Självhypnos Utbildning - hypnosterapin

Självhypnos utbildning

Välkommen till Inre Hälsas Självhypnos utbildning

Vanligtvis är det en expert som utför hypnosen på en klient. När självhypnos framkallas, blir personen både klient och expert.

För att på djupet i sinnet förändra en persons sinnesstämning, tankar, karaktär, minne och mål så används hypnosterapi som är ett speciellt område inom psykoterapi. Det undermedvetna är inte under frivillig kontroll av någon, så för att åstadkomma förändring på det psykologiska planet så är hypnosterapi en effektiv metod att skapa det som det medvetna sinnet eller tankeverksamhet inte kan uppnå.

Undermedvetna

Det är det undermedvetna man arbetar med i hypnosterapi eller självhypnos. Omedvetet sinne är ett begrepp som används inom hypnosterapi för att man inte är medveten när det undermedvetna sinnet ska få en person att göra eller tänka i nya banor. Vid beroende rådgivning, hantera psykologiska och mentala störningar, målformulering, behandlingar och terapier är hypnosterapi och självhypnos väldigt effektivt för att att förändra beteendemönster.

Att lära sig utöva självhypnos kräver stor kunskap och medvetenhet om hypnosterapi. Det innebär tålmodigt övande under allvarlig hängivenhet för att uppnå de krav som ställs. Motivation, koncentration, avslappning och riktning är de fyra krav som ställs.

Självhypnos ska ha ett mål och motivationen måste komma från det syfte man har. Det går inte hypnotisera sig utan att veta vart man vill komma. Efter motivationen ska avslappning ske genom rätt kroppsställning i bekvämt läge fri från fysisk aktivitet, andas på rätt sätt, låta kropp och sinne bli helt avslappade. Det medvetna sinnet är särskilt viktigt få avslappnat från alla funktioner och väsentligheter. Det som också krävs för att nå en förändring i självhypnos är fokusering på målet, väcka upp det undermedvetna och rikta det mot den utveckling man vill ha.