situationen.

Svanberg säger också att när vi undviker viktiga aktiviteter för att inte må dåligt och på så sätt begränsar livet och påverka vår vardag så har utvecklat en fobi. Den sociala fobin innebär att vi tror att alla tittar på just mig. Vi börjar kanske svettas och får svårt att prata. Andra mer specifika fobier kan var överdriven rädsla för att flyga, spindlar, ormar eller hissar. De vanligaste sätten för att behandla fobier är Kognitiv beteendeterapi (KBT) och/eller medicinering. Men hypnos är en mycket bra alternativ metod mot fobier.

Obetingad och betingad respons

Vi har olika sätt att lära oss saker och inom KBT talar man om två responser. Obetingad respons som t ex att vi automatiskt drar undan handen om vi får en elektrisk stöt eller bränner oss. Betingad respons är t ex om vi minns en doft eller ljud som gav en lugnande känsla i barndomen. Då kan vi som vuxna automatiskt få samma känsla om vi känner den doften eller det ljudet.

Fobin måste utsättas för exponering vilket innebär att man successivt utsätter sig för rädslan för att ”lära om” det inlärda beteendet och få hjärnan att förstå att det är ok. Habituera är termen man använder för att beskriva när man vant sig vid ett nytt sätt att reagera, utan rädsla.

Inom fobiterapi används positiv förstärkning på kort och lång sikt. Belöning gör att jag gärna upprepar beteendet. Positiv förstärkning på kort sikt är när man skapar utvägar i vissa situationer. Kanske flyr från en situation istället för att stanna kvar (social fobi) vilket gör att ångesten försvinner och det känns bättre. Vilket gör att beteendet förmodligen upprepas vid nästa tillfälle. På lång sikt vänjer man sig inte att var med andra människor utan isolerar sig istället.

Hoppas du blivit inspirerad att möta din fobi. Ett första steg är att kontakta oss på telefon eller med ett mail. Här kan du läsa mer om fobier